Návod k použití CANON LEGRIA HF M32

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON LEGRIA HF M32. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON LEGRIA HF M32 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON LEGRIA HF M32.


CANON LEGRIA HF M32 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6739 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON LEGRIA HF M32 (4891 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON LEGRIA HF M32

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CEL-SP9WA2H0 HD videokamera Návod k pouzívání Úvod Dbejte tchto upozornní VAROVÁNÍ!NEODSTRAUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNIT PÍSTROJE NEJSOU ZÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UZIVATEL OPRAVOVAT. K TOMU JE OPRÁVNN POUZE KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PRACOVNÍK. [. . . ] · Pokud nezamýslíte pouzívat volitelnou DVD vypalovacka DW-100, mzete nastavit 8 8 [Druh USB pipojení] na [N PC/Tiskárna], aby se obrazovka pro výbr typu zaízení nezobrazovala pi kazdém pipojení videokamery k tiskárn. · V zájmu co nejlepsí výkonnosti doporucujeme, v pípad pipojení videokamery k tiskárn kompatibilní s PictBridge, zachovat pocet fotografií na pamové kart pod 100. Tisk jedné fotografie S videokamerou správn pipojenou k tiskárn a pi zobrazení fotografie, kterou chcete vytisknout, v rezimu zobrazení jedné fotografie: [E] 8 [Ano] · Tisk se zahájí. Po skoncení tisku fotografie se videokamera vrátí do rezimu zobrazení jedné fotografie. · Dotykem na [Stop] 8 [Ano] perusíte probíhající tisk. · Posunutím prstu doleva/doprava vyberte dalsí fotografii k tisku. Zmna velikosti papíru [MENU] 8 8 8 [Nastavení papíru] 8 Pozadovaná velikost papíru 8 [a] POZNÁMKY · Volby nastavení tisku a velikost papíru [Výchozí] se lisí podle pouzité tiskárny. Podrobnosti naleznete v návodu k pouzívání tiskárny. Po skoncení tisku Odpojte kabel USB od videokamery a tiskárny a vypnte videokameru. Fotografie 113 Chyby tisku Dojde-li bhem tisku k chyb, na displeji videokamery se zobrazí chybové hlásení (nap. Vyeste problém podle seznamu chybových hlásení (0 179) a podle návodu k pouzívání tiskárny. · Tiskárny Canon kompatibilní se standardem PictBridge: Pokud se tisk automaticky po vyesení problémy neobnoví, dotykem na [Pokracovat] budete pokracovat v tisku. Není-li tato volba dostupná, dotknte se volby [Stop] a potom zacnte tisknout znovu od zacátku. · Jiné tiskárny nebo v pípad petrvávání chyby s tiskárnou Canon: Pokud se tisk automaticky neobnoví, odpojte kabel USB a vypnte videokameru. Za chvíli videokameru zapnte a obnovte USB pipojení. Objednávky tisku Pedem mzete na pamové kart oznacit fotografie, které chcete vytisknout, a nastavit pro n pozadovaný pocet kopií formou objednávky tisku. Pozdji mzete podle objednávky tisku vytisknout snímky tak, ze pamovou kartu vlozíte do slotu* pamové karty SD v tiskárn kompatibilní s DPOF nebo samoobsluzného kiosku pro zhotovení digitálních fotografií. Objednávku tisku mzete nastavit az pro 998 fotografií. * Ujistte se, ze externí zaízení je kompatibilní s pouzitou pamovou kartou. Provozní rezimy: Oznacení jednotlivých fotografií pro objednávku tisku 1 V zobrazení jedné fotografie vyberte fotografii, kterou chcete oznacit pro objednávku tisku. Ovte si, ze zobrazujete fotografie zaznamenané na pamové kart. (g se zobrazí vedle císla fotografie. ) 2 Dotykem na obrazovku zobrazíte ovládací tlacítka pro pehrávání. 3 Oznacte fotografii do objednávky tisku. [Upravit] 8 [Píkazy k tisku] 8 [Z] nebo [O] pro nastavení poctu kopií 8 [Nastavit] 114 Fotografie · Vedle ikony H se zobrazuje celkový pocet kopií v objednávce tisku DPOF . · Chcete-li objednávku tisku zrusit, nastavte pocet kopií na 0. 4 Posunutím prstu doleva/doprava vyberte jinou fotografii k oznacení do objednávky tisku, nebo se dotknte volby [a]. Nastavení objednávky tisku z indexového zobrazení 1 Otevete indexové zobrazení [Fotky]. 3 Dotykem oznacte jednotlivé fotografie, které chcete zahrnout do objednávky tisku. · Na vybraných fotografiích se zobrazí znaménko zaskrtnutí O. [. . . ] Casové pásmo/Letní cas Chybová hlásení . 29, 146 * Pouze . 198 Doplkové informace Nactení film na web za úcelem sdílení videonahrávek* . 136 Napájecí akumulátor Indikátor zstatkové kapacity akumulátoru . 19 Nocní scéna (program nahrávání) . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON LEGRIA HF M32

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON LEGRIA HF M32 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag