Návod k použití CANON LEGRIA HF M31

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON LEGRIA HF M31. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON LEGRIA HF M31 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON LEGRIA HF M31.


CANON LEGRIA HF M31 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6685 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON LEGRIA HF M31 (6520 ko)
   CANON LEGRIA HF M31 (5086 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON LEGRIA HF M31

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CEL-SP7FA2H0 Videokamera HD Návod k pouzívání Úvod Dbejte tchto upozornní VAROVÁNÍ!NEODSTRAUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNIT PÍSTROJE NEJSOU ZÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UZIVATEL OPRAVOVAT. K TOMU JE OPRÁVNN POUZE KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PRACOVNÍK. [. . . ] Zmna velikosti papíru [MENU] 8 8 8 [Nastavení papíru] 8 Pozadovaná velikost papíru 8 [a] POZNÁMKY · Volby nastavení tisku a velikost papíru [Výchozí] se lisí podle pouzité tiskárny. Podrobnosti naleznete v návodu k pouzívání tiskárny. Po skoncení tisku Odpojte kabel USB od videokamery a tiskárny a vypnte videokameru. Fotografie 113 Chyby tisku Dojde-li bhem tisku k chyb, na displeji videokamery se zobrazí chybové hlásení (nap. Vyeste problém podle seznamu chybových hlásení (0 178) a podle návodu k pouzívání tiskárny. · Tiskárny Canon kompatibilní se standardem PictBridge: Pokud se tisk automaticky po vyesení problémy neobnoví, dotykem na [Pokracovat] budete pokracovat v tisku. Není-li tato volba dostupná, dotknte se volby [Stop] a potom zacnte tisknout znovu od zacátku. · Jiné tiskárny nebo v pípad petrvávání chyby s tiskárnou Canon: Pokud se tisk automaticky neobnoví, odpojte kabel USB a vypnte videokameru. Za chvíli videokameru zapnte a obnovte USB pipojení. Objednávky tisku Pedem mzete na pamové kart oznacit fotografie, které chcete vytisknout, a nastavit pro n pozadovaný pocet kopií formou objednávky tisku. Pozdji mzete podle objednávky tisku vytisknout snímky tak, ze pamovou kartu vlozíte do slotu pamové karty SD v tiskárn kompatibilní s DPOF nebo samoobsluzného kiosku pro zhotovení digitálních fotografií. Provozní rezimy: Oznacení jednotlivých fotografií pro objednávku tisku 1 V zobrazení jedné fotografie vyberte fotografii, kterou chcete oznacit pro objednávku tisku. Ovte si, ze zobrazujete fotografie zaznamenané na pamové kart. (g se zobrazí vedle císla fotografie. ) 2 Dotykem na obrazovku zobrazíte ovládací tlacítka pro pehrávání. 3 Oznacte fotografii do objednávky tisku. [Upravit] 8 [Píkazy k tisku] 8 [Z] nebo [O] pro nastavení poctu kopií 8 [Nastavit] · Vedle ikony H se zobrazuje celkový pocet kopií v objednávce tisku DPOF . 114 Fotografie · Chcete-li objednávku tisku zrusit, nastavte pocet kopií na 0. 4 Posunutím prstu doleva/doprava vyberte jinou fotografii k oznacení do objednávky tisku, nebo se dotknte volby [a]. Nastavení objednávky tisku z indexového zobrazení 1 Otevete indexové zobrazení [Fotky]. 3 Dotykem oznacte jednotlivé fotografie, které chcete zahrnout do objednávky tisku. · Na vybraných fotografiích se zobrazí znaménko zaskrtnutí O. Znovu se dotknte vybrané fotografie, abyste odebrali znacku zaskrtnutí. · Výbr vsech fotografií najednou: Dotknte se volby [Vybrat vse] namísto výbru jednotlivých fotografií. (Pedem odeberte veskerá zaskrtnutí u fotografií, které jste pípadn vybrali individuáln. ) 4 Oznacte fotografie do objednávky tisku. [Upravit] 8 [Píkazy k tisku] 8 Pozadovaná volba 8 [OK] Volby [Jedna kopie kazdé] Nastaví objednávku tisku tak, ze se bude tisknout 1 kopie od kazdé vybrané fotografie. Odebere vsechny objednávky tisku z vybraných fotografií. [Odebrat píkazy k tisku] POZNÁMKY · a Chcete-li nastavit objednávky tisku pro fotografie zaznamenané ve vestavné pamti, zkopírujte je nejdíve na pamovou kartu. Fotografie 115 Externí pipojení V této kapitole naleznete vysvtlení, jak pipojit videokameru k externímu zaízení, nap. televizoru, videorekordéru nebo pocítaci. Zdíky na videokamee 1 Zdíka COMPONENT OUT * Pístup: Otevete zadní kryt konektor. Pokud pouzíváte pipojení B, nezapomete zapojit zvuk pes zdíku AV OUT/X. 2 Zdíka USB Pístup: Otevete bocní kryt konektor. [. . . ] Casové pásmo/Letní cas Chybová hlásení . 74 * Pouze a. 198 Doplkové informace N Na hladin (program nahrávání) . 29, 146 Nactení film na web za úcelem sdílení videonahrávek* . 136 Napájecí akumulátor Indikátor zstatkové kapacity akumulátoru . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON LEGRIA HF M31

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON LEGRIA HF M31 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag