Návod k použití CANON LEGRIA HF R16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON LEGRIA HF R16. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON LEGRIA HF R16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON LEGRIA HF R16.


CANON LEGRIA HF R16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (12093 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON LEGRIA HF R16 (6361 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON LEGRIA HF R16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CEL-SP4TA2H1 Videokamera HD Návod k pouzívání Úvod Dbejte tchto upozornní VAROVÁNÍ!NEODSTRAUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNIT PÍSTROJE NEJSOU ZÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UZIVATEL OPRAVOVAT. K TOMU JE OPRÁVNN POUZE KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PRACOVNÍK. [. . . ] · Tiskárny Canon kompatibilní se standardem PictBridge: Pokud se tisk automaticky po vyesení problémy neobnoví, vyberte [Pokracovat] a stisknte k obnov tisku. Není-li tato volba dostupná, vyberte [Stop] a stisknte . · Jiné tiskárny nebo v pípad petrvávání chyby s tiskárnou Canon: Pokud se tisk automaticky neobnoví, odpojte kabel USB a vypnte videokameru. Za chvíli videokameru zapnte a obnovte USB pipojení. Objednávky tisku Pedem mzete na pamové kart oznacit fotografie, které chcete vytisknout, a nastavit pro n pozadovaný pocet kopií formou objednávky tisku. Pozdji mzete podle objednávky tisku vytisknout snímky tak, ze pamovou kartu vlozíte do slotu pamové karty SD v tiskárn kompatibilní s DPOF nebo samoobsluzného kiosku pro zhotovení digitálních fotografií. Provozní rezimy: 96 Fotografie CO ZKONTROLOVAT · Pouze fotografie na pamové kart lze nastavit pro objednávky tisku. Oznacení jednotlivých fotografií pro objednávku tisku 1 V zobrazení jedné fotografie otevete obrazovku pro výbr fotografie. FUNC. [ Píkazy k tisku] . Na obrazovce se zobrazí 2 Vyberte ( tisku. ) fotografii, kterou chcete oznacit pro objednávku 3 Stisknutím nastavte objednávku tisku. Chcete-li objednávku tisku zrusit, nastavte pocet kopií na 0. 5 Zopakováním krok 2 - 4 oznacte dalsí fotografie pro objednávku tisku nebo dvojím stisknutím tlacítka FUNC. zavete nabídku. Nastavení objednávky tisku z indexového zobrazení 1 Otevete indexové zobrazení fotografií. 2 Vyberte ( , ) fotografii, kterou chcete oznacit pro objednávku tisku. Tento krok není nutný k nastavení objednávek tisku díve vybraných fotografií nebo k odebrání vsech objednávek tisku. 3 Nastavte objednávky tisku. FUNC. [ Píkazy k tisku] FUNC. [Ano] [OK] Pozadovaná volba* * Pokud vyberete [Jednotlivé snímky], oteve se stejná obrazovka, jaká byla popsána v cásti Oznacení jednotlivých fotografií pro objednávku tisku. Pokracujte od kroku 3 uvedeného postupu. Fotografie 97 Volby [Jednotlivé snímky] fotografie. Nastavte objednávky tisku pro jednotlivé [Vybrané snímky (po 1 ks)] Nastaví se objednávka tisku 1 kopie kazdé pedem vybrané fotografie (oznacené pomocí znacky zaskrtnutí ). Viz Pedbzný výbr záznam z indexového zobrazení ( 49). Odstraní se vsechny objednávky tisku. [Odstranit vse] POZNÁMKY · / / Chcete-li nastavit objednávky tisku pro fotografie zaznamenané ve vestavné pamti, zkopírujte je nejdíve na pamovou kartu. 98 Fotografie Externí pipojení V této kapitole naleznete vysvtlení, jak pipojit videokameru k externímu zaízení, nap. televizoru, videorekordéru nebo pocítaci. Zdíky na videokamee Zdíka USB Pístup: Otevete levý zadní kryt konektor. Zdíka HDMI OUT* Pístup: Otevete levý zadní kryt konektor. Konektor HDMI OUT umozuje v jednom praktickém kabelu odebírat vysoce kvalitní kombinovaný signál audia i videa. Zdíka AV OUT Pístup: Otevete pravý zadní kryt konektor. Pi zapojeném stereofonním videokabelu STV-250N do videokamery nebude z vestavného reproduktoru slyset zádný zvuk. Zdíka COMPONENT OUT* Pístup: Otevete levý zadní kryt konektor. Pokud pouzíváte pipojení 2 , nezapomete zapojit zvuk pes zdíku AV OUT. * Pi zapojování kabelu do videokamery dbejte na to, aby byly trojúhelníkové znacky na konektoru kabelu a zdíce videokamery ( ) srovnané. Externí pipojení 99 Schémata pipojení Na následujících schématech pipojení oznacuje levá strana konektory na videokamee a pravá strana (pouze jako ilustraci) píklad konektor na pipojovaném zaízení. Typ: Digitální Kvalita: HD Pouze výstup Pipojit na televizor HD (HDTV) se vstupní zdíkou HDMI. Pipojení 1 Kabel HTC-100 HDMI (volitelný) (minikonektor HDMI) (standardní konektor HDMI) O pipojení HDMITM Pipojení HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ( 1 ) je vhodné pro celkové digitální pipojení (videa i audia) jediným kabelem. [. . . ] Zmna technických specifikací vyhrazena bez oznámení. Doplkové informace 167 Poznámka k hudebním souborm Specifikace hudebních soubor kompatibilních s videokamerou: Kódování audia: Lineární PCM Vzorkování audia: 48 kHz, 16 bit, 2 kanály Minimální délka: 1 sekunda Pípona souboru: WAV Hudební data jsou ukládána do pamti v dále uvedené struktue slozek. / / Ve vestavné pamti: CANON MY_MUSIC MUSIC_01. WAV az MUSIC_99. WAV Na pamové kart: CANON PRIVATE MY_MUSIC MUSIC_01. WAV az MUSIC_99. WAV 168 Doplkové informace Rejstík A Automatická korekce protisvtla . 126 Automatické zaostování (AF) Okamzité AF/Normální AF . 27 B Bodové osvtlení (program nahrávání) . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON LEGRIA HF R16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON LEGRIA HF R16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag