Návod k použití CANON PIXMA MX350

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON PIXMA MX350. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON PIXMA MX350 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON PIXMA MX350.


CANON PIXMA MX350 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (19944 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON PIXMA MX350 BROCHURE (566 ko)
   CANON PIXMA MX350 (541 ko)
   CANON PIXMA MX350 (19163 ko)
   CANON PIXMA MX350 BROCHURE (541 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON PIXMA MX350

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Canon MX350 series Prucka online Jak pouzvat tuto prucku Vytistn tto prucky Strnka 1 z 1114 strnek MC-4525-V1. 00 Prvodce pro zacnajc uzivatele Poskytuje pehled o tomto produktu. Prvodce pro pokrocil uzivatele Podrobn popisuje jednotliv funkce tohoto produktu. esen potz MX350 series Prvodce pro zacnajc uzivatele Strnka 2 z 1114 strnek Jak pouzvat tuto prucku Vytistn tto prucky MP-4351-V1. 00 Prvodce pro pokrocil uzivatele Obsah Seznmen s pstrojem Hlavn soucsti Jak prochzet nabdky na displeji Tisk z poctace Tisk fotografi (Easy-PhotoPrint EX) Tisk dokument Pprava na faxovn Potvrzen spojen pes telefonn linku Zkladn nastaven pro faxovn Dals moznosti pouzit Tisk sablony, jakou je nap. linkovan papr Pm tisk fotografi z digitlnho fotoapartu nebo mobilnho telefonu Nastaven rezimu pjmu Nastaven pstroje Pouzit faxu Odesln fax Pouzit rznch funkc odesln Pjem fax Pouzit rznch funkc pjmu Pouzit uzitecnch funkc faxovn Uzitecn aplikace Vkldn papru a originl Vkldn papru Vkldn originl Bzn drzba Tisk z pamov karty Tisk fotografi ulozench na pamov kart nebo jednotce USB Flash Pouzit rznch funkc Nejasn tisk nebo tisk nesprvnch barev Vmna kazety FINE Cistn vlecku podvn papru Vkldn pamov karty Pipojen jednotky USB Flash Dodatek Prvn omezen pouzvn vrobku a pouzvn obraz Koprovn Vytven kopi Rady k pouzvn pstroje Pouzit rznch funkc koprovn Skenovn Ulozen naskenovanch dat do poctace Pouzit rznch funkc skenovn Seznmen s pstrojem Prvodce pro pokrocil uzivatele Obsah > Seznmen s pstrojem Strnka 3 z 1114 strnek esen potz Seznmen s pstrojem V tto csti jsou popsny nzvy jednotlivch soucst pstroje a zkladn postupy obsluhy, kter potebujete znt. Hlavn soucsti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Ovldac panel Jak prochzet nabdky na displeji Zkladn ovldn v jednotlivch rezimech Zkladn ovldn na obrazovce Nastaven Ostatn operace Zactek strnky Hlavn soucsti Prvodce pro pokrocil uzivatele Obsah > Seznmen s pstrojem > Hlavn soucsti Strnka 4 z 1114 strnek esen potz Hlavn soucsti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Ovldac panel Pohled zepedu (1) Automatick podavac dokument Vlozte dokument, kter chcete koprovat, naskenovat nebo odfaxovat. Dokumenty vlozen do pihrdky na dokumenty jsou skenovny automaticky po jednotlivch listech. Viz cst Vkldn dokument do automatickho podavace . (2) Kryt podavace dokument Tento kryt otevete pi odstraovn uvznutch dokument. (3) Vodtka dokumentu Tato vodtka nastavte tak, aby odpovdala sce dokumentu v automatickm podavaci. (4) Pihrdka dokument Po oteven tto pihrdky mzete vlozit dokument do automatickho podavace. Dokument vlozte tak, aby strana, kterou chcete skenovat, smovala nahoru. (5) Vstupn otvor pro dokumenty Do tohoto otvoru jsou dopraveny dokumenty skenovan z automatickho podavace dokument. (6) Oprka papru Podpr papr vlozen do zadn pihrdky. [. . . ] Fotografie, pohlednice , disky CD nebo DVD a vizitky: JPEG Casopisy, noviny a textov dokumenty: PDF Formt souboru lze zmnit v nabdce Nastavit. . . V zvislosti na pouzit aplikaci se obrazy ulozen jako soubory PDF nemusej otevt. V takovm ppad vyberte v poli Ulozit jako (Save as type) jinou volbu nez Automaticky (Auto). Vyberete-li moznost JPEG/Exif, pokud v nastaven Typ dokumentu (Document Type) nen nastavena hodnota Automatick rezim (Auto Mode), bude mozn zaskrtnout polcko Ulozit soubor JPEG/Exif v barevnm prostoru AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB). Nastavit. . . (Set. . . ) Je-li moznost Ulozit jako (Save as type) nastavena na hodnotu Automaticky (Auto) Mzete urcit formt souboru, ve kterm chcete obrazy ukldat. Vyberte formt souboru jednotliv pro polozky Dokument (Document) a Fotografie (Photo). Dlezit Je-li zaskrtnuto polcko Komprimovat naskenovan obrazy pi penosu (Compress scanned images when transferring) na kart , , Karta Obecn (General) " v dialogovm okn Pedvolby (Preferences), nelze vybrat typ komprimace pro soubory JPEG. Je-li moznost Ulozit jako (Save as type) nastavena na hodnotu JPEG/Exif Mzete zadat typ komprese soubor ve formtu JPEG. Vyberte moznost Vysok (nzk komprese) (High(Low Compression)), Standardn (Standard) nebo Nzk (vysok komprese) (Low(High Compression)). Dlezit Je-li zaskrtnuto polcko Komprimovat naskenovan obrazy pi penosu (Compress scanned images when transferring) na kart , , Karta Obecn (General) " v dialogovm okn Pedvolby (Preferences), nen toto nastaven k dispozici. Je-li moznost Ulozit jako (Save as type) nastavena na hodnotu PDF, PDF (vce strnek) (PDF(Multiple Pages)) nebo PDF (pidat strnku) (PDF(Add Page)) Mzete provst upesujc nastaven vytven soubor PDF. Podrobnosti naleznete v tmatu , , Dialogov okno Nastaven PDF (PDF Settings) ". Ulozit do (Save in) Zobraz slozku pro ukldn naskenovanch obraz. Ve vchozm nastaven jsou zadny nsledujc slozky. Dialogov okno Ulozit (Save) (Obrazovka rezimu rychl volby) Windows 7: slozka MP Navigator EX ve slozce Obrzky (My Pictures) Windows Vista: slozka MP Navigator EX ve slozce Obrzky (Pictures) Windows XP: slozka MP Navigator EX ve slozce Obrzky (My Pictures) Windows 2000: slozka MP Navigator EX ve slozce Obrzky (My Pictures) Ulozit do podslozky s aktulnm datem (Save to a Subfolder with Current Date) Strnka 603 z 1114 strnek Pomoc tohoto pole vytvote ve slozce urcen nastavenm Ulozit do (Save in) podslozku s aktulnm datem, do kter budou ulozeny skenovan soubory. Bude vytvoena podslozka s nzvem typu , , 2010_01_01" (Rok_Msc_Den). Nen-li zaskrtnuto toto polcko, budou soubory ulozeny pmo do slozky urcen v pkazu Ulozit do (Save in). Ulozit soubor JPEG/Exif v barevnm prostoru AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) Zaskrtnete-li toto polcko, uloz se obraz v barvch, kter odpovdaj barevnmu prostoru Adobe RGB. Dlezit Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li v poli Ulozit jako (Save as type) vybrna moznost JPEG/Exif a v poli Typ dokumentu (Document Type) nen vybrna moznost Automatick rezim (Auto Mode). Tato funkce nen dostupn, kdyz nen nainstalovn profil Adobe RGB. Poznmka Toto nastaven nelze vybrat, je-li zaskrtnuto polcko Pouzt ovladac skeneru (Use the scanner driver). Ulozte-li obraz pi zaskrtnutm polcku Ulozit soubor JPEG/Exif v barevnm prostoru AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB), bude na zactek nzvu souboru vlozeno podtrztko. (Pklad: _Obraz0001. jpg) Po naskenovn obrazu otevt dialogov okno pro ulozen (Zadat informace Exif) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)) Vyberte-li tuto moznost, oteve se po naskenovn obrazu dialogov okno Ulozit (Save), ve kterm zadejte nastaven ulozen, jako je clov slozka, nzev souboru a informace Exif. Dialogov okno Ulozit (Save) Poznmka Chcete-li nastavit hesla pro soubory PDF, vyberte moznost Po naskenovn obrazu otevt dialogov okno pro ulozen (Zadat informace Exif) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)). Po skenovn lze v dialogovm okn Ulozit (Save) nastavit hesla. Nastaven hesel pro soubory PDF Nastaven aplikace (Application Settings) Otevt pomoc (Open with) Mzete si vybrat, zda chcete obrazy po ulozen otevrat v okn Zobr a pouzt (View & Use) nebo v programu Przkumnk. Spustit skenovn klepnutm na tlactko rychl volby (Start scanning by clicking the one-click button) Zaskrtnte toto polcko, chcete-li spoustt skenovn klepnutm na ikonu rezimu rychl volby. Pouzt (Apply) Uloz a pouzije zadan nastaven. Chcete-li zadan nastaven zrusit, klepnte msto tlactka Pouzt (Apply) na tlactko Storno (Cancel). Storno (Cancel) Zrus zadan nastaven. Aktuln obrazovka se zave. Vchoz (Defaults) Ve vsech nastavench na dan obrazovce budou obnoveny vchoz hodnoty. Skenovat (Scan) Dialogov okno Ulozit (Save) (Obrazovka rezimu rychl volby) Strnka 604 z 1114 strnek Naskenuje a uloz dokumenty podle zadanch nastaven. Je-li moznost Ulozit jako (Save as type) nastavena na hodnotu Automaticky (Auto), zobraz se potvrzovac zprva. Klepnutm na tlactko Otevt prucku (Open Manual) otevete tuto prucku (je-li nainstalovna). Zactek strnky Dialogov okno Nastaven skenovn (Scan Settings) (Obrazovka rezimu r. . . Strnka 605 z 1114 strnek Prvodce pro pokrocil uzivatele > Skenovn > Skenovn z pilozenho aplikacnho softwaru > Obrazovky programu MP Navigator EX > Dialogov okno Nastaven skenovn (Scan Settings) (Obrazovka rezimu rychl volby) Dialogov okno Nastaven skenovn (Scan Settings) (Obrazovka rezimu rychl volby) Dialogov okno Nastaven skenovn (Scan Settings) se zobraz po klepnut na tlactko Zadat. . . [. . . ] Znak, kter lze pro klc WEP pouzt, se lis v zvislosti na zvolench formtech klce. ASCII etzec o dlce 5 nebo 13 znak, kter mze obsahovat alfanumerick znaky a podtrztko ("_"). Hex/Hexadecimln etzec o dlce 10 nebo 26 znak, kter mze obsahovat znaky sestnctkov soustavy (0 az 9, A az F, a az f). Dlka klce (Key Length) Dlka klce WEP. Vts dlka klce vm umozn nastavit slozitjs klc WEP. L Kvalita pipojen (Link Quality) Stav propojen mezi pstupovm bodem a tiskrnou bez ohledu na sum (rusen) je vyjden hodnotou od 0 do 100 %. LLTD Protokol linkov vrstvy integrovan v systmu Windows Vista, kter slouz ke zjisovn topologie st a k diagnostice kvality sluzby. Funkce Mapa st protokolu LLTD zobrazuje grafick znzornn mstn st. LPR Protokol pro tisk nezvisl na platform pouzvan v stch TCP/IP. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON PIXMA MX350

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON PIXMA MX350 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag