Návod k použití CANON IMAGERUNNER C1028IF

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON IMAGERUNNER C1028IF. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON IMAGERUNNER C1028IF bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON IMAGERUNNER C1028IF.


CANON IMAGERUNNER C1028IF : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (17747 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON IMAGERUNNER C1028IF BROCHURE (1013 ko)
   CANON IMAGERUNNER C1028IF (104963 ko)
   CANON IMAGERUNNER C1028IF BROCHURE (424 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON IMAGERUNNER C1028IF

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-3 Pipojení k portu USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3 Pipojení k paralelnímu portu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 Pipojení stroje k paralelnímu portu pocítace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 Pipojení k portu USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Zobrazení nastavení ovladace tiskárny: ­ ­ ­ ­ Windows 2000 -- Zvolte [Pedvolby tisku. . . ] v nabídce [Soubor]. Windows NT 4. 0 -- Zvolte [Výchozí nastavení dokumentu. . . ] v nabídce [Soubor]. Objeví se dialogový rámecek pro nastavení tiskárny. Pro zobrazení zálozky "Volitelné" ve Windows 2000 nebo Windows NT 4. 0 klepnte na [Vlastnosti] v nabídce [Soubor]. 2 Poznámka Pouzijte cty zálozek ("Nastavení", "Papír", "Kvality" a "Volitelné") ke konfiguraci nastavení tiskového ovladace. Klepnutím na tlacítko "O aplikaci" si mzete ovit verzi tiskového ovladace. 5-4 bizhub 161 Nastavení ovladace tiskárny 5 5. 2 Spolecná nastavení V této cásti jsou popsána tlacítka obecn pouzívaná v dialogových rámeccích a obecná nastavení pro vsechny ctyi zálozky ("Nastavení", "Papír", "Kvalita" a "Volitelné"). Tlacítka zobrazená ve skutecnosti se mohou lisit v závislosti na operacním systému. OK Kliknutím na toto tlacítko se zave dialogový rámecek a projeví se vsechny provedené zmny. Storno Klepnutím na toto tlacítko se zave dialogový rámecek bez pouzití provedených zmn. Pouzít Klepnutím na toto tlacítko se projeví vsechny provedené zmny nastavení bez zavení dialogového rámecku. Nápovda Po klepnutí na toto tlacítko se zobrazí nápovda týkající se aktuáln zobrazené polozky. bizhub 161 5-5 5 Seznam rychlých nastavení Nastavení ovladace tiskárny Rychlé nastavení umozuje ulozit nastavení pod jednotlivými pro pípad, ze je budete chtít znovu pouzívat. Pozdji mzete nastavení vyvolávat tím, ze je vyberete ze seznamu. Zvolením "Tovární výchozí nastavení" ze seznamu se vsechna nastavení pod zálozkou vynulují do výchozího stavu. 2 Poznámka Lze vytvoit az 32 (31 + "Tovární výchozí nastavení") Rychlých nastavení. Ulozit Po zmn nastavení se objeví "Bez názvu". Úhel Toto nastavení slouzí k zadání úhlu sklonu textu vodotisku vci papíru. Pi záporných hodnotách (-) se natácí text ve smru pohybu hodinových rucicek, 0 znamená, ze text je rovnobzný s okrajem papíru a pi kladných hodnotách (+) se text natácí proti smru pohybu hodinových rucicek. 5-12 bizhub 161 Nastavení ovladace tiskárny Pozice Slouzí k nastavení pozice tisku vodotisku na listu papíru. Pozici mzete nastavit zmnou hodnot pro vodorovný a svislý smr. Vodorovn: 0 az 100 Svisle: 0 az 100 5 5. 3. 3 Zdroj papíru Nastavení v tomto skupinovém rámecku slouzí k urcení zdroje papíru pro tisk. Seznam zdroj papíru Klepnte na tlacítko s sipkou dol a zvolte zásobník, z kterého by ml být podáván papír. zásobník (voliteln), rucní podavac 2 Poznámka Jestlize je instalován volitelný zásobník papíru, objeví se "2. Blíze viz "Zálozka "Volitelné"" na stran 5-21. zásobníku lze navíc vkládat pouze papír formátu A4 nebo Letter. Zvolením "Auto" sdlíte stroji, aby pouzil zásobník obsahující papír formátu zadaného pod Výstupní formát papíru pod zálozkou "Papír". 5. 3. 4 Typ média Nastavení v tomto skupinovém rámecku slouzí k urcení typu tiskového média. Seznam typ médií Klepnte na tlacítko s sipkou dol a zvolte typ média, na které se bude tisknout. Dostupná nastavení: Obycejný papír, Silný papír, Fólie, Obálka 2 Poznámka Jestlize je zvoleno "Auto" nebo "2. [. . . ] KIepnte na [Údrzba] v nabídce pod zálozkou "Systém". Klepnte na [Inicializovat] v podnabídce, která se objeví. Klepnte na tlacítko [Obnovit] vedle "adic tiskárny" nebo "NIC". 5 V dialogovém rámecku, který se objeví na potvrzení, klepnte na tlacítko [Ano]. ­ Chcete-li inicializaci zastavit, klepnte na tlacítko [Ne]. bizhub 161 7-19 7 Pouzití PageScope Web Connection 7-20 bizhub 161 8 Odstraování závad Odstraování závad 8 8 Odstraování závad Tato cást popisuje chyby, které mohou nastat bhem tisku z PC, a co je teba udlat pro nápravu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON IMAGERUNNER C1028IF

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON IMAGERUNNER C1028IF bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag