Návod k použití CANON PIXMA MP550

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON PIXMA MP550. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON PIXMA MP550 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON PIXMA MP550.


CANON PIXMA MP550 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (16955 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON PIXMA MP550 BROCHURE (635 ko)
   CANON PIXMA MP550 (1301 ko)
   CANON PIXMA MP550 BROCHURE (591 ko)
   CANON PIXMA MP550 BROCHURE (16336 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON PIXMA MP550

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Canon MP550 series Pírucka online Jak pouzívat tuto pírucku Vytistní této pírucky Stránka 1 z 908 stránek MC-3927-V1. 00 Prvodce pro zacínající uzivatele Poskytuje pehled o tomto produktu. Prvodce pro pokrocilé uzivatele Podrobn popisuje jednotlivé funkce tohoto produktu. esení potízí MP550 series Prvodce pro zacínající uzivatele Stránka 2 z 908 stránek Jak pouzívat tuto pírucku Vytisknout tuto pírucku MP-3444-V1. 00 Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah Seznámení s pístrojem Hlavní soucásti Jak procházet nabídky na displeji Dalsí moznosti pouzití Tisk sablony, jakou je nap. linkovaný papír Pímý tisk fotografií z digitálního fotoaparátu nebo mobilního telefonu Tisk z pamové karty Tisk fotografií ulozených na pamové kart nebo jednotce USB Flash Pouzití rzných funkcí Nastavení pístroje Uzitecné aplikace Vkládání papíru a originál Vkládání papíru Vkládání originál Vkládání pamové karty Pipojení jednotky USB Flash Kopírování Vytváení kopií Bzná údrzba Výmna nádrzky s inkoustem Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev Cistní válecku podávání papíru Cistní podlozky kazety Pouzití rzných funkcí kopírování Tisk fotografií z vytistných fotografií Petisk vytistných fotografií Pouzití rzných funkcí Dodatek Právní omezení pouzívání výrobku a pouzívání obraz Skenování Pedání naskenovaných dat do pocítace Pouzití rzných funkcí skenování Rady k pouzívání pístroje Tisk z pocítace Tisk fotografií (Easy-PhotoPrint EX) Tisk dokument (Windows) Tisk dokument (Macintosh) Seznámení s pístrojem Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah > Seznámení s pístrojem Stránka 3 z 908 stránek esení potízí Seznámení s pístrojem V této cásti jsou popsány názvy jednotlivých soucástí pístroje a základní postupy obsluhy, které potebujete znát. Hlavní soucásti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Ovládací panel Jak procházet nabídky na displeji Výbr nabídek na obrazovce DOM Výbr polozek nastavení Ostatní operace Zacátek stránky Hlavní soucásti Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah > Seznámení s pístrojem > Hlavní soucásti Stránka 4 z 908 stránek esení potízí Hlavní soucásti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Ovládací panel Pohled zepedu (1) Kryt dokumentu Po jeho otevení mzete polozit originál na sklo skeneru. (2) Oprka papíru Po zvednutí a vyklopení zadní strany mzete vlozit papír do zadní pihrádky. (3) Vodítka papíru Vodítka posute tak, aby byla zarovnaná s obma okraji papíru. (4) Zadní pihrádka Vlozte fotografický papír nebo obálky, které lze pouzívat v pístroji. Najednou lze vlozit i dva a více list stejného typu a velikosti, pístroj je bude zavádt po jednom. Viz cást Vkládání papíru . (5) Displej LCD (Liquid Crystal Display) Zobrazuje zprávy, polozky nabídky a provozní stav. Ped tiskem si mzete fotografie prohlédnout na displeji LCD. Poznámka Pokud pístroj nebude piblizn 5 minut pouzíván, displej LCD zhasne. [. . . ] Dle poteby mzete pouzít funkci Automatická oprava fotografií. Klepnete-li na tuto ikonu, zobrazí se dialogové okno Automatické skenování (Auto Scan), ve kterém lze zadat nastavení pro ukládání. Dialogové okno Automatické skenování (Auto Scan) Ulozit do pocítace (Save to PC) Naskenuje dokumenty nebo fotografie a ulozí je do pocítace. Klepnete-li na tuto ikonu, zobrazí se dialogové okno Ulozit (Save), ve kterém lze zadat nastavení pro ukládání a skenování. Dialogové okno Ulozit (Save) (Obrazovka rezimu rychlé volby) Ulozit jako soubor PDF (Save as PDF file) Umozuje naskenovat dokumenty a ulozit je do soubor formátu PDF. Klepnete-li na tuto ikonu, zobrazí se dialogové okno PDF, ve kterém lze zadat nastavení pro ukládání, skenování a aplikaci. Dialogové okno PDF Pipojit k e-mailu (Attach to E-mail) Naskenuje dokumenty nebo fotografie a pipojí je k e-mailu. Klepnete-li na tuto ikonu, zobrazí se dialogové okno Posta (Mail), ve kterém lze zadat nastavení pro ukládání, skenování a e-mailový program. Dialogové okno Posta (Mail) OCR Naskenuje textové dokumenty, rozpozná v obrazu text a zobrazí jej v programu Poznámkový blok (Notepad, soucást systému Windows). Klepnete-li na tuto ikonu, zobrazí se dialogové okno OCR, ve kterém lze zadat nastavení pro ukládání a skenování. Dialogové okno OCR Karta Uzivatelské skenování pouzitím rychlé volby (Custom Scan with One-. . . Stránka 519 z 908 stránek Poznámka Dalsí postup vyhledejte v pírucce dané aplikace. Uzivatelský (Custom) Umozuje naskenovat dokumenty a otevít je v urcité aplikaci. Klepnete-li na tuto ikonu, zobrazí se dialogové okno Uzivatelský (Custom), ve kterém lze zadat nastavení pro ukládání, skenování a aplikaci. Dialogové okno Uzivatelský (Custom) Poznámka Dalsí postup vyhledejte v pírucce dané aplikace. Spustit skenování klepnutím na tlacítko (Start scanning by clicking the button) Chcete-li ihned spustit skenování, zaskrtnte toto polícko a klepnte na ikonu. (Pepínání rezim) Pepne na obrazovku rezimu rychlé volby. Obrazovka rezimu rychlé volby Zobrazit toto okno pi spustní (Show this window at startup) Zaskrtnete-li toto polícko, zobrazí se pi spustní obrazovka hlavní nabídky. Pokud toto polícko není zaskrtnuté, zobrazí se poslední pouzitá obrazovka. Pedvolby (Preferences) Oteve se dialogové okno Pedvolby (Preferences). V dialogovém okn Pedvolby (Preferences) mzete zadat upesující nastavení funkcí programu MP Navigator EX. Dialogové okno Pedvolby (Preferences) (Pírucka) Oteve tuto pírucku. Dlezité Následující omezení platí pro skenování, pi kterém je v dialogovém okn Ulozit (Save) nebo Uzivatelský (Custom) nastavena polozka Typ dokumentu (Document Type) na hodnotu Automatický rezim (Auto Mode). Chcete-li text v naskenovaném obrazu pevést na textová data, urcete Typ dokumentu (Document Type) (nevybírejte hodnotu Automatický rezim (Auto Mode)). Píbuzné téma Snadné skenování pouzitím rychlé volby Zacátek stránky Obrazovka Foto/dokumenty (sklo skeneru) (Photos/Documents (Platen)) (. . . Stránka 520 z 908 stránek Prvodce pro pokrocilé uzivatele > Skenování > Skenování z pilozeného aplikacního softwaru > Obrazovky programu MP Navigator EX > Obrazovka Foto/dokumenty (sklo skeneru) (Photos/Documents (Platen)) (okno Sken/Import (Scan/ Import)) Obrazovka Foto/dokumenty (sklo skeneru) (Photos/Documents (Platen)) (okno Sken/Import (Scan/Import)) Na obrazovce rezimu procházení umístte kurzor na polozku Sken/Import (Scan/Import) a klepnutím na moznost Foto/dokumenty (sklo skeneru) (Photos/Documents (Platen)) otevete obrazovku Foto/ dokumenty (sklo skeneru) (Photos/Documents (Platen)) (okno Sken/Import (Scan/Import)). Otevete toto okno pi skenování dokument ze snímací desky. (1) Tlacítka pro nastavení a ovládání (2) Panel nástroj (3) Okno miniatur (4) Oblast vybraných obraz Tlacítka pro nastavení a ovládání (Zobr. a pouzít) Na toto tlacítko klepnte, chcete-li otevít obrazy a soubory ve formátu PDF ulozené v pocítaci. a pouzít (View & Use) Foto/dokumenty (sklo skeneru) (Photos/Documents (Platen)) Zobrazí obrazovku pro skenování fotografií, dokument, casopis a dalsího tistného materiálu. Pamová karta (Memory Card) Klepnte na toto tlacítko, chcete-li importovat obrazy ulozené na pamové kart. [. . . ] Funkce obousmrné komunikace je zablokována a mze se stát, ze nebude rozpoznán správný stav tiskárny. Pokud uzivatel klienta oteve vlastnosti ovladace tiskárny a klepne na tlacítko OK, mze být v pípad, ze na kart Porty (Ports) není zaskrtnuto polícko Povolit obousmrnou komunikaci (Enable bidirectional support), zakázána také obousmrná komunikace systému tiskového serveru. V takovém pípad zaskrtnte polícko Povolit obousmrnou komunikaci (Enable bidirectional support) jak v systému tiskového serveru, tak v systému klienta. Pi tisku ze systému klienta nelze pouzít funkci Náhled tiskárny Canon IJ. Pokud v systému klienta nelze správn nastavit funkce na kart Údrzba (Maintenance), mze se stát, ze polozky budou zobrazeny sed. V takovém pípad zmte nastavení pomocí tiskového serveru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON PIXMA MP550

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON PIXMA MP550 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag