Návod k použití CANON POWERSHOT G12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON POWERSHOT G12. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON POWERSHOT G12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON POWERSHOT G12.


CANON POWERSHOT G12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (15037 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON POWERSHOT G12 (14583 ko)
   CANON POWERSHOT G12 BROCHURE (9478 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON POWERSHOT G12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka k fotoaparátu · Ped pouzitím fotoaparátu si pectte tuto pírucku, a to vcetn cásti , , Bezpecnostní upozornní". · Pírucku si poté ulozte na bezpecném míst pro její mozné budoucí pouzití. CESKY Kontrola obsahu balení Zkontrolujte, zda balení fotoaparátu obsahuje následující polozky. Pokud nkterá z polozek chybí, obrate se na prodejce, u kterého jste fotoaparát zakoupili. Fotoaparát Akumulátor NB-7L (s krytkou kontakt) Nabíjecka akumulátor CB-2LZ/CB-2LZE Kabel rozhraní IFC-400PCU Stereofonní AV kabel AVC-DC400ST Závsný popruh na krk NS-DC9 Pírucka Zacínáme CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk Brozura zárucního systému Canon Pouzití pírucek Informace naleznete také na disku CD-ROM DIGITAL CAMERA Manuals Disk. · Uzivatelská pírucka k fotoaparátu (tato pírucka) Jakmile zvládnete základy práce s fotoaparátem, zacnte pouzívat slozitjsí funkce fotoaparátu pro získání nárocnjsích snímk. [. . . ] Na monitoru se zobrazí ikona @. · Nastavení je dostupné pouze pi pouzití rezimu (str. · Pi pouzití rezim a se nastavení citlivosti - vrátí i pi pouzití hodnot nad zpt na . · Pi pouzití rezimu se nastavení citlivosti - vrátí i pi pouzití hodnot pod zpt na . · Pi pouzití rezimu se nastavení citlivosti - vrátí i pi pouzití hodnot pod zpt na . Korekce stín Vyberte polozku . Podle pokyn v kroku 1 na str. Stisknutím tlacítek qr nebo otocením ovladace Ê vyberte ikonu a potom stisknte tlacítko m. Na monitoru se zobrazí ikona @. Pouzití elektronické vodováhy Elektronickou vodováhu zobrazovanou na monitoru lze pouzít ke kontrole piblizn vodorovné polohy fotoaparátu bhem fotografování. Zobrazte elektronickou vodováhu. Opakovaným stisknutím tlacítka l zobrazte elektronickou vodováhu. 108 Korekce cervených ocí Vyrovnejte fotoaparát do vodorovné polohy. Naklánním fotoaparátu smrem doleva a doprava upravte pozici fotoaparátu tak, aby se sted elektronické vodováhy zobrazil zelen. · Pokud se elektronická vodováha v kroku 1 nezobrazí, stisknte tlacítko n pro zobrazení karty 4. · Pokud nakloníte fotoaparát pílis daleko dopedu nebo dozadu, zmní se barva elektronické vodováhy na sedou a nebude mozné pouzít vodováhu k nastavení fotoaparátu do vodorovné polohy. · Elektronická vodováha se nezobrazí pi záznamu filmu. · Pi drzení fotoaparátu na výsku se zmní orientace elektronické vodováhy. · Nemzete-li dosáhnout vodorovné polohy ani pi pouzití elektronické vodováhy, zkalibrujte elektronickou vodováhu (str. 166) a opakujte snímek. Korekce cervených ocí Fotoaparát umozuje automaticky korigovat projevy efektu , , cervených ocí" na snímcích poízených s pomocí blesku. Vyberte polozku [ízení blesku]. Stisknutím tlacítka n vyberte polozku [ízení blesku] na kart 4 a potom stisknte tlacítko m. Upravte nastavení. Stisknutím tlacítek op nebo otocením ovladace Ê vyberte polozku [Kor. ocí] a potom vyberte stisknutím tlacítek qr moznost [Zap]. Jakmile dokoncíte nastavení, zobrazí se na monitoru ikona OE. 109 Nastavení kompenzace zábleskové expozice Korekce cervených ocí mze být krom ocí pouzita i na dalsí oblasti snímku. Napíklad pokud je kolem ocí nanesen cervený make-up. · Obrazovku v kroku 2 mzete zobrazit rovnz stisknutím tlacítka r a následným stisknutím tlacítka n, nebo stisknutím tlacítka r na dobu delsí nez 1 s. · Tato funkce není dostupná v nastaveních a . Nastavení kompenzace zábleskové expozice Stejn jako v pípad kompenzace expozice (str. 76) mzete pi pouzití blesku upravit expozici v rozsahu ±2 EV v krocích po 1/3 EV. Zvolte úrove kompenzace expozice. Po stisknutí tlacítka r vyberte okamzitým otocením ovladace ÷ hodnotu kompenzace expozice a stisknte tlacítko m. Bezpecné FE Pi odpálení záblesku fotoaparát automaticky zmní rychlost závrky nebo clonové císlo, aby nedoslo k peexponování snímku a potlacení výrazných prvk scény. Pokud zobrazíte stisknutím tlacítka n kartu 4 a v polozce [Bezpecné FE] v polozce [ízení blesku] nastavíte moznost [Vyp], nebudou nastavení rychlosti závrky a clonového císla automaticky upravována. Kompenzaci zábleskové expozice mzete nastavit také pomocí následujících metod. Pi nasazení externího blesku (prodávaný samostatn) ji vsak nelze nastavovat pomocí tlacítka r. V takovém pípad nastavte výkon záblesku pomocí metod oznacených hvzdickou *. · Po stisknutí tlacítka m vyberte stisknutím tlacítek op polozku ~ a potom stisknte tlacítka qr nebo otocte ovladacem Ê. * · Stisknte tlacítko n a na kart 4 vyberte polozku [ízení blesku]. exp. ] a stisknte tlacítka qr. * · Stisknte tlacítko r a potom stisknte tlacítko n, nebo stisknte tlacítko r a pidrzte je stisknuté déle nez 1 s. exp. ] a potom stisknte tlacítka qr. 110 Nastavení výkonu blesku V rezimu D mzete volit ze 3 rzných výkon blesku. Nastavte volic rezim do polohy D. [. . . ] 56 Samospous mrknutím (rezim fotografování). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Samospous s detekcí tváe (rezim fotografování). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Samospous mrknutím (rezim fotografování) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Samospous s detekcí tváe (rezim fotografování) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON POWERSHOT G12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON POWERSHOT G12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag