Návod k použití CANON POWERSHOT A3350 IS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON POWERSHOT A3350 IS. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON POWERSHOT A3350 IS bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON POWERSHOT A3350 IS.


CANON POWERSHOT A3350 IS : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (16693 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON POWERSHOT A3350 IS (17574 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON POWERSHOT A3350 IS

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka k fotoaparátu · Ped pouzitím fotoaparátu si pectte tuto pírucku, a to vcetn cásti , , Bezpecnostní upozornní". · Pectení této pírucky vám pomze naucit se správn pouzívat fotoaparát. · Pírucku si poté ulozte na bezpecném míst pro její mozné budoucí pouzití. CESKY Kontrola obsahu balení Zkontrolujte, zda balení fotoaparátu obsahuje následující polozky. Pokud nkterá z polozek chybí, obrate se na prodejce, u kterého jste fotoaparát zakoupili. Fotoaparát Akumulátor NB-8L (s krytkou kontakt) Nabíjecka akumulátor CB-2LA/CB-2LAE Kabel rozhraní IFC-400PCU emínek na zápstí WS-800 A3300 IS A3200 IS AV kabel AVC-DC400 A2200 AV kabel AVC-DC300 Pírucka Zacínáme CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk Brozura zárucního systému Canon Pouzití pírucek Informace naleznete také na disku CD-ROM DIGITAL CAMERA Manuals Disk. [. . . ] Na monitoru se zobrazí bílý rámecek (oblast, která nebude rozmazána). Zvolte oblast, kterou chcete zachovat ostrou. Stisknte tlacítko l Posunutím pácky zoomu nastavte velikost rámecku a stisknutím tlacítek op umístte rámecek do pozadované oblasti. 106 Poizování film se vzhledem zmensených model (Efekt miniatury) Vyberte rychlost pehrávání. Stisknte tlacítko n. Stisknutím tlacítek qr zvolte rychlost pehrávání. Stisknutím tlacítka n dokoncíte nastavení a obnovíte obrazovku rezimu fotografování. Exponujte. Rychlosti pehrávání a odhadované doby pehrávání (pro 1minutové klipy) Rychlost Doba pehrávání Piblizn 12 s Piblizn 6 s Piblizn 3 s · Stisknete-li v kroku 2 tlacítko m, pepne se horizontální/vertikální orientace rámecku a v pípad zobrazení rámecku ve vertikální orientaci mzete pomocí tlacítek qr zmnit pozici rámecku. · Pi drzení fotoaparátu na výsku se zmní orientace rámecku. · Vzhledem k tomu, ze v závislosti na snímacích podmínkách nemusí být dosazeno pozadovaného úcinku, zkuste nejprve poídit nkolik zkusebních snímk. 107 Zmna kvality snímku K dispozici jsou 3 rzná nastavení kvality snímku. Vyberte kvalitu snímku. Po stisknutí tlacítka m vyberte stisknutím tlacítek op polozku . Vyberte moznost. Stisknutím tlacítek qr vyberte moznost a potom stisknte tlacítko m. Jakmile dokoncíte nastavení, zobrazí se nastavená moznost na monitoru. Kvalita snímku a doba záznamu na pamovou kartu Kvalita snímku Záznamové pixely, rychlost snímání Kapacita pamové karty Popis 4 GB Piblizn 22 min. 47 s. 1280 x 720 pixel, Pro poizování film ve 30 sním. /s vysokém rozlisení. 640 x 480 pixel, 30 sním. /s Kvalita snímku je oproti rezimu vyssí, ale doba záznamu je kratsí. Protoze je velikost souboru malá, doba záznamu je delsí, ale kvalita obrazu se snízí. 320 x 240 pixel, 30 sním. /s · Údaje vycházejí z testovacích standard spolecnosti Canon. · Záznam se automaticky zastaví, jakmile velikost klipu dosáhne hodnoty 4 GB nebo doba záznamu trvá piblizn 10 minut v rezimu , resp. · V závislosti na pamové kart se mze záznam zastavit, i kdyz nebylo dosazeno maximální velikosti klipu. Doporucuje se pouzití pamových karet SD Speed Class 4 nebo rychlejsích. 108 Blokování AE/Posun expozice Expozici mzete zablokovat, resp. ji mzete ped zahájením záznamu upravit v rozmezí ±2 EV, v krocích po 1/3 EV. Zaostete. Namácknutím tlacítka spoust do poloviny zaostete. Zablokujte expozici. Po uvolnní tlacítka spoust stisknte tlacítko o pro zablokování expozice. Optovným stisknutím tlacítka o expozici odblokujete. Zmte expozici. Za soucasného sledování monitoru upravte expozici stisknutím tlacítek qr. Exponujte. 109 Dalsí funkce záznamu Následující funkce lze pouzít stejným zpsobem jako u statických snímk. Nkteré funkce vsak nemusí být v závislosti na rezimu fotografování k dispozici. Podrobnosti naleznete v cástech , , Funkce dostupné v jednotlivých rezimech fotografování" a , , Nabídka rezimu fotografování" (str. 176­191). · Piblízení objekt pomocí zoomu Bhem záznamu není k dispozici optický zoom. Ped zahájením záznamu nezapomete nastavit optický zoom. · Nastavení vyvázení bílé (str. 86) · Zmna barevného tónu snímku (Mé barvy) (str. 90) · Poizování snímk zblízka (Makro) (str. [. . . ] 78 Samospous s detekcí tváe (rezim fotografování) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Sépiové odstíny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Smazání vsech snímk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Snadný rezim (Fotografování/ Pehrávání). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON POWERSHOT A3350 IS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON POWERSHOT A3350 IS bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag