Návod k použití CANON IMAGERUNNER C1021I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON IMAGERUNNER C1021I. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON IMAGERUNNER C1021I bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON IMAGERUNNER C1021I.


CANON IMAGERUNNER C1021I : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (14035 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON IMAGERUNNER C1021I (22676 ko)
   CANON IMAGERUNNER C1021I BROCHURE (321 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON IMAGERUNNER C1021I

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-5 3 Pipojení k pocítaci 3. 1 Typy pipojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3 Pipojení k paralelnímu portu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3 Pipojení k portu USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3 Síové pipojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Nápovda (Help) Po klepnutí na toto tlacítko se zobrazí nápovda týkající se aktuáln zobrazené polozky. IC-205 5-5 5 Seznam rychlých nastavení Nastavení ovladace tiskárny Rychlé nastavení umozuje ulozit nastavení pod jednotlivými pro pípad, ze je budete chtít znovu pouzívat. Pozdji mzete nastavení vyvolávat tím, ze je vyberete ze seznamu. Zvolením "Tovární výchozí nastavení" ze seznamu se vsechna nastavení pod zálozkou vynulují do výchozího stavu. 2 Poznámka Lze vytvoit az 32 (31 + "Tovární výchozí nastavení") Rychlých nastavení. Ulozit Po zmn nastavení se objeví "Bez názvu". Chcete-li aktuální nastavení ulozit, zadejte pro n název a klepnte na tlacítko [Ulozit]. 2 Poznámka Název nastavení mze obsahovat nejvýse 20 znak. Smazat Tlacítko [Ulozit] se zmní na [Smazat], kdyz vyberete Rychlé nastavení ze seznamu nastavení. Klepnutím na tlacítko [Smazat] se smaze aktuáln zvýraznné nastavení. 5-6 IC-205 Nastavení ovladace tiskárny Vzhled stránky/Vzhled tisku (obrázek tiskárny) 5 Obrázek Vzhled stránky ukazuje, jak bude s aktuáln zvoleným nastavením ovladace tiskárny vypadat vytistný dokument. Obrázek Vzhled stránky se mní podle toho, jak mníte rzná nastavení. Obrázek Vzhled tisku pedstavuje pohled na tiskárnu se zásobníky a aktuáln instalovaným volitelným zaízením. Je zobrazeno veskeré instalované píslusenství a aktuáln zvolený zásobník pod Zdroj papíru pod zálozkou "Nastavení" se rozsvítí mode. IC-205 5-7 5 5. 3 Zálozka "Nastavení" Nastavení ovladace tiskárny Po zálozkou "Nastavení" jsou nastavení pro N-v-1, vodotisk, zdroj papíru, typ média, duplex a zabezpecení. 2 Poznámka Funkci "Duplex" lze pouzít, pouze kdyz je 210 vybaven volitelnou automatickou duplexní jednotkou. Funkci "Nastavit bezpecný tisk" lze pouzít jen s instalovanou pídavnou pamtí. 5-8 IC-205 Nastavení ovladace tiskárny 5 5. 3. 1 N-v-1 Nastavení v tomto rámecku slouzí k vytvoení zpsobu, jak vytisknout více stránek dokumentu na jeden list papíru. 2 Poznámka Nastavení v rámecku N-v-1 nejsou dostupná za následujících okolností. Je oznaceno polícko Zvtsit na papír pod zálozkou "Papír". Nastavení Mítko pod zálozkou "Papír" je nastaveno na jinou hodnotu nez "100 %". Seznam N-v-1 Klepnte na tlacítko se sipkou dol a zvolte pocet stránek dokumentu, které by se mly vytisknout na kazdý list. Dostupná nastavení: Vyp, 2-v-1, 4-v-1, 6-v-1, 9-v-1, 16-v-1 Napíklad po zvolení "2 up" (2-v-1) se na kazdý list papíru vytisknout dv stránky dokumentu. zásobník nepodporují tyto formáty papíru. Formáty papíru: Hagaki, Obálka Com10, Obálka C6, Obálka C6, Obálka DL, Obálka You-1, Obálka You-4, Obálka You-6 Zvolením "Auto" sdlíte stroji, aby pouzil zásobník obsahující papír formátu zadaného pod Výstupní formát papíru pod zálozkou "Papír". 5-14 IC-205 Nastavení ovladace tiskárny Podrobnosti o zdroji papíru Po klepnutí na toto tlacítko se zobrazí dialogový rámecek pro nastavení obálky. Obálka Nastavení v tomto skupinovém rámecku slouzí k urcení, jak tisknout dokument s pední a zadní obálkou. 5 Nastavení První strana obálky: S obrázkem: Poslední strana obálky: S obrázkem: Zdroj papíru pro obálku: Dostupná nastavení: Typ papíru na obálku: Dostupná nastavení: Popis Toto polícko oznacte, chcete-li tisknout dokument s pední obálkou. Toto polícko oznacte, chcete-li tisknout na pední obálku. Toto polícko oznacte, chcete-li tisknout dokument se zadní obálkou. Toto polícko oznacte, chcete-li tisknout na zadní obálku. Zvolte zdroj papíru pro pední a zadní obálku. zásobník (voliteln), rucní podavac Zvolte typ tiskového média pro pední a zadní obálku. Obycejný papír, Silný papír, Fólie, Obálka 2 Poznámka Jestlize je zvolen "2. -5. zásobník" (voliteln) v seznamu Zdroj papíru pro obálku, je jediným mozným nastavením pro Typ papíru na obálku "Obycejný papír". IC-205 5-15 5 5. 3. 4 Typ média Nastavení ovladace tiskárny Nastavení v tomto skupinovém rámecku slouzí k urcení typu tiskového média. Seznam typ médií Klepnte na tlacítko s sipkou dol a zvolte typ média, na které se bude tisknout. [. . . ] KIepnte na [Údrzba] v nabídce pod zálozkou "Systém". Klepnte na [Inicializovat] v podnabídce, která se objeví. Klepnte na tlacítko [Obnovit] vedle "adic tiskárny" nebo "NIC". 5 V dialogovém rámecku, který se objeví na potvrzení, klepnte na tlacítko [Ano]. Chcete-li inicializaci zastavit, klepnte na tlacítko [Ne]. IC-205 7-19 7 Pouzití PageScope Web Connection 7-20 IC-205 8 Odstraování závad Odstraování závad 8 8 Odstraování závad Tato cást popisuje chyby, které mohou nastat bhem tisku z PC, a co je teba udlat pro nápravu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON IMAGERUNNER C1021I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON IMAGERUNNER C1021I bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag