Návod k použití CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6075II BROCHURE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6075II. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6075II bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6075II.


CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6075II BROCHURE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (782 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6075IIBROCHURE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Významnou výhodou je cip adice nový adic s optimálním pomrem cena/výkon pro pouzití v podnikovém prostedí. Výkonný jednofázový proces První generace digitálních kopírek zpracovávala tok tiskových dat pomocí dvoufázového procesu. Systém iR6001/N vsak vyuzívá jednofázový proces, jednofázový kde jsou stránky PDL ripovány proces a tistny v rámci jednoho kroku s vyuzitím stejné pamti. [. . . ] Jedinecná funkce rezervace kopírovací úlohy zvysuje pracovní výkonnost. Významná vylepsení v oblasti spolehlivosti, odolnosti, kvality obrazu, rychlosti tisku, kapacity zásobník a kompletace dokument rovnz zvysují produktivitu. Výhody vtsí pamti Osobní obrazový server Papírové dokumenty mzete skenovat a ukládat na interní pevný disk zaízení iR s pouzitím osobního obrazového serveru. Dokumenty budou ulozeny do vasí osobní schránky a lze je následn slucovat s dokumenty zpracovanými na pocítaci. Lze tak vytvoit zcela nový dokument ze dvou odlisných zdroj. 100 dvrných schránek Systém nabízí az 100 dvrných osobních schránek chránných heslem. Umozuje tak uzivatelm bezpecn ukládat dvrné dvrné dokumenty a podle dokumenty poteby je pozdji hromadn tisknout. Dvrnost dokument zstane zachována, nebo se pi tisku nemohou smíchat s jiným výstupem. Digitální funkce Se sirokým spektrem digitálních funkcí mohou uzivatelé upravovat úlohy pesn podle svých poteb. Napíklad pi kopírování z knih je mozné vybrat dvoustranu nové (pravá/levá nebo pední/ funkce zadní). Mezi dalsí nové funkce patí moznost vlození stránky kapitoly ci rezim foto pro odstranní efektu moiré pi kopírování fotografií. Jest snazsí obsluha Pestoze iR6001/N nabízí opravdu velké mnozství funkcí pro digitální tisk a kopírování, je jeho obsluha snadná. Tisk prostednictvím vzdáleného uzivatelského rozhraní nebo uzivatelsky pívtivého tiskového ovladace Canon lze realizovat s minimem manuálních zásah. Vzdálené uzivatelské rozhraní Vzdálené uzivatelské rozhraní zalozené na webovém prohlízeci usnaduje obsluhu zaízení z osobního pocítace. Díky siroké nabídce propracovaných ovládacích prvk, které ídí a kontrolují tisk v síti, mohou uzivatelé snadno sledovat stav tiskárny, zadávat úlohy do tisku, zobrazovat náhledy apod. Správce mze dokonce zadávat prioritu tiskových úloh. Panel displeje Uzivatelsky pívtivý ovládací panel Nov navrzený ovládací panel systému iR6001/N pedstavuje zjednodusené uzivatelské rozhraní. [. . . ] 5, 1 GB operacní systémy Windows 95/98/Me/2000/XP Mac OS 7. 6 nebo novjsí, Solaris 1x, 2. 25 nebo novjsí Ethernet (100Base-TX/10Base-T) TCP/IP, SMB, IPX/SPX , Ethertalk PÍSLUSENSTVÍ Finiser F1 Kontrolní karta Automatický podavac Moznosti výstupu Obrazová pam Vstupní kapacita papíru TM Vsechny názvy spolecností nebo produkt jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky píslusných výrobc pro jejich trhy nebo zem. Spolecnost Canon si vyhrazuje právo zmnit specifikace bez pedchozího upozornní. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6075II

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6075II bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag