Návod k použití CANON IMAGERUNNER 1100 BROCHURE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON IMAGERUNNER 1100. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON IMAGERUNNER 1100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON IMAGERUNNER 1100.


CANON IMAGERUNNER 1100 BROCHURE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1176 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON IMAGERUNNER 1100 BROCHURE (473 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON IMAGERUNNER 1100BROCHURE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Malý, ale vysoce produktivní imageRUNNER 1133, 1133A a 1133iF Tato série kompaktních multifunkcních zaízení umozuje standardn vytváet oboustranné dokumenty a voliteln vyuzívat WiFi. [. . . ] 200 TIFF (cernobílé), JPEG, PDF, PDF (kompaktní) Ne Rozmry se zásobníky (S x H x V) Prostor na instalaci (S x H x V) Hmotnost iR1133 (model se skenovací deskou): 450 x 472 x 413 mm / 450 x 472 x 550 mm (s volitelnou kazetou) iR1133A/iF (modely ADF): 450 x 472 x 465 mm / 450 x 472 x 603 mm (s volitelnou kazetou) iR1133A/iF: 450 x 1 141 x 724 mm (s pipojenou volitelnou kazetou na papír) iR1133: 450 x 1 044 x 721 mm (s pipojenou volitelnou kazetou na papír) iR1133iF: Piblizn 20, 7 kg (21, 5 kg s kazetou Starter Cartridge) iR1133A: Piblizn 20, 5 kg (21, 3 kg s kazetou Starter Cartridge) iR1133: Piblizn 18, 3 kg (19, 1 kg s kazetou Starter Cartridge) 220 - 240 V (±10 %), 50 / 60 Hz (±2 Hz) Maximum: Piblizn 1200 W Pohotovost: Piblizn 9 W Úsporný rezim: Piblizn 2, 5 W Typická spoteba 1, 3 kWh u vsech model elektiny (TEC): Hlucnost2 Provoz: 70, 6 dB nebo mén Pohotovostní 43 dB nebo mén rezim: iWMC - Centralizované nástroje správy zaízení kompatibilita s nástroji eMaintenance - umozuje odecítat pocítadla, automatickou správu spotebních polozek a vzdálenou diagnostiku NetSpot Device Installer MF Toolbox Vzdálené rozhraní (RUI) Správa podle ID oddlení klient uniFLOW Login Device - vestavná kompatibilita uniFLOW IP / Mac filtrování adres, ID oddlení, Bezpecný tisk (zalozený na RAM). Výstup tiskových úloh prostednictvím rozhraní uniFLOW (volitelné) C-EXV40 TONER (6 000 stránek3) Soucástí stroje je startovací toner (2 200 stránek3) Podporované rozmry médií Podporované hmotnosti médií Rozlisení skenování Oboustranné skenování Rychlost skenování sPeciFiKace tisKárny Rychlost tisku Metoda tisku Rozlisení tisku Oboustranný tisk Tisk z pamového média Vstup papíru (standardní) Vstup papíru (volitelný) Maximální kapacita vstupu papíru Kapacita výstupu papíru Výstupní moznosti Podporované typy médií Zdroj napájení Spoteba energie Hladiny hluku Software a správa tiskárny Metody skenování Podporované rozmry médií Bezpecnostní funkce sPotEbní MatEriál Toner sPeciFiKace voLiteLnéHo PíslUSEnství Kazetový podavac doPlUjící voLiteLné PíslUSEnství Doplující volitelné píslusenství Specifikace funkce Pull scan sPeciFiKace odEsílání Volitelné / Standardní Rozlisení pi odesílání Místa urcení Adresá / Polozky rychlé volby Formáty soubor Sady rozsíeného odesílání tecHnicKé údajE fax Volitelné / Standardní Rychlost modemu Rozlisení pi faxování Podporované hmotnosti médií Tiskové Jazyky (PDL) Název: Kazetový modul Z1 Rozmry: 450 x 472 x 138 mm Hmotnost: Piblizn 5, 2 kg Písma Kompatibilita s operacními systémy Pam faxu Polozky rychlé volby Skupinové volby / Místa urcení Sekvencní vysílání Záloha pamti Dalsí funkce Základní sPeciFiKace Doba zahívání Typ rozhraní Standardn na iR1133iF. Nepodporováno na modelech iR1133/A Super G3 33, 6 kb/s (Az 3 vteiny/stránku1) Standardn: 200 x 100 dpi Jemné: 200 x 200 dpi Fotografie: 200 x 200 dpi Super jemné: 200 x 400 dpi Ultrajemné: 400 x 400 dpi Az 512 stránek1 Max. 200 (vcetn 19 polozek pro vytocení na jedno stisknutí) Max. 201 umístní 1 hodina Peposílání faxu, Dvojitý pístup, Vzdálený píjem, Faxování s PC (pouze TX) Piblizn 11 sekund nebo mén pi zapnutí USB 2. 0 Hi-Speed 10BASE-T/100BASE-TX Voliteln bezdrátová komunikace 802. 11b/g 1 x Hostící USB rozhraní (pední strana zaízení) Voliteln dalsí hostící USB rozhraní pro ctecku karet uniFLOW MiCARD (pravá strana zaízení) TCP/IP (LPD / Port 9100, HTTP), SMB, SNMP v1, WSD, podpora IPv4 / IPv6 300 Mhz 256 MB (sdílená) Ne (standardn zabezpecný tisk ukládá na RAM) Ptiádkový cernobílý podsvícený LCD displej PS tiskový kit-AP1 PCL tiskový kit-AP1 Bezdrátové síové esení -C1 Sada pro tisk cárových kód -E1: Umozuje tisknout cárové kódy prostednictvím technologie Jet Caps technology Kit pro pipojení MiCARD A1: Pro ctecku karet uniFLOW MiCard pidá jedno USB rozhraní na pravou stranu zaízení Ctecka karet F1: Systém na fyzické pístupové karty umozující pístup pouze autorizovaným uzivatelm Kit pro pipojení ctecky karet G1: Pipojovací sada pro ctecku karet F1 Kit rozhraní ovládání kopírování C1: Pro mincovní automaty Kazetový modul Z1: Pídavná kazeta na 500 list Podstavec: Stojan lze umístit pod standardní/ volitelnou podávací jednotku pro zvýsení její pozice PoZnáMky Pod caroU [1] Zalozeno na tabulce ITU-T Standard Chart No. 1 [2] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu se smrnicí ISO 7779 [3] Zalozeno na pokrytí 6 % Pro lepsí srozumitelnost jsou nkteré obrázky simulacemi. [. . . ] +420 225 280 111 Fax +420 225 280 311 www. canon. cz canon Europe canon-europe. com Czech Edition 0157W197 © Canon Europa N. V. , 2011 [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON IMAGERUNNER 1100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON IMAGERUNNER 1100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag