Návod k použití CANON PIXMA MX360

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON PIXMA MX360. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON PIXMA MX360 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON PIXMA MX360.


CANON PIXMA MX360 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (47881 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON PIXMA MX360 BROCHURE (1658 ko)
   CANON PIXMA MX360 MX360 SERIES USER MANUAL (OS X 10.6/10.7/10.8) (8 ko)
   CANON PIXMA MX360 MX360 SERIES MANUAL DE USUARIO (OS X 10.6/10.7/10.8) [SPANISH VERSION] (8 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON PIXMA MX360

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonsko Továrna Brother Industries (Shen Zhen) Ltd. G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park, Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, Cína Tímto prohlasujeme, ze: Popis zaízení Název modelu : Kopírka s tiskárnou : DCP-385C, DCP-383C, PIXMA MX360C splují pozadavky píslusných smrnic: smrnice pro nízká naptí 2006/95/EC a smrnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/EC. Popis zaízení Císlo modelu : Kopírka s tiskárnou : DCP-585CW spluje pozadavky ustanovení smrnice R a TTE (1999/5/ES). Vydáváme prohlásení o shod s tmito normami: Pouzité standardy: Harmonizace: Bezpecnost EMC EN60950-1: 2001 +A11: 2004 EN55022: 2006 tída B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005 EN301 489-1 V1. 6. 1 EN301 489-17 V1. 2. 1 EN300 328 V1. 7. 1 Rádiové vlny * Rádiové vlny platí pouze pro DCP-585CW. [. . . ] kapitola Nastavení Velikost papíru Typ papíru Rozvrzení Kvalita tisku Zvýraznní barvy Tisk data Moznosti 10 x 15 cm Lesklý papír Bez okraj: Zap Jemná Vyp Vyp b Fotoaparát zapnte. Jakmile zaízení fotoaparát rozpozná, na LCD displeji se zobrazí Fotoap. pripojen. Zvolte fotografii, kterou chcete vytisknout, a postupujte podle pokyn z fotoaparátu. Jakmile zaízení zahájí tisk fotografie, na LCD displeji se zobrazí Tiskne. VAROVÁNÍ c Tato nastavení se pouzijí také v pípad, ze fotoaparát nemá zádné volby nabídky. Názvy a dostupnost jednotlivých nastavení závisí na specifikaci fotoaparátu. Podrobnjsí informace o zmn nastavení PictBridge najdete v dokumentaci dodané s fotoaparátem. Abyste zabránili poskození zaízení, nepipojujte ke konektoru USB zádné jiné zaízení nez digitální fotoaparát nebo USB flash disk. Tisk obrázk Poznámka Ped pipojením digitálního fotoaparátu vyjmte ze zaízení vsechny pamñové karty a USB flash disky. Tisk DPOF 6 6 DPOF je zkratka pro Digital Print Order Format. Hlavní výrobci digitálních fotoaparát (Canon Inc. , Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. a Sony Corporation) vytvoili tento standard, aby usnadnili tisk obrázk z digitálního fotoaparátu. Pokud digitální fotoaparát podporuje tisk DPOF, budete moci vybrat na displeji digitálního fotoaparátu obrázky a pocet kopií, které chcete tisknout. a Zkontrolujte, zda je fotoaparát vypnutý. Fotoaparát pipojte ke konektoru USB (1) na zaízení pomocí kabelu USB. Poznámka Pokud je tiskový píkaz vytvoený ve fotoaparátu poskozen, mze dojít k chyb , , neplatný soubor DPOF". · NEUMÍSUJTE zaízení na místo, které je vystaveno pímému slunecnímu záení, nadmrnému horku, vlhkosti nebo prachu. · NEPIPOJUJTE zaízení k elektrickým zásuvkám ovládaným nástnnými spínaci nebo automatickými casovaci. · Perusením energie mze dojít ke smazání dat v pamti zaízení. · NEPEKLÁPJTE zaízení a neumísñujte jej na naklonný povrch. Pokud tak uciníte, riskujete vylití inkoustu a poskození vnitních soucástí zaízení. 60 Bezpecností pedpisy a pokyny Bezpecné pouzívání zaízení Uschovejte tyto pokyny pro dalsí pouzití a pectte si je ped zahájením kazdé údrzby. VAROVÁNÍ A Uvnit tohoto zaízení se nachází vysokonapñové elektrody. Nez zacnete cistit vnitek zaízení, ujistte se, ze je napájecí kabel odpojen z elektrické zásuvky. Zabráníte tak zásahu elektrickým proudem. NEDOTÝKEJTE se zástrcky mokrýma rukama. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem. A NETAHEJTE za síñový napájecí kabel v jeho polovin. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem. NEPOKLÁDEJTE ruce na okraj zaízení pod kryt dokumentu nebo kryt skeneru. Mohlo by dojít ke zranní. 61 NEPOKLÁDEJTE ruce na okraj zásobníku papíru pod jeho kryt. [. . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C Cistní podávací válecek papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 skeneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 tisková hlava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 válec tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 D Dokument vkládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 CH Chybová hlásení na LCD displeji . . . . . . . . . . . . . 74 Dochází inkoust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Chybí patrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Nelze cistit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Nelze inicializovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Nelze skenovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Nelze tisknout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Není vlozen papír . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Pouze cernobílý tisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Peplnná pamñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 L LCD (displej z tekutých krystal) . . . . . . . . . . . . . 23 M Macintosh® Viz Pírucka uzivatele program na disku CD-ROM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 N Naprogramování zaízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Nápovda Hlásení na LCD displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 pouzívání tlacítek nabídek . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Tabulka nabídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90, 91 O Obálky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 12, 13, 18 Odstraování problém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 chybová hlásení na LCD displeji . . . . . . . . . . . 74 kontrola mnozství inkoustu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 kvalita tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 uvíznutí papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 v pípad kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 PhotoCapture CenterTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 problémy se sítí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 programovým vybavením . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 skenování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 P PaperPortTM 11SE s OCR Viz Pírucka uzivatele program na disku CD-ROM a Nápovda v aplikaci PaperPortTM 11SE s informacemi o pístupu k píruckám. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON PIXMA MX360

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON PIXMA MX360 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag