Návod k použití CANON IXUS 220 HS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON IXUS 220 HS. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON IXUS 220 HS bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON IXUS 220 HS.


CANON IXUS 220 HS : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (15115 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON IXUS 220 HS

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka k fotoaparátu · Ped pouzitím fotoaparátu si pectte tuto pírucku, a to vcetn cásti , , Bezpecnostní upozornní". · Pectení této pírucky vám pomze naucit se správn pouzívat fotoaparát. · Pírucku si poté ulozte na bezpecném míst pro její mozné budoucí pouzití. CESKY Kontrola obsahu balení Zkontrolujte, zda balení fotoaparátu obsahuje následující polozky. Pokud nkterá z polozek chybí, obrate se na prodejce, u kterého jste fotoaparát zakoupili. Fotoaparát Akumulátor NB-4L (s krytkou kontakt) Nabíjecka akumulátor CB-2LV/CB-2LVE Kabel rozhraní IFC-400PCU Stereofonní AV kabel AVC-DC400ST emínek na zápstí WS-DC11 Pírucka Zacínáme CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk Brozura zárucního systému Canon Pouzití pírucek Informace naleznete také na disku CD-ROM DIGITAL CAMERA Manuals Disk. [. . . ] FE je zkratka termínu , , Flash Exposure" (záblesková expozice). Vyberte polozku h (str. Zablokujte zábleskovou expozici. Namite fotoaparát na objekt a bhem namácknutí tlacítka spoust do poloviny stisknte tlacítko o. Dojde k odpálení záblesku a jakmile se zobrazí ikona (, je ulozena hodnota výkonu blesku. Uvolníte-li nyní tlacítko spoust a stisknete-li znovu tlacítko o, ikona ( zmizí a zablokování zábleskové expozice se zrusí. Upravte kompozici snímku a exponujte. 102 Poizování snímk s funkcí Pomalá synchronizace Pouzijete-li blesk, mzete na snímcích zeteln zachytit hlavní objekt (nap. Soucasn mzete pouzít delsí cas závrky a dosáhnout jasného zobrazení objekt v pozadí, které jiz nejsou osvtleny zábleskem. Vyberte polozku . . . . Po stisknutí tlacítka r vyberte stisknutím tlacítekqr polozku . . . Jakmile dokoncíte nastavení, zobrazí se na monitoru ikona . . . . Exponujte. I v pípad, ze je pouzit blesk, zajistte, aby se hlavní objekt nepohyboval, dokud závrka nepestane vydávat zvukový signál. Pipevnte fotoaparát na stativ, aby nedoslo k rozhýbání snímku vlivem chvní fotoaparátu. Pi poizování snímk ze stativu se doporucuje nastavit v polozce [Rezim IS] moznost [Vyp] (str. 175). 103 Korekce cervených ocí Fotoaparát umozuje automaticky korigovat projevy efektu , , cervených ocí" na snímcích poízených s pomocí blesku. Vyberte polozku [Nastavení blesku]. Stisknutím tlacítka n vyberte polozku [Nastavení blesku] na kart 4 a potom stisknte tlacítko m . Vyberte nastavení. Stisknutím tlacítek op vyberte polozku [Kor. ocí] a potom vyberte stisknutím tlacítek qr moznost [Zap]. Jakmile dokoncíte nastavení, zobrazí se na monitoru ikona OE. Korekce cervených ocí mze být krom ocí pouzita i na dalsí oblasti snímku. Napíklad pokud je kolem ocí nanesen cervený make-up. · Obrazovku z kroku 2 mzete zobrazit rovnz stisknutím tlacítka r a následn tlacítka n. 104 Kontrola zavených ocí Pokud fotoaparát detekuje moznost výskytu zavených ocí u fotografovaných osob, zobrazí se na monitoru ikona . Vyberte polozku [Detekce mrkání]. Stisknutím tlacítka n vyberte na kart 4 polozku [Detekce mrkání] a stisknutím tlacítek qr vyberte moznost [Zap]. Exponujte. Pokud je detekována osoba se zavenýma ocima, zobrazí se na monitoru rámecek a ikona . · Pokud nastavíte fotoaparát na dva nebo více snímk v rezimech a $, je tato funkce dostupná pouze pro poslední poízený snímek. · Funkce není dostupná v rezimu W. Fotografování s pomocí televizoru jako monitoru Obsah monitoru fotoaparátu je mozné pi poizování snímku zobrazit na obrazovce televizoru. · Chcete-li propojit fotoaparát s televizorem, postupujte podle krok v kapitole , , Prohlízení snímk na televizoru" (str. · Postupy pro fotografování jsou stejné jako pi pouzití monitoru fotoaparátu. Zobrazení na televizoru není mozné, pokud pro pipojení fotoaparátu k televizoru s vysokým rozlisením HDTV pouzijete kabel HDMI HTC-100 (prodává se samostatn). 105 106 6 Poizování filmových záznam s vyuzitím rzných funkcí Tato kapitola slouzí jako pokrocilejsí verze cástí , , Záznam film" a , , Prohlízení film" kapitoly 1 a popisuje pouzití rzných funkcí pro záznam a prohlízení film. · Tato kapitola pedpokládá nastavení pepínace rezim na rezim 4. · Druhá cást kapitoly popisuje pehrávání a úpravy film a pedpokládá aktivaci rezimu pehrávání stisknutím tlacítka 1. 107 Poizování rzných filmových záznam Stejn jako pi poizování statických snímk mzete nechat fotoaparát zvolit nejvhodnjsí nastavení pro snímanou scénu nebo pidávat k zaznamenávaným filmm rzné efekty. Vyberte rezim fotografování. Podle pokyn v krocích 1­2 na str. 64 vyberte rezim fotografování. Exponujte. Stisknte tlacítko filmu. V závislosti na nastavení rezimu fotografování nebo kvality snímku pro filmy (str. 112) se mohou v horní nebo spodní cásti monitoru zobrazit cerné masky. Pro ukoncení záznamu filmu stisknte znovu tlacítko filmu. I Portrét Efekt miniatury Monochromatický Extra zivé Efekt plakátu T Zdraznit barvu str. 71 Y Zamnit barvu w Pláz S Pod vodou O Listí P Sníh str. [. . . ] 59 Samospous mrknutím (rezim fotografování) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Samospous s detekcí tváe (rezim fotografování) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Zmna doby zpozdní a poctu snímk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 SD/SDHC/SDXC Pamové karty Sekvencní fotografování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON IXUS 220 HS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON IXUS 220 HS bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag