Návod k použití CANON IXUS 300 HS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON IXUS 300 HS. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON IXUS 300 HS bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON IXUS 300 HS.


CANON IXUS 300 HS : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (12857 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON IXUS 300 HS BROCHURE (4575 ko)
   CANON IXUS 300 HS QUICK GUIDE (12452 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON IXUS 300 HS

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka k fotoaparátu CESKY · Ped pouzitím fotoaparátu si pectte tuto pírucku. · Pírucku si poté ulozte na bezpecném míst pro její mozné budoucí pouzití. Kontrola obsahu balení Zkontrolujte, zda balení fotoaparátu obsahuje následující polozky. Pokud nkterá z polozek chybí, obrate se na prodejce, u kterého jste fotoaparát zakoupili. Fotoaparát Akumulátor NB-6L (s krytkou kontakt) Nabíjecka akumulátor CB-2LY/CB-2LYE Kabel rozhraní IFC-400PCU Stereo AV kabel AVC-DC400ST emínek na zápstí WS-DC7 Pírucka Zacínáme CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk Brozura zárucního systému Canon Pouzití pírucek Informace naleznete také v píruckách na disku CD-ROM DIGITAL CAMERA Manuals Disk. · Uzivatelská pírucka k fotoaparátu (tato pírucka) Jakmile zvládnete základy práce s fotoaparátem, zacnte pouzívat slozitjsí funkce fotoaparátu pro získání nárocnjsích snímk. [. . . ] Prmruje svtlo mené v celém obrazovém poli, nejvyssí vliv vsak pisuzuje stední cásti obrazu. Mení probíhá pouze v oblasti rámecku bodu bodového AE který se zobrazuje uprosted obrazovky. , 87 Poizování snímk s funkcí blokování AE Tento rezim umozuje zablokovat expozici a poídit snímek, nebo oddlen zaostit a nastavit expozici. Zkratka AE oznacuje termín , , Auto Exposure" (automatická expozice). Zablokujte expozici. Namite fotoaparát na objekt, pro který chcete nastavit expozici, a po namácknutí tlacítka spoust do poloviny stisknte tlacítko o. Uvolníte-li nyní tlacítko spoust a stisknete-li tlacítko o, ikona & zmizí a zablokování expozice je zruseno. Upravte kompozici snímku a exponujte. Poizování snímk s funkcí blokování FE Podobn jako u blokování AE mzete zablokovat zábleskovou expozici pomocí funkce blokování FE. FE je zkratka termínu , , Flash Exposure" (záblesková expozice). Zvolte moznost h (str. Zablokujte zábleskovou expozici. Namite fotoaparát na objekt, pro který chcete nastavit expozici, a po namácknutí tlacítka spoust do poloviny stisknte tlacítko o. Dojde k odpálení záblesku a jakmile se zobrazí ikona (, je ulozena hodnota výkonu blesku. Uvolníte-li nyní tlacítko spoust a stisknete-li tlacítko o, ikona ( zmizí a zablokování zábleskové expozice je zruseno. Upravte kompozici snímku a exponujte. 88 Poizování snímk s funkcí Pomalá synchronizace Pouzijete-li blesk, mzete na snímcích zachovat jasné zobrazení hlavního objektu (nap. Soucasn mzete pouzít delsí cas závrky a dosáhnout jasného zobrazení objekt v pozadí, kterého byste nedosáhli pouhým svtlem záblesku. Vyberte polozku . . . . Po stisknutí tlacítka m vyberte stisknutím tlacítek qr nebo otocením ovladace ­ polozku . . . Jakmile dokoncíte nastavení, zobrazí se na obrazovce ikona . . . . Zahajte záznam. I v pípad, ze je pouzit blesk, zajistte, aby se objekt nepohyboval, dokud závrka nepestane vydávat zvukový signál. Pipevnte fotoaparát na stativ, aby nedoslo k rozhýbání snímku vlivem chvní fotoaparátu. Pi poizování snímk ze stativu se doporucuje nastavit v polozce [Rezim IS] moznost [Vyp] (str. 151). 89 Nastavení rychlosti závrky Mzete nastavit rychlost závrky, jakou chcete fotografovat. K vámi nastavené rychlosti závrky fotoaparát nastaví vhodné clonové císlo. Symbol M je zkratka termínu , , Time value" (rychlost závrky, cas). Pejdte do rezimu M. Podle pokyn v krocích 1 ­ 2 na str. 54 zvolte moznost M. Provete nastavení. Otocením ovladace ­ nastavte rychlost závrky. Zahajte záznam. Dostupné rychlosti závrky 15", 13", 10", 8", 6", 5", 4", 3"2, 2"5, 2", 1"6, 1"3, 1", 0"8, 0"6, 0"5, 0"4, 0"3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000 · 2" znamená 2 s, 0"3 znamená 0, 3 s a 1/160 znamená 1/160 s. · Pi odpálení záblesku fotoaparát automaticky resetuje závrku a nastaví pomalejsí rychlost nez rychlost závrky, kterou jste zvolili. · Pokud vyberete rychlost závrky 1, 3 s nebo pomalejsí, nastaví se citlivost ISO na pevnou hodnotu . · V závislosti na poloze zoomu nemusí být nkteré rychlosti závrky dostupné. · Pi rychlostech závrky 1, 3 s nebo pomalejsích jsou snímky po poízení zpracovány zpsobem, který eliminuje sum. [. . . ] 76 S Sirokoúhlý (záznamové pixely). . . . . . . 73, 74 T Tisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Tlacítko pehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 42 Tón (Vyvázení bílé). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON IXUS 300 HS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON IXUS 300 HS bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag