Návod k použití CANON OCE VARIOPRINT DP LINE BROCHURE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON OCE VARIOPRINT DP LINE. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON OCE VARIOPRINT DP LINE bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON OCE VARIOPRINT DP LINE.


CANON OCE VARIOPRINT DP LINE BROCHURE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1926 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON OCE VARIOPRINT DP LINE BROCHURE (2106 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON OCE VARIOPRINT DP LINEBROCHURE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Na kvalitu nemá vliv svtlo, elektrostatický náboj, teplota, vlhkost, stáí vývojky ani sms toner. Océ DirectPress dodává výstupy stabilní a konzistentní kvality bez cmouh, pruh nebo pásk. Pokrocilá registrace papíru Mzete se také spolehnout na pesný duplexní tisk. Inteligentní proces ízený cidlem zajisuje precizní umístní obrazu na papír. [. . . ] Technologie Océ DirectPress pevádí digitální data do tonerového obrazu v jediném kroku. Océ HeatXchange ® Jednotná, stabilní kvalita obrazu Proces není ovlivnn teplotou, statickou elektinou ani vlhkostí. Je vysoce stabilní z hlediska výkonu a kvality. Vysoká spolehlivost Technologie Oce DirectPress vyuzívá 1 Pouzití toneru 2 Odstranní a optovné vyuzití toneru mén soucástí. Je to velmi spolehlivá technologie s dlouhou dobou provozuschopnosti a malým dopadem na zivotní prostedí. 1 Penos tepla z výstupního do vstupního média Cistsí pracovní prostedí Technologie Océ DirectPress nevyuzívá pro vytvoení tonerového obrazu elektrický náboj. Nedochází tak ke vzniku emisí ozónu, odpadu z toner, oleje z fixacní jednotky ani vývojky. 6 Strucný pehled kontroléru Océ PRISMAsync · Jediný ídicí bod · Intuitivní, oceovaná koncepce uzivatelského rozhraní · Nejmodernjsí správa úloh a tiskových front · Plánování produkce az na 8 hodin dopedu · Adobe PostScript 3, PDF 1. 7, PCL 6, XPS · Pokrocilé moznosti úpravy na úrovni úlohy a stránky · Jednotný zpsob práce pi kopírování, tisku a skenování ® Energetické úspory pi ohevu i ochlazování Technologie Océ HeatXchange penásí teplo z jiz potistných list na nové listy pi vstupu list do tisku. V rámci jediného procesu se tak vytistné listy ochlazují, zatímco listy pipravené k tisku se tímto teplem pedehívají. Tato technologie setí az 30 % energie. Océ EnergyLogic ® Chytré vyuzívání energie pro úlohy s rznými typy médií Technologie Oce EnergyLogic umozuje neperusovanou produkci úloh i pi kombinaci médií s malou a velkou gramází. U médií s vyssí gramází systém postupn snizuje rychlost tak, aby byl zachován maximální výkon bez snízení kvality tisku. Následn se plynule vrátí na plnou rychlost u médií s nizsí gramází, a tímto zpsobem zrychluje a zpomaluje v závislosti na typu média. Lepsí kvalita dokument pro optimální zpracování Hotové ochlazené vytistné listy se neohýbají a nelepí, následné dokoncování je tedy spolehlivjsí. 1 Inteligentní reakce na zmnu média Zacnte tisknout, kdy budete chtít Technologie Océ EnergyLogic umozuje systému zahájit tisk (i kdyz s nizsí rychlostí), jakmile je k dispozici dostatek energie. Systém postupn zrychluje, dokud se nezaheje na maximální teplotu, kdy dosáhne maximální rychlosti. 7 Navrhnte si systém podle svých poteb: rychlost, vstup papíru, dokoncování a zpsob zpracování úloh Rozlicné pozadavky mzete uspokojit tiskárnou, multifunkcním zaízením nebo inteligentním systémem pro pedtisk a produkci. Zacnte se základním systémem a pozdji dle poteby provete upgrade na vyssí úrove. Nebo mzete vymnit adu jednoúcelových zaízení za jedno digitální multifunkcní zaízení. Píhodný výkon Systém Océ VarioPrint DP Line nabízí ctyi rychlostní úrovn: 95, 105, 120 nebo 135 obraz za minutu. Bez ohledu na rychlostní úrove, oboustranný tisk je vzdy v plné rychlosti. [. . . ] Výsledkem je cistsí pracovní prostedí bez poteby drahých vzduchových filtr a ventilace. Správný výstup hned napoprvé Snadný provoz, spolehlivá práce s médii a technologie Océ Paper Logic patí mezi vlastnosti, které zajisují, ze vytisknete hned napoprvé správný výstup bez zbytecné produkce odpadu. Dlouhá produktivní zivotnost Zhruba polovina oceli pouzité v systému Océ VarioPrint DP Line je recyklovaná a hlavní soucásti systému jsou navrzeny tak, aby vydrzely po celou dobu zivotnosti systému. To setí zdroje, omezuje vznik odpadu a snizuje dopad logistiky a servisních sluzeb na zivotní prostedí. Vtsinu soucástí si zvládne vymnit sám uzivatel, coz snizuje uhlíkovou stopu a zajisuje dlouhou dobu provozuschopnosti zaízení. Uzavená energetická smycka Technologie Océ HeatXchange penásí teplo z vytistných list na listy, které mají být teprve vytistny. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON OCE VARIOPRINT DP LINE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON OCE VARIOPRINT DP LINE bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag