Návod k použití CANON IR C3580I BROCHURE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON IR C3580I. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON IR C3580I bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON IR C3580I.


CANON IR C3580I BROCHURE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1705 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON IR C3580I BROCHURE (679 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON IR C3580IBROCHURE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Díky technologiím Canon je barevný tisk na tomto zaízení vzdy cenov píznivý. A dlezitá je také skutecnost, ze kdyz barvu nepotebujete, neplatíte za ni. Nás systém automatické detekce barev (Auto Colour Sensing System) totiz rozpozná, které dokumenty obsahují barvy a které ne, a provede tisk podle zjistných výsledk, címz napomáhá stanovit optimální cenu za stránku a udrzovat náklady na nízké úrovni. Snadná kontrola pouzití barev Toto zaízení nabízí sirokou skálu nástroj pro dsledné sledování vasich náklad. [. . . ] Nástroje pro pihlásení k síti zajistí, ze s iRC2380i, iRC3080/i a iRC3580/i mohou komunikovat jen oprávnné pocítace. Navíc lze provádt mazání ci sifrování pevných disk a zastít výpisy úloh. Zaízení iRC2380i, iRC3080/i a iRC3580/i (spolecn se soupravou pro sifrování dat na pevném disku) dosahují úrovn EAL3 projektu Spolecná kritéria (Common Criteria) ­ ISO15408 ­ mezinárodní normy pro hodnocení zabezpecení IT. Tisk profesionální kvality Dopejte svým dokumentm profesionální úrove. Vysoce kvalitní toner Canon zajisuje rovnomrné nanásení barev a profesionální matný vzhled tistných materiál. Rozmanité doplky dovolují finální zpracování dokument, nap. tvorbu brozur, sesívání zpráv a drování. A díky inovativní technologii Canon se ctymi barevnými bubny mzete pouzívat také silnjsí tisková média pro lepsí a psobivjsí prezentaci. iW360 ­ dokonalejsí tok dokument Pomocí inovativního softwarového esení Canon iW360 lze významn zjednodusit tok a zpracování dokument. A se jedná o pírucky, prodejní nástroje ci návrhy zpráv, iW360 umozuje produkci dokument profesionální kvality a zpracování nepeberného mnozství dat v nkolika minutách. · BARVY ZANECHAJÍ TRVALÝ DOJEM Zabezpecená komunikace. Kvalitní výsledky. CO L OUR iRC2380i / iRC3080/i / iRC3580/i Funkce nové generace pro profesionální úrove Píslusenství pro finální zpracování dokument na zaízení iRC2380i, iRC3080/i a iRC3580/i umozuje rychlou a snadnou tvorbu profe sionál n vyhlízejících dokument bez zbytecných komplikací a výdaj na outsourcing. Od jednoduchých dokument po profesionáln zpracované slozité dokumenty Vytvoit vlastní dokumenty, které jsou k nerozeznání od dokument vytvoených profesionálem, je se zaízeními iRC2380i, iRC3080/i a iRC3580 skutecn snadné. 1 Stací jen nkolik kliknutí mysí a sedlový finiser Y2 a mzete vytváet automaticky skládané brozury, a to az do velikosti A4. Vyzadována vyrovnávací prchozí jednotka E2. 2 Zvyste vsestrannost zaízení tím, ze funkce finiseru rozsííte o funkci drování. 3 Pro zpracování vtsího poctu kopií a objemných úloh je ideální finiser Y1, který má dva zásobníky a nabízí kapacitu 2000 list. Umozuje také sesití az 50 list pi tvorb rozsáhlejsích zpráv. Vyzadována vyrovnávací prchozí jednotka E2. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Sedlový finiser Y2* Jednotka drovacky* Finiser Y1* DADF L1* Vnitní finiser Z1* Vysplá technologie Zásobník na papír Jednotka podávání ze zásobník Y3* Rucní zásobník 10 Bocní velkokapacitní zásobník na papír Z1* * volitelný 4 Podavac dokument na 50 list (DADF) se uplatní pi skenování a kopírování rzn velkých originál, protoze do nj mzete soucasn ulozit dokumenty rzných formát. 5 S volitelným vnitním finiserem Z1 pemníte jednoduchou barevnou zprávu v sesitý dokument. [. . . ] Konecné specifikace se mohou zmnit bez upozornní. TM a ®: Veskeré názvy produkt a spolecností jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami píslusných vlastník. Nejvyssí kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporucení spolecnosti Canon pouzívat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru prosím ovte, které typy papíru/médií jsou doporuceny. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON IR C3580I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON IR C3580I bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag