Návod k použití CANON LEGRIA FS306

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON LEGRIA FS306. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON LEGRIA FS306 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON LEGRIA FS306.


CANON LEGRIA FS306 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9050 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON LEGRIA FS306 (4581 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON LEGRIA FS306

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CEL-SP3PA2H1 Digitální videokamery Návod k pouzívání Dbejte tchto upozornní Úvod VAROVÁNÍ!NEODSTRAUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNIT PÍSTROJE NEJSOU ZÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UZIVATEL OPRAVOVAT. K TOMU JE OPRÁVNN POUZE KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PRACOVNÍK. [. . . ] Pipojení k tiskárn kompatibilní s PictBridge nebude funkcní, pokud pamová karta bude obsahovat 1 800 a více fotografií. Z dvodu co nejlepsí výkonnosti doporucujeme udrzovat pocet fotografií na pamové kart pod 100. Kabel USB odpojte ped zmnou provozního rezimu. · · Výbr nastavení tisku Pro tisk mzete vybrat pocet kopií a dalsí nastavení. Volby nastavení jsou dány modelem tiskárny. · ( 21) · · 64 Volby [PAPÍR] [ VEL. PAPÍRU]: Dostupné velikosti papíru jsou dány modelem tiskárny. [ ROZVRZENÍ STR. ]: Vyberte [VÝCHOZÍ], [S OKRAJI] nebo jedno z dále uvedených rozvrzení stránky. [BEZ OKRAJ]: Fotografie bude zvtsena a mze být na okrajích mírn oíznutá, aby se vesla na papír. [2 PLUS], [4 PLUS], [8 PLUS], [9 PLUS], [16 PLUS]: Viz tabulka na str. [ [ ] (Tisk data) ] (Tiskový efekt) Vyberte [ZAP], [VYP] nebo [VÝCHOZÍ]. 1 2 Pitlacením joysticku ( ) zobrazte pomocníka k joysticku. Zobrazí se nabídka pro nastavení tisku. Nastavení papíru Aktuální nastavení papíru (velikost papíru, typ papíru a rozvrzení stránky) Pocet kopií Tiskový efekt Tisk data 3 4 5 Dostupné pouze s tiskárnami kompatibilními s funkcí Image Optimize. Tiskárny Canon inkjet/SELPHY DS: Mzete také zvolit [VIVID], [NR] a [VIVID+NR]. [ ] (Pocet kopií) Vyberte 1­99 kopií. V nabídce pro nastavení tisku vyberte ( , ) nastavení, které chcete zmnit, a stisknte . Po dokoncení tisku pestane být nabídka pro nastavení tisku zobrazována. · Chcete-li pokracovat v tisku, vyberte ( ) dalsí fotografii. POZNÁMKY Volby nastavení tisku a nastavení [VÝCHOZÍ] se lisí podle modelu tiskárny. Podrobnosti naleznete v návodu k pouzívání tiskárny. ZRUSENÍ TISKU 1 Pi tisku stisknte . 2 Vyberte ( ) [OK] a stisknte Tisk po zmn nastavení tisku . PO SKONCENÍ TISKU Odpojte kabel od videokamery a tiskárny a vypnte videokameru. 65 Fotografie CHYBY TISKU Vyskytne-li se bhem tisku chyba, zobrazí se na videokamee chybové hlásení, nap. Vyeste problém podle 95) a seznamu chybových hlásení ( návodu k pouzívání tiskárny. · Tiskárny Canon kompatibilní se standardem PictBridge: Pokud se tisk automaticky po vyesení problémy neobnoví, vyberte [POKRAC. ] a stisknte k obnov tisku. Není-li tato volba dostupná, vyberte [STOP] a stisknte . · Jiné tiskárny nebo v pípad petrvávání chyby s tiskárnou Canon: Pokud se tisk automaticky neobnoví, odpojte kabel USB a vypnte videokameru. Za chvíli videokameru zapnte a obnovte USB pipojení. fotografie, jejichz názvy soubor byly zmnny nebo které byly zaznamenány, vytvoeny, editovány nebo zmnny na jiném zaízení nez touto videokamerou. · Pokud se hlásení [CEKEJTE PROSÍM. . . ] nepestane zobrazovat, odpojte kabel USB a po krátké chvíli obnovte pipojení. Objednávky tisku Fotografie, které chcete vytisknout, mzete pedem oznacit a nastavit pro n pocet výtisk formou objednávky tisku. [. . . ] 80 Automatické zaostování (AF)/ Rámecek AF (9bodové AiAF/Stedový bod) . 22 B Bodové osvtlení (program nahrávání) . 24, 80 Napájecí akumulátor Indikátor zstatkové kapacity akumulátoru . 41 Speciální scéna (programy nahrávání) . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON LEGRIA FS306

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON LEGRIA FS306 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag