Návod k použití CANON IW MANAGEMENT CONSOLE BROCHURE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON IW MANAGEMENT CONSOLE. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON IW MANAGEMENT CONSOLE bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON IW MANAGEMENT CONSOLE.


CANON IW MANAGEMENT CONSOLE BROCHURE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (442 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON IW MANAGEMENT CONSOLE BROCHURE (436 ko)
   CANON IW MANAGEMENT CONSOLE BROCHURE (447 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON IW MANAGEMENT CONSOLEBROCHURE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nás jednotný software pro správu tisku a zaízení je doplnn o spickové inovace zajisující jednodussí správu a kontrolu síových zaízení. Navíc usnaduje i vasi práci. S iW Management Console mzete urychlit esení problém, zefektivnit kontrolu zaízení a automatizovat bzné úlohy. [. . . ] Uzivatelé mohou sledovat kapacitu pamti, místo na pevném disku, velikosti papír a stav zásobníku, stejn jako dostupné rezimy úprav, které pomáhají uzivatelm rozhodovat se na základ dostupných informací pímo od pocítace. Flexibilní nastavení zobrazení Seate zaízení dle protokolu ci typu nebo je seskupte do segmentu ­ napíklad Vsechny cernobílé tiskárny ­ a spravujte je dle vlastních pozadavk. Univerzální komunikacní nástroje Odesílejte upozornní o stavu zaízení ostatním správcm IT a vymujte si zprávy s jednotlivci nebo vsemi pipojenými uzivateli, abyste je informovali o zmnách tiskového prostedí nebo konfiguraci zaízení. Automatizovaná správa úloh vám usnadní práci. Korporace a velké organizace jsou zkrátka velké. U organizací Fortune 500 a spolecností globálního rozsahu není mozné být na vsech míst soucasn. Mjte vse pod kontrolou. iW Management Console je základem budoucích inovací díky své jedinecné architektue a snadné implementaci a rozsiitelnosti. Nizsí celkové náklady na vlastnictví a lepsí ízení. Univerzální moduly podporují funkce pro správu adresá a funkce pidané hodnoty, jako jsou napíklad protokoly systému nebo seskupování funkcí, které umozují rychlou správu uzivatel a zaízení. Moduly podporující dalsí funkce vzdy pispjí k lepsímu obratu. Snadné nastavení konkrétního zaízení Rozpoznání nových zaízení Pístupová práva uzivatel Správa adresáe Pedstavte si to neuvitelné zatízení pracovník IT, pokud by museli upravovat adresáe jednotlivých zaízení pokazdé, kdyz nastoupí nový zamstnanec, nkdo je peveden na jiné oddlení nebo opustí spolecnost. Nebo kdyby se pokazdé museli pesunout k novému zaízení a instalovat je do sít. Aby bylo mozné vyhnout se vsem tmto nepíjemnostem, nabízí iW Management Console pokrocilé funkce pro automatizovanou správu úloh. Úloha je v podstat sadou píkaz vytvoených správcem IT, které je nutné spustit okamzit nebo ve stanovených casových intervalech, jedná-li se o funkce vyzadující pravidelnou aktualizaci. Zde je nkolik zpsob, jak mze iW Management Console zvýsit vasi produktivitu: Rozpoznání nových zaízení Pomocí SNMP lze zaslat dotaz do vsech síových zaízení Canon i zaízení tetích stran a automaticky pidat nová zaízení do databáze, abyste mohli provést jejich úvodní nastavení a konfiguraci. Aktualizace adresáe Kopírujte a importujte údaje adresáe z referencního zaízení do vsech instalovaných zaízení podporujících rezim Device Information Delivery Settings spolecnosti Canon. Zajistíte tak, ze kazdé zaízení bude mít stejné a aktuální údaje v adresái. Krom toho budou moci správci spoustt jakékoliv úlohy. [. . . ] Konecné specifikace mohou být bez pedchozího upozornní zmnny. TM a ®: Vsechny názvy spolecností anebo výrobk jsou ochrannými známkami anebo registrovanými obchodními znackami píslusných výrobc na odpovídajících trzích anebo v odpovídajících zemích. Podporované databáze iW Management Console je dostupný ke stazení z Canon Software Download Center. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON IW MANAGEMENT CONSOLE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON IW MANAGEMENT CONSOLE bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag