Návod k použití CANON IMAGERUNNER C1028I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON IMAGERUNNER C1028I. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON IMAGERUNNER C1028I bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON IMAGERUNNER C1028I.


CANON IMAGERUNNER C1028I : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (17747 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON IMAGERUNNER C1028I BROCHURE (1013 ko)
   CANON IMAGERUNNER C1028I (104963 ko)
   CANON IMAGERUNNER C1028I BROCHURE (424 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON IMAGERUNNER C1028I

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 1-4 Pro uzivatele v zemích s normami tídy B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4 Pro uzivatele v zemích bez norem tídy B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4 Bezpecnost laseru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5 Vnitní záení laseru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Zvolte proto vhodnou úrove podle pouzitého originálu. 3-54 bizhub 162/210 Nez zacnete kopírovat Vytváení kopií po nastavení sytosti kopie 3 1 2 Vlozte dokumenty. Blíze viz "Vkládání originál" na stran 4-10. Pomocí tlacítka [Auto/foto] zvolte mezi nastavením TEXT/F[A] (AUTO), TEXT[A] (AUTO), FOTO, TEXT/F nebo TEXT. Na levé stran displeje se zobrazí aktuální nastavení. Auto/foto 3 Jestlize bylo zvoleno nastavení FOTO, TEXT nebo TEXT/F, upravte pomocí tlacítek [*] a [)] úrove sytosti. Provete potebná nastavení pro kopírování. Blíze viz "Základní kopírování" na stran 4-3. Pomocí klávesnice zadejte pozadovaný pocet kopií. Bude spustn kopírovací cyklus. Pi kopírování s vyssí úrovní sytosti 4 5 6 Pi kopírování s nizsí úrovní sytosti bizhub 162/210 3-55 3 3. 15 Perusení kopírovacích úloh Nez zacnete kopírovat Dlouhé souvislé kopírování lze rychle perusit stisknutím tlacítka [Perusit], aby mohl být kopírován jiný dokument. 2 Poznámka Nkteré funkce nelze perusit. Pi perusení navíc nkteré funkce nejsou dostupné. Blíze viz "Tabulka kombinace funkcí" na stran 9-10. Jestlize je dokument polozen na osvitové sklo a jsou vytváeny kopie 2 v 1 nebo 4 v 1, nelze kopírovací úlohu perusit. zásobník. 5 bizhub 162/210 4-7 4 Vkládání papíru do 2. zásobníku Kopírování Do 3. , 4. zásobníku vkládejte papír stejným zpsobem, jak je popsáno níze. 1 Vysute 2. zásobník. 2 Stlacte zvedací listu papíru dol do blokované polohy. Zvedací lista papíru 3 Vlozte papír do zásobníku. Na co je teba dávat pozor pi vkládání papíru?% Papíru vkládejte jen takové mnozství, aby svazek nepesahoval pes znacku , . ? 4 Vedení papíru pisute tsn k okrajm papíru. % Dbejte, aby bylo vedení papíru pisunuto tsn k okrajm papíru. ? 4-8 bizhub 162/210 Kopírování 4 Zasute 2. zásobník. 5 bizhub 162/210 4-9 4 4. 3 Vkládání originál Kopírování Originál mze být vlozen do podavace originál (volitelný) nebo polozen na osvitové sklo. Originály vkládejte správn podle kopírovaného typu dokumentu. Vkládání originál do podavace originál 7 POZOR Zásek papíru v dsledku peplnní podavace originál. % Nevkládejte pílis mnoho originál, aby výska svazku nepesahovala znacku , . [. . . ] % Otete osvitový panel mkkým suchým hadíkem. bizhub 162/210 9-9 9 9. 3 Tabulka kombinace funkcí Tabulka kombinace funkcí pro bizhub 162 Rzné 9-10 bizhub 162/210 Rzné Tabulka kombinace funkcí pro bizhub 210 9 Znacky kombinace funkcí Znack a o × ­ \ (1) (2) (3) Popis Tyto funkce lze navzájem kombinovat. Separaci knihy lze kombinovat s tídním/skupinkováním. Pesto je vsak bez ohledu na zvolené nastavení výstupního zpracování výsledný výstup stejný. Separaci knihy + duplex lze kombinovat s tídním/skupinkováním. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON IMAGERUNNER C1028I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON IMAGERUNNER C1028I bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag