Návod k použití CANON PIXMA MP560

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON PIXMA MP560. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON PIXMA MP560 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON PIXMA MP560.


CANON PIXMA MP560 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (17852 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON PIXMA MP560 BROCHURE (635 ko)
   CANON PIXMA MP560 (1301 ko)
   CANON PIXMA MP560 BROCHURE (591 ko)
   CANON PIXMA MP560 BROCHURE (17167 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON PIXMA MP560

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Canon MP560 series Pírucka online Jak pouzívat tuto pírucku Vytistní této pírucky Stránka 1 z 985 stránek MC-4133-V1. 00 Prvodce pro zacínající uzivatele Poskytuje pehled o tomto produktu. Prvodce pro pokrocilé uzivatele Podrobn popisuje jednotlivé funkce tohoto produktu. esení potízí MP560 series Prvodce pro zacínající uzivatele Stránka 2 z 985 stránek Jak pouzívat tuto pírucku Vytistní této pírucky MP-3736-V1. 00 Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah Seznámení s pístrojem Hlavní soucásti Jak procházet nabídky na displeji Dalsí moznosti pouzití Tisk sablony, jakou je nap. linkovaný papír Pímý tisk fotografií z mobilního telefonu nebo digitálního fotoaparátu Nastavení pístroje Uzitecné aplikace Tisk z pamové karty Tisk fotografií ulozených na pamové kart nebo jednotce USB Flash Pouzití rzných funkcí Vkládání papíru a originál Vkládání papíru Vkládání originál Vkládání pamové karty Pipojení jednotky USB Flash Kopírování Vytváení kopií Bzná údrzba Výmna nádrzky s inkoustem Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev Cistní válecku podávání papíru Cistní podlozky v kazet Pouzití rzných funkcí kopírování Tisk fotografií z vytistných fotografií Petisk vytistných fotografií Pouzití rzných funkcí Dodatek Právní omezení pouzívání výrobku a pouzívání obraz Skenování Pedání naskenovaných dat do pocítace Pouzití rzných funkcí skenování Rady k pouzívání pístroje Tisk z pocítace Tisk fotografií (Easy-PhotoPrint EX) Tisk dokument (Windows) Tisk dokument (Macintosh) Seznámení s pístrojem Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah > Seznámení s pístrojem Stránka 3 z 985 stránek esení potízí Seznámení s pístrojem V této cásti jsou popsány názvy jednotlivých soucástí pístroje a základní postupy obsluhy, které potebujete znát. Hlavní soucásti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Ovládací panel Jak procházet nabídky na displeji Výbr nabídek na obrazovce DOM Výbr polozek nastavení Ostatní operace Zacátek stránky Hlavní soucásti Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah > Seznámení s pístrojem > Hlavní soucásti Stránka 4 z 985 stránek esení potízí Hlavní soucásti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Ovládací panel Pohled zepedu (1) Kryt dokumentu Po jeho otevení mzete polozit originál na sklo skeneru. (2) Oprka papíru Po zvednutí a vyklopení zadní strany mzete vlozit papír do zadní pihrádky. (3) Vodítka papíru Vodítka posute tak, aby byla zarovnaná s obma okraji papíru. (4) Zadní pihrádka Vlozte fotografický papír nebo obálky, které lze pouzívat v pístroji. Najednou lze vlozit i dva a více list stejného typu a velikosti, pístroj je bude zavádt po jednom. Viz cást Vkládání papíru . (5) Displej LCD (Liquid Crystal Display) Zobrazuje zprávy, polozky nabídky a provozní stav. Ped tiskem si mzete fotografie prohlédnout na displeji LCD. Poznámka Pokud pístroj nebude piblizn 5 minut pouzíván, displej LCD zhasne. [. . . ] Naskenované ci importované obrazy se zobrazí oddlen ­ zvlás obrazy naskenované ze skeneru a zvlás obrazy importované z pamových karet. Chcete-li obrazy v okn miniatur napravo zobrazit podle data, vyberte slozku Msíc/den/rok. Datum obrazu oznacuje datum skenování nebo odeslání obrazu. Hledat (Search) Otevou se moznosti pokrocilého hledání. Vyhledávání obraz Pejít do hlavní nabídky (Jump to Main Menu) Pejde do hlavní nabídky. Tlacítka pro manipulaci s obrazem Tlacítka pro manipulaci s obrazem Urcete, co se má s vybranými obrazy provést. Informace o jednotlivých tlacítcích naleznete v odpovídajících cástech uvedených níze. Vytváení a úprava soubor PDF Tisk dokument Tisk fotografií Odesílání e-mailem Úprava soubor Poznámka Tlacítka pro manipulaci s obrazem se zobrazí, pokud jsou píslusné aplikace nainstalované. Panel nástroj Pedvolby (Preferences) Oteve se dialogové okno Pedvolby (Preferences). V dialogovém okn Pedvolby (Preferences) mzete zadat upesující nastavení funkcí programu MP Navigator EX. Dialogové okno Pedvolby (Preferences) (Pírucka) Oteve tuto pírucku. Nástroje pro úpravy (Vybrat vse) Vybere vsechny obrazy v okn miniatur. Okno Zobr. a pouzít (View Use) (Zrusit vsechny výbry) Stránka 550 z 985 stránek Zrusí vsechny výbry obraz v okn miniatur. (Opravit/Vylepsit obrazy) Umozuje opravit cílový obraz (oranzov zvýraznný). Klepnutím na toto tlacítko zobrazíte okno Opravit/Vylepsit obrazy (Correct/Enhance Images), ve kterém mzete upravit nebo vylepsit obrazy a také napíklad upravit jas a kontrast. Okno Opravit/Vylepsit obrazy (Correct/Enhance Images) Dlezité Úpravy a vylepsení obrazu nelze pouzít na soubory PDF nebo na cernobílé binární soubory. Zvtsit (Zoom in) Zvtsí cílový obraz (oranzov zvýraznný). Vyberete -li soubor formátu PDF, mzete zkontrolovat vsechny stránky. Mzete také zkontrolovat informace o souboru, jako je název souboru, datum, velikost a nastavení zabezpecení. U soubor PDF, pro které je nastaveno Heslo pro otevení dokumentu (Document Open Password), se zobrazí ikona zámku. Otevírání a úpravy soubor PDF chránných heslem (Hledat) Zadejte slovo nebo frázi z názvu souboru, informace Exif nebo text PDF hledaného obrazu a (tlacítko Hledat). Pi vyhledávání podle informací Exif se hledá text v klepnte na tlacítko polích Maker, Model, Popis (Description) a Komentá uzivatele (User Comment). Poznámka Obrazy vyhledávejte ve slozkách Mj panel (Nasken. obrazy) (My Box (Scanned/ Imported Images)), Naposledy ulozené obrazy (Recently Saved Images) nebo ve vybrané slozce a jejích podslozkách. (Aktualizovat) Aktualizuje obsah okna miniatur. (Velikost zobrazení) Zmní velikost obraz zobrazených v okn miniatur. (Seadit podle) Seadí obrazy zobrazené v okn miniatur podle kategorie, data (vzestupn nebo sestupn) nebo názvu (vzestupn nebo sestupn). Obrazy lze seadit podle kategorie, pouze pokud je zobrazena moznost Mj panel (Nasken. obrazy) (My Box (Scanned/Imported Images)) nebo Urcit slozku (Specify Folder). Okno miniatur Okno miniatur Zobrazí se naskenované obrazy. Zaskrtnete-li polícko u obrazu, vybraný obraz se zobrazí v oblasti vybraných obraz. Po výbru obrazu a klepnutí na název souboru se název souboru zvýrazní a vy jej mzete pejmenovat. [. . . ] Vtsí délka klíce vám umozní nastavit slozitjsí klíc WEP. L Kvalita pipojení (Link Quality) Stav propojení mezi pístupovým bodem a tiskárnou bez ohledu na sum (rusení) je vyjáden hodnotou od 0 do 100 %. LLTD Protokol linkové vrstvy integrovaný v systému Windows Vista, který slouzí ke zjisování topologie sít a k diagnostice kvality sluzby. Funkce Mapa sít protokolu LLTD zobrazuje grafické znázornní místní sít. LPR Protokol pro tisk nezávislý na platform pouzívaný v sítích TCP/IP. Nepodporuje obousmrnou komunikaci. M Adresa MAC (MAC Address) Oznacuje se také jako fyzická adresa. Jedinecný a trvalý hardwarový identifikátor, který je síovým zaízením piazen výrobcem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON PIXMA MP560

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON PIXMA MP560 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag