Návod k použití CANON IRC2380I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON IRC2380I. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON IRC2380I bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON IRC2380I.


CANON IRC2380I : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (75554 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON IRC2380I (59162 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON IRC2380I

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Ti rzná zaízení pedstavují esení pro rzn omezené rozpocty. 1 Profesionální kompletovací funkce Chcete-li zhotovovat profesionální dokumenty, které nad ostatními vynikají, zvolte sedlový finiser AE2. Ten dovoluje pímo od pracovního stolu a jen nkolika kliknutími mysí automaticky vytváet brozury formátu A4 Profesionální a A5 o 60 stranách (za pouzití výstup 15 list). [. . . ] Zapojíte-li software Canon iW360, mzete rychle kombinovat informace z rzných zdroj a vytváet elegantní zprávy ci dokonce podnikové zpravodaje. 2 Drování Pidáte-li do konfigurace svého sedlového finiseru drovací jednotku, mzete do dokument s naprostou pesností drovat 2 nebo 4 otvory (k dispozici pro ti formáty). 1 2 3 Podavac dokument/ snímací jednotka Do automatického podavace dokument na 100 list lze ulozit rzné velikosti papíru, a zpracovat tak objemné kopírovací nebo skenovací úlohy. Pomocí snímací jednotky a nové univerzální funkce pro odesílání v barvách mzete dokumenty naskenovat a okamzit odeslat na e-mailové adresy, do schránek a síových slozek. 4 Ochrana zivotního prostedí Fixacní technologie Canon on-demand umozuje zaízení v pípad necinnosti automaticky pejít do rezimu spánku, a setit tak energii. Jeho maximální produktivita tím není vbec ohrozena, protoze v potebný okamzik je schopno se bhem nkolika málo sekund opt aktivovat. Stroj odpovídá nejpísnjsím environmentálním standardm, jako je nap. RoHS, který omezuje pouzívání nebezpecných látek. Navíc vyuzívaný proces doplování toneru zarucuje, ze nedochází k uvolování ozonu, coz je pro soucasné podnikové prostedí dlezité. 1800) Jednostránkové: TIFF, JPEG, PDF, XPS Vícestránkové: TIFF, PDF, XPS Nkteré obrázky byly simulovány pro dosazení kvalitní reprodukce. Vsechny údaje jsou stanoveny podle standardních testovacích metod Canon. Tento prospekt a technické specifikace produktu byly vyhotoveny ped datem uvedení produktu na trh. Konecné specifikace podléhají zmnám bez pedchozího upozornní. TM a ®: Veskeré názvy spolecností a/nebo produkt jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky píslusných výrobc na jejich trzích a/nebo v jejich zemích. Nejvyssí kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporucení spolecnosti Canon pouzívat originální média Canon. [. . . ] Nejvyssí kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporucení spolecnosti Canon pouzívat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru prosím ovte, které typy papíru/médií jsou doporuceny. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON IRC2380I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON IRC2380I bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag