Návod k použití CANON P-150

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON P-150. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON P-150 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON P-150.


CANON P-150 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3641 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON P-150 BROCHURE (84 ko)
   CANON P-150 (3360 ko)
   CANON P-150 BROCHURE (261 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON P-150

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Klepnutím na tlacítko a poté na polozku Nastavení mozností (Option Settings) zobrazíte dialogové okno Nastavení mozností (Option Settings). Tisknout název dokumentu a císlo stránky (Print document title and page number) Je-li toto polícko zaskrtnuto, bude v záhlaví (v horní cásti dokumentu) vytistn název pírucky a císlo stránky. Tisknout barvu pozadí a obrázky (Print background color and images) Je-li toto polícko zaskrtnuto, bude se tisknout barva pozadí a obrázky. Nkteré obrázky budou vytistny bez ohledu na to, zda je toto polícko zaskrtnuto. [. . . ] Chcete-li zadaná nastavení zrusit, klepnte místo tlacítka Pouzít (Apply) na tlacítko Storno (Cancel). Storno (Cancel) Zrusí zadaná nastavení. Aktuální obrazovka se zave. Výchozí (Defaults) Ve vsech nastaveních na dané obrazovce budou obnoveny výchozí hodnoty. Skenovat (Scan) Spustí se skenování dokument podle zadaných nastavení. Po dokoncení skenování se automaticky spustí e-mailový program a oteve se nové okno se zprávou, které jiz obsahuje pipojený obraz. Zacátek stránky Dialogové okno OCR Stránka 165 z 349 stránek Pírucka online > Pírucka pro skenování > Obrazovky programu MP Navigator EX > Dialogové okno OCR Dialogové okno OCR Klepnte na tlacítko OCR na kart Uzivatelské skenování pouzitím rychlé volby (Custom Scan with Oneclick) nebo na obrazovce rezimu rychlé volby. Oteve se dialogové okno OCR. Nastavení skenování (Scan Settings) Typ dokumentu (Document Type) Vyberte typ dokumentu, který chcete naskenovat. Barevný rezim (Color Mode) Vyberte, jak bude dokument naskenován. Velikost dokumentu (Document Size) Vyberte velikost dokumentu, který chcete naskenovat. Vyberete-li moznost Uzivatelský (Custom), oteve se okno, ve kterém mzete zadat velikost dokumentu. Zadejte nastavení Jednotky (Units), potom zadejte hodnoty Síka (Width) a Výska (Height) a klepnte na tlacítko OK. Rozlisení (Resolution) Umozuje výbr rozlisení pro skenování dokument. Rozlisení Pouzít ovladac skeneru (Use the scanner driver) Zaskrtnete-li toto polícko, zobrazí se okno programu ScanGear (ovladac skeneru), ve kterém mzete Dialogové okno OCR Stránka 166 z 349 stránek upesnit nastavení skenování. Barevný rezim (Color Mode), Velikost dokumentu (Document Size), Rozlisení (Resolution) a dalsí nastavení v dialogovém okn OCR budou zakázána. (Specify. . . ) Oteve se dialogové okno Nastavení skenování (Scan Settings), ve kterém lze podrobnji nastavit skenování. Dialogové okno Nastavení skenování (Scan Settings) Poznámka Pi skenování zesikmených dokument zlepsíte pesnost rozpoznání textu zaskrtnutím polícka Opravit zesikmení dokumentu (Correct slanted document). Ulozit nastavení (Save Settings) Název souboru (File name) Zadejte název souboru pro obraz, který chcete ulozit. Pokud je vybraná moznost Film (automatický rezim) (Film(Auto mode)), je typ filmu (negativ nebo pozitiv) zjistn automaticky. Dlezité Automatický rezim (Auto Mode) podporuje následující typy dokument: fotografie, pohlednice, vizitky, casopisy, noviny, textové dokumenty, disky CD nebo DVD a filmy. Následující dokumenty nelze s volbou Automatický rezim (Auto Mode) správn skenovat. - Fotografie formátu A4 - Textové dokumenty mensí nez formát 2L (5 x 7 palc) (127 mm x 178 mm), napíklad stránky brozury s odíznutým hebenem - Dokumenty vytistné na tenkém bílém papíe - Dlouhé a úzké dokumenty (napíklad panoramatické fotografie) Reflexní stítky na discích CD nebo DVD nemusí být naskenovány správn. Film se nemusí skenovat správn v pípad, ze je vybrán Automatický rezim (Auto Mode) nebo Film (automatický rezim) (Film(Auto mode)). V takovém pípad vyberte typ filmu a opakujte skenování. Dokumenty umístte správn podle typu skenovaného dokumentu. V opacném pípad se Dialogové okno Skenovat (Scan) dokument nemusí naskenovat správn. Podrobné informace o umístní dokument naleznete v tématu , , Umístní dokument". Stránka 169 z 349 stránek Poznámka Chcete-li omezit efekt moaré, nastavte volbu Typ dokumentu (Document Type) na hodnotu Casopis (Magazine). Barevný rezim (Color Mode) Vyberte, jak bude dokument naskenován. Velikost dokumentu (Document Size) Vyberte velikost dokumentu, který chcete naskenovat. Vyberete-li moznost Uzivatelský (Custom), oteve se okno, ve kterém mzete zadat velikost dokumentu. Zadejte nastavení Jednotky (Units), potom zadejte hodnoty Síka (Width) a Výska (Height) a klepnte na tlacítko OK. Dlezité Pokud vyberete moznost Automaticky (Auto Detect), mze se stát, ze obrázek nebude naskenován ve správné poloze a velikosti. V takovém pípad zmte nastavení na skutecnou velikost dokumentu (A4, Letter atd. ) a zarovnejte roh dokumentu do sipkou oznaceného rohu skla skeneru (znacka pro zarovnání). Rozlisení (Resolution) Umozuje výbr rozlisení pro skenování dokument. [. . . ] Na obrazovce Uvítání (Welcome) klepnte na tlacítko Dalsí (Next). Prostudujte licencní smlouvu (License Agreement) a pokud s ní souhlasíte, klepnte na tlacítko Ano (Yes). Spustí se instalace programu ScanGear. 5. Po zobrazení obrazovky Instalace dokoncena (Installation complete) klepnte na tlacítko Hotovo (Complete). V závislosti na prostedí se mze zobrazit zpráva s výzvou k restartování pocítace. K ádnému dokoncení instalace je teba restartovat pocítac. 6. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON P-150

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON P-150 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag