Návod k použití CANON IMAGERUNNER 1700 BROCHURE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON IMAGERUNNER 1700. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON IMAGERUNNER 1700 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON IMAGERUNNER 1700.


CANON IMAGERUNNER 1700 BROCHURE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (821 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON IMAGERUNNER 1700 BROCHURE (457 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON IMAGERUNNER 1700BROCHURE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rychlé a efektivní imageRUNNER 1730i, 1740i a 1750i Tyto vysokorychlostní zaízení pro tisk ve formátu A4 jsou kompaktní, setí místo a jsou ideální pro kanceláe, které se nezastaví. [. . . ] 500) TIFF (cernobílé), JPEG, PDF, PDF (kompaktní), Voliteln prohledatelné PDF Ne Rozmry (S x H x V) Prostor na instalaci (S x H) Hmotnost Zdroj napájení Spoteba energie sPecifiKace tisKárny Rychlost tisku Hladiny hluku 560 mm x 500 mm x 633 mm 787 mm x 960 mm 1182 mm x 960 mm (Plná konfigurace vcetn sesívacího finiseru) Piblizn 44, 3 kg (bez toneru) 220 - 240 V (±10 %), 50 / 60 Hz (±2 Hz) Maximum: Piblizn 1600 W Pohotovost: Piblizn 43 W nebo mén Rezim úspory Piblizn 8, 5 W nebo mén energie: Rezim spánku: Piblizn 1 W nebo mén Hlucnost2 Provoz: iR1730i 69, 5 dB nebo mén iR1740i 73, 0 dB nebo mén iR1750i 75, 0 dB nebo mén Pohotovost: iR1730i 43, 0 dB nebo mén iR1740i 53, 0 dB nebo mén iR1750i 53, 0 dB nebo mén iWMC - Centralizované nástroje správy zaízení kompatibilita s nástroji eMaintenance - umozuje odecítat pocítadla, automatickou správu spotebních polozek a vzdálenou diagnostiku Network ScanGear NetSpot Device Installer Rozhraní Remote User Interface (RUI) Správa podle ID oddlení klient uniFLOW Login Device - vestavná kompatibilita uniFLOW IP / Mac filtrování adres, ID oddlení, Bezpecný tisk (zalozený na RAM). Bezpecný tisk softwaru My Print Anywhere prostednictvím Výbru úloh rozhraní uniFLOW (volitelné) Metoda tisku Rozlisení tisku Oboustranný tisk Tisk z pamového média Vstup papíru (standardní) Vstup papíru (volitelný) Maximální kapacita vstupu papíru Kapacita výstupu papíru Výstupní moznosti Podporované typy médií Software a správa tiskárny Bezpecnostní funkce spotEbní MatEriál Kazety s tonerem sPecifiKace VolitElného písluSEnstVí Sesívací finiser C-EXV37 TONER (15 100 stránek3) Víceúcelový zásobník: Podporované rozmry médií Pihrádky na papír 1, 3 a 4: Pihrádka na papír 2: Obycejný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, perforovaný papír, tenký papír, transparentní papír, stítky, obálky (No. 10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5, DL) Standardní rozmry: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, STMT Standardní rozmry: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, STMT, Obálky* (No. 10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5, DL) *Vyzaduje volitelnou kazetu na obálky -D1 Metody skenování Specifikace funkce Pull scan Jednotky kazetových podavac doplující VolitElné písluSEnstVí Doplující volitelné píslusenství Název: Sesívací finiser -H1 Pocet zásobník: 1 Kapacita zásobníku: Pi sesívání: 20 set. Bez sesití: 500 list Maximální kapacita pi sesívání: Az 50 list Hmotnost papíru: 64 az 128 g/m2 Místa sesívání: Jedno (levý horní roh) Rozmry (S x H x V): 798 mm x 395 mm x 263 mm Hmotnost: Piblizn 10, 5 kg Název: Kazetový modul -Y1 Rozmry (S x H x V): 540 mm x 500 mm x 158 mm Hmotnost: Piblizn 7, 7 kg Víceúcelový zásobník: Podporované hmotnosti médií Jazyk(y) tiskárny Písma Kompatibilita s operacními systémy Kazeta/kazety: Víceúcelový zásobník: UFRII-LT (Standardn) PCL5e/6 (Standardn) PostScript Level 3 Emulation (Standardn) PCL písma: 93 Roman PS písma: 136 Roman UFRII-LT: Windows® 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2, MAC OS X (10. 4. 9 nebo novjsí) PCL: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 PS: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2, MAC OS X (10. 4. 9 nebo novjsí PPD: MAC OS 9. 1 nebo novjsí, MAC OS X (10. 2. 8 nebp novjsí) Windows 2000 / Server 2003 / Server 2008 / XP / Vista / 7 Dostupnost tiskových esení pro dalsí operacní systémy a prostedí (vcetn AS/400, UNIX, Linux a Citrix) naleznete na stránce http://software. Zaízení typu SAP jsou dostupná prostednictvím trhu SAP imageRUNNER 1730i: Az 30 kopií za minutu (A4) imageRUNNER 1740i: Az 40 kopií za minutu (A4) imageRUNNER 1750i: Az 50 kopií za minutu (A4) Standardní rozmry: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, STMT, Uzivatelské velikosti (99 mm az 216 mm x 140 mm az 356 mm), Obálky* (No. 10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5, DL) 64 az 105 g/m2 64 az 128 g/m2 sPecifiKace odesílání Specifikace funkce Pull scan Rozlisení pi odesílání Místa urcení Adresá / Polozky rychlé volby Formáty soubor Sady rozsíeného odesílání tEchnické údajE fax Volitelné / Standardní Rychlost modemu Rozlisení pi faxování Pam faxu Polozky rychlé volby Skupinové volby / Místa urcení Sekvencní vysílání Záloha pamti Dalsí funkce záKladní sPecifiKace Doba zahívání Typ rozhraní Volitelné pro vsechny modely Super G3 33, 6 kb/s (Az 3 vteiny/stránku1) Standardn: 200 x 100 dpi Jemné: 200 x 200 dpi Super jemné: 200 x 400 dpi Ultrajemné: 400 x 400 dpi Az 1000 stránek1 Max. 500 adres + Nových 32 míst urcení 1 hodina Peposílání faxu, Dvojitý pístup, Faxování s PC (pouze TX) Piblizn 30 sekund nebo mén pi zapnutí USB 2. 0 Hi-Speed 10BASE-T/100BASE-TX 1 x Hostící USB (2. 0) rozhraní (zadní strana zaízení) Voliteln rozobocovac pro ti dalsí USB (2. 0) porty - Bok zaízení TCP/IP (LPD / Port 9100, HTTP), SMB, SNMP v1, WSD, podpora IPv4 / IPv6 400 Mhz 512 MB (sdílená) Ne (standardn bezpecný tisk ukládá na RAM) 5, 7" sklopný monochromatický dotykový LCD displej Kazetový modul -Y1: Pídavná kazeta na 550 list Kazeta na obálky -D1: umozuje podávání obálek skrze 2 pihrádku na papír Sesívací finiser -H1: Kompaktní sesívací finiser Sada pro tisk cárových kód -B1: Umozuje tisknout cárové kódy prostednictvím technologie Jet Caps technology Fax Super G3 -AJ1: Pidá funkci faxu Sada pro odesílání prohledávatelných PDF -E1: Moznost odeslání prohledávatelného souboru PDF Ctecka karet -F1: Systém na fyzické pístupové karty umozující pístup pouze autorizovaným uzivatelm Kit pro pipojení ctecky karet-C1: Pipojovací sada pro ctecku karet-F1 nebo ctecku uniFLOW MiCARD Sada rozhraní se temi porty-B1: Sada típortového USB rozhraní pro USB pam Rukoje pro hendikepované-A1: Pipojuje se k podavaci dokument, usnaduje pístup uzivatelm na vozícku Kazeta FL-AP1: Zásobník na dalsích 550 list pro vsechny kazetyVyssí podstavec: Stojan lze umístit pod standardní/volitelný kazetový modul pro zvýsení pozice zaízení Nizsí podstavec: Stojan lze umístit pod standardní/ volitelný kazetový modul pro zvýsení pozice zaízení poZnáMky pod carou [1] Zalozeno na tabulce ITU-T Standard Chart No. 1 [2] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu se smrnicí ISO 7779 [3] Zalozeno na pokrytí 6 % Pro lepsí srozumitelnost jsou nkteré obrázky simulacemi. [. . . ] +420 225 280 111 Fax +420 225 280 311 www. canon. cz canon Europe canon-europe. com Czech Edition 0157W212 © Canon Europa N. V. , 2011 [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON IMAGERUNNER 1700

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON IMAGERUNNER 1700 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag