Návod k použití CANON PC-D440

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON PC-D440. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON PC-D440 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON PC-D440.


CANON PC-D440 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6746 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON PC-D440 BROCHURE (484 ko)
   CANON PC-D440 (7321 ko)
   CANON PC-D440 BROCHURE (458 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON PC-D440

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 1-4 Ochranné známky a registrované obchodní znacky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5 Dostupné funkce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Automatická volba formátu papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Nastavení rzného vodorovného a svislého faktoru zoom . . . . . . . . . . . . [. . . ] mimo obraz Detekuje formát originálu a provede výmaz vn obrazu originálu. bizhub 500/420/360 (Phase 3) 6-85 6 Výmaz cerných stop podél okraj (Výmaz) Aplikace Tyto funkce slouzí k výmazu cerných stop podél okraj tistného listu, které obvykle vznikají pi kopírování silných originál, jako jsou knihy, pomocí osvitového skla. Tuto funkci lze rovnz pouzít na originál, který jiz má kolem okraj cerné stopy. Kopírování s pouzitím výmazu 0 Dostupný rozsah pro velikost výmazu je 0, 1 mm ~ 300, 0 mm po krocích 0, 1 mm. 0 Velikost výmazu lze nastavit spolecn pro vsechny ctyi okraje, a individuáln pro kazdou stranu. Pi pouzití spolu s výmazem oblasti mimo obraz snímejte originál z osvitového skla. 1 2 3 Vlozte originál. Pomocí klávesnice ovládacího panelu zadejte pozadovaný pocet kopií. V základním zobrazení se dotknte zálozky [Aplikace]. Objeví se zobrazení aplikací. 6-86 bizhub 500/420/360 (Phase 3) Aplikace 6 4 Dotknte se [Výmaz], poté se znovu dotknte [Výmaz]. Objeví se zobrazení výmazu. bizhub 500/420/360 (Phase 3) 6-87 6 5 Zadejte pozici a velikost výmazu. ­ ­ Aplikace Chcete-li zadat velikost výmazu spolecn pro vsechny ctyi strany, zvýraznte dotykem [Rám]. Chcete-li zadat velikost výmazu pro jednotlivé okraje jednotliv, zvýraznte dotykem píslusné tlacítko. Pomocí [+] a [­] provete jemné nastavení po krocích 0, 1 mm. Pesute kurzor dotykem obousmrného tlacítka, poté pomocí [+], [­] nebo klávesnice ovládacího panelu zadejte celocíselnou cást pozadované hodnoty. Kopírování pomocí funkce výmazu mimo obraz 0 Snímejte originál pomocí osvitového skla. 0 Lze pouzívat spolecn s funkcí výmazu a výmazu stedu. 6 1 2 3 Polozte originál na osvitové sklo. Pomocí klávesnice ovládacího panelu zadejte pozadovaný pocet kopií. V základním zobrazení se dotknte zálozky [Aplikace]. Objeví se zobrazení aplikací. 4 Dotknte se [Výmaz] v zobrazení aplikací. Objeví se zobrazení výmazu. bizhub 500/420/360 (Phase 3) 6-93 6 5 Aplikace Dotykem v zobrazení výmazu zvýraznte [Výmaz obl. mimo obraz]. 6 Dotykem [OK] se vrate do zobrazení aplikací. ­ Chcete-li tuto aplikacní funkci zrusit, dotknte se [Výmaz obl. mimo obraz]. 7 8 Podle poteby provete dalsí nastavení pro kopírování. Stroj zahájí snímání originálu, kdyz bude pipraven, zahájí tisk. 6-94 bizhub 500/420/360 (Phase 3) Aplikace 6 2 Poznámka Chcete-li zrusit vsechny funkce aplikace, dotknte se [Nulovat]. Chcete-li obnovit pocátecní nastavení u vsech nastavení vcetn aplikacních funkcí, stisknte na ovládacím panelu [Nulování]. 2 Poznámka Jestlize není pozadováno zádné dalsí nastavení, lze kopírovací úlohu spustit pomocí aktuáln zadaného nastavení bez dotyku [OK] pro návrat do zobrazení aplikací nebo do základního zobrazení. 2 Pipomenutí Funkce výmazu oblasti mimo obraz nemusí správn fungovat s tmavým originálem. V takovém pípad zkontrolujte tuto funkci pomocí originálu s bílým pozadím. Tato funkce také nemusí správn fungovat, pokud je pímo nad osvitovým sklem umístno osvtlení. [. . . ] Pod Nastavení úlohy v pravé cásti zobrazení zvolte [Povolit] nebo [Zamezit]. 6 Dotykem tlacítka dol pejdte na dalsí stránku. ­ Pode poteby provete nastavení zachytávání tiskových dat. Objeví se zobrazení zpsobu pístupu k zabezpecenému dokumentu. Je propojeno s nastavením Zakázané funkce pi chyb ovení. ­ 7 Zvolte, jestli povolit VY faxu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON PC-D440

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON PC-D440 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag