Návod k použití CANON PIXMA MG5240

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON PIXMA MG5240. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON PIXMA MG5240 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON PIXMA MG5240.


CANON PIXMA MG5240 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (18546 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON PIXMA MG5240 (17797 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON PIXMA MG5240

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Canon MG5200 series Pírucka online Jak pouzívat tuto pírucku Vytistní této pírucky Stránka 1 z 1063 stránek MC-4951-V1. 00 Prvodce pro zacínající uzivatele Poskytuje pehled o tomto produktu. Prvodce pro pokrocilé uzivatele Podrobn popisuje jednotlivé funkce tohoto produktu. esení potízí MG5200 series Prvodce pro zacínající uzivatele Stránka 2 z 1063 stránek Jak pouzívat tuto pírucku Vytistní této pírucky Tisk etiket disku MP-4816-V1. 00 Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah Seznámení s pístrojem Hlavní soucásti Jak procházet nabídky na displeji Dalsí moznosti pouzití Tisk soubor PDF ulozených na pamové kart nebo jednotce USB Flash Tisk sablony, jakou je nap. linkovaný papír Pímý tisk fotografií z digitálního fotoaparátu nebo mobilního telefonu Nastavení zaízení Tisk fotografií Tisk fotografií ulozených na pamové kart nebo jednotce USB Flash Pouzití rzných funkcí Vkládání pamové karty Vkládání papíru a originál Vkládání papíru Vkládání originál Pipojení jednotky USB Flash Kopírování Vytváení kopií Bzná údrzba Výmna nádrzky s inkoustem Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev Cistní válecku podávání papíru Cistní podlozky v kazet Pouzití rzných funkcí kopírování Dotisk fotografií z vytistných fotografií Petisk vytistných fotografií Pouzití rzných funkcí Dodatek Právní omezení pouzívání výrobku a pouzívání obraz Skenování Ulození naskenovaných dat do pocítace Pouzití rzných funkcí skenování Rady k pouzívání pístroje Tisk z pocítace Tisk fotografií (Easy-PhotoPrint EX) Tisk dokument Tisk webových stránek (Easy-WebPrint EX) Spoustní rzných softwarových aplikací Seznámení s pístrojem Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah > Seznámení s pístrojem Stránka 3 z 1063 stránek esení potízí Seznámení s pístrojem V této cásti jsou popsány názvy jednotlivých soucástí pístroje a základní postupy obsluhy, které potebujete znát. Hlavní soucásti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Ovládací panel Jak procházet nabídky na displeji Výbr nabídek na obrazovce DOM (HOME) Výbr polozky nabídky nebo nastavení Ostatní operace Zacátek stránky Hlavní soucásti Prvodce pro pokrocilé uzivatele Obsah > Seznámení s pístrojem > Hlavní soucásti Stránka 4 z 1063 stránek esení potízí C001 Hlavní soucásti Pohled zepedu Pohled zezadu Pohled dovnit Ovládací panel Pohled zepedu (1) Kryt dokument Po jeho otevení mzete polozit originál na sklo skeneru. (2) Oprka papíru Po zvednutí a vyklopení zadní strany mzete vlozit papír do zadní pihrádky. (3) Zadní pihrádka Vlozte fotografický papír nebo obálky, které lze pouzívat v pístroji. Najednou lze vlozit i dva a více list stejného typu a velikosti, pístroj je bude zavádt po jednom. Viz cást Vkládání papíru . (4) Vodítka papíru Vodítka posute tak, aby byla zarovnaná s obma okraji papíru. (5) Displej LCD (Liquid Crystal Display) Zobrazuje zprávy, polozky nabídky a provozní stav. Ped tiskem si mzete fotografie prohlédnout na displeji LCD. Poznámka Pokud pístroj nebude piblizn 5 minut pouzíván, displej LCD zhasne. [. . . ] Skenování fotografií a dokument umístných na skle skeneru. Obrazovka Foto/dokumenty (sklo skeneru) (Photos/Documents (Platen)) (okno Sken/Import (Scan/ Import)) Pamová karta (Memory Card) Oteve okno Sken/Import (Scan/Import) s vybranou mozností Pamová karta (Memory Card). Obrazovka Pamová karta (Memory Card) (okno Sken/Import (Scan/Import)) (Pepínání rezim) Pepne na obrazovku rezimu rychlé volby. Na obrazovce rychlé volby lze provést celý proces od skenování po ulození obrazu a dalsí operace pouhým klepnutím na odpovídající ikonu. Obrazovka rezimu rychlé volby Zobrazit toto okno pi spustní (Show this window at startup) Zaskrtnete-li toto polícko, zobrazí se pi spustní obrazovka hlavní nabídky. Pokud toto polícko není zaskrtnuté, zobrazí se poslední pouzitá obrazovka. Pedvolby (Preferences) Oteve se dialogové okno Pedvolby (Preferences). V dialogovém okn Pedvolby (Preferences) mzete zadat upesující nastavení funkcí programu MP Navigator EX. Dialogové okno Pedvolby (Preferences) Karta Skenování a import dokument nebo obraz (Scan/Import Docume. . . Stránka 572 z 1063 stránek (Pírucka) Oteve tuto pírucku. Zacátek stránky Karta Zobrazit a pouzít obrazy v pocítaci (View Use Images on your Co. . . Stránka 573 z 1063 stránek Prvodce pro pokrocilé uzivatele > Skenování > Skenování z pilozeného aplikacního softwaru > Obrazovky programu MP Navigator EX > Karta Zobrazit a pouzít obrazy v pocítaci (View & Use Images on your Computer) S703 Karta Zobrazit a pouzít obrazy v pocítaci (View & Use Images on your Computer) Na obrazovce rezimu procházení vyberte polozku Zobr a pouzít (View & Use). Zobrazí se karta Zobrazit a pouzít obrazy v pocítaci (View & Use Images on your Computer). Pomocí této karty mzete otevít obrazy ulozené v pocítaci a vytisknout je nebo pipojit k e-mailu. Lze je také upravit pomocí aplikace, která je dodávána se zaízením. Mj panel (Nasken. obrazy) (My Box (Scanned/Imported Images)) Oteve okno Zobr a pouzít (View & Use) s vybranou polozkou Mj panel (Nasken. Mzete otevít a pouzít obrazy ulozené ve slozce Mj panel. Mj panel je zvlástní slozka urcená k ukládání obraz naskenovaných pomocí programu MP Navigator EX. Poznámka Ve výchozím nastavení jsou naskenované obrazy ukládány do následujících slozek. Windows 7: slozka MP Navigator EX ve slozce Obrázky (My Pictures) Windows Vista: slozka MP Navigator EX ve slozce Obrázky (Pictures) Windows XP: slozka MP Navigator EX ve slozce Obrázky (My Pictures) Urcit slozku (Specify Folder) Oteve okno Zobr a pouzít (View & Use) s vybranou polozkou Urcit slozku (Specify Folder). Mzete pak otevít a pouzít obrazy ulozené v konkrétní slozce. Naposledy ulozené obrazy (Recently Saved Images) Oteve okno Zobr a pouzít (View & Use) s vybranou polozkou Naposledy ulozené obrazy (Recently Saved Images). Mzete pak zobrazit a pouzít obrazy, které byly nedávno skenovány nebo importovány, pipojeny k emailu nebo odeslány do aplikace. Okno Zobr a pouzít (View & Use) (Pepínání rezim) Pepne na obrazovku rezimu rychlé volby. Na obrazovce rychlé volby lze provést celý proces od skenování po ulození obrazu a dalsí operace pouhým klepnutím na odpovídající ikonu. Karta Zobrazit a pouzít obrazy v pocítaci (View Use Images on your Co. . . Obrazovka rezimu rychlé volby Zobrazit toto okno pi spustní (Show this window at startup) Stránka 574 z 1063 stránek Zaskrtnete-li toto polícko, zobrazí se pi spustní obrazovka hlavní nabídky. Pokud toto polícko není zaskrtnuté, zobrazí se poslední pouzitá obrazovka. Pedvolby (Preferences) Oteve se dialogové okno Pedvolby (Preferences). [. . . ] Funkce Mapa sít protokolu LLTD zobrazuje grafické znázornní místní sít. LPR Protokol pro tisk nezávislý na platform pouzívaný v sítích TCP/IP. Nepodporuje obousmrnou komunikaci. M Adresa MAC (MAC Address) Oznacuje se také jako fyzická adresa. Jedinecný a trvalý hardwarový identifikátor, který je síovým zaízením piazen výrobcem. MAC adresy mají délku 48 bit a jsou zapsány jako sestnáctkové císlo rozdlené dvojteckami, nap. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON PIXMA MG5240

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON PIXMA MG5240 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag