Návod k použití CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6075I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6075I. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6075I bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6075I.


CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6075I : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (268929 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6075I BROCHURE (571 ko)
   CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6075I (256467 ko)
   CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6075I BROCHURE (401 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6075I

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] X-11 Super G3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X-11 Vítejte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X-12 1 Poznámky k bezpecnosti 1. 1 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 1. 1. 6 1. 2 1. 3 1. 3. 1 1. 3. 2 1. 3. 3 1. 3. 4 Poznámky k bezpecnému pouzití zaízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 Výstrazné a informacní znacky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 Význam znacek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 VÝSTRAHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 UPOZORNNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 Pokyny pro bzné uzívání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4 Rzné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4 Znacky a výrazy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Zálozka Papír Pizpsobit formátu Zvolte v pípad, ze chcete pizpsobit tiskovou úlohu formátu zvoleného papíru bez ohledu na skutecný formát dokumentu. Chcete-li pizpsobit dokument zvolenému formátu papíru, oznacte polícko "Pizpsobit". Poznámka Kdyz je zapnuto "Spojování" na kart "Rozvrzení stránky", "Pizpsobit formátu" nelze nastavit. 130f 5-3 5 Tisk z PC Mítko(%) Dokument mzete zvtsit nebo zmensit po 1procentních krocích v rozsahu od 25 % do 400 %. Poznámka Kdyz je zapnuto "Pizpsobit" nebo "Spojování", "Mítko (%)" nelze nastavit. Kopie Zadejte pocet kopií (1 az 99), který chcete vytisknout. Tídní Kdyz oznacením "Zap" aktivujete tídní, budou vícestránkové úlohy vytistny v úplných sadách. Kdyz je zvoleno "Vyp ", bude tisk probíhat stránku za stránkou. Formát papíru Zvolte z roletové nabídky, která zobrazuje podporované formáty papíru v aktuálním nastavení tiskového ovladace. Formáty papíru zobrazené v roletové nabídce jsou omezeny nastavením "Zdroj papíru" a "Spojování". Pokud v seznamu nenaleznete hledaný formát, zmte nastavení zdroje papíru. Poznámka Blizsí údaje o formátech papíru podporovaných strojem viz "Pouzitelné formáty papíru" na stran 3-8. Upravit vlastní Na toto tlacítko klepnte v pípad, kdy chcete pidat, zmnit nebo smazat své vlastní nastavení formátu papíru. Mzete pidat az 50 vlastních formát papíru. Poznámka Toto tlacítko je dostupné, kdyz je pro nastavení zvolen "Rucní podavac" jako zdroj papíru a není zapnuto "Spojování". 5-4 130f Tisk z PC Pidání vlastního formátu papíru: 5 1 Klepnte na [Upravit vlastní]. 3 Zadejte název pro vlastní formát papíru. Mzete zadat az 20 znak. 4 Urcete síku a délku vlastního formátu papíru. VOLBA a zadejte tíciferný identifikátor od 001 do 160 Ulozený pocet 40 160 7. 1. 2 Skupiny volání Skupiny volání jsou sady faxových císel, které usnadují odeslání stejné faxové zprávy na více rzných míst. Stroj dokáze ulozit az 200 císel az do 32 skupin volání. Viz "Skupinová volba [CD]" na stran 7-12. 7. 1. 3 Názvy stanic a volba z telefonního seznamu Kdyz ukládáte císla do automatické volby, mzete je opatit popisným názvem, napíklad "kancelar v Brne" nebo "ucetni oddeleni". Telefonní seznam setídí tyto názvy abecedn. Pomocí volby z telefonního seznamu mzete tato císla vidt podle jejich názv, jako byste pouzívali tistný telefonní seznam. Viz "Volba z telefonního seznamu [CD]" na stran 7-12. 130f 7-1 7 7. 1. 4 Speciální znaky pro provádní volby Automatická volba Pi registraci do automatické volby stroj umozuje zadat speciální znaky pro volbu. Je zde také uvedeno, která tlacítka na stroji stisknout, chcete-li tyto znaky ulozit do automatické volby. Znak /P Jeho funkce Kazdá prodleva trvá dv sekundy. Musíte-li cekat na dalsí oznamovací tón nebo signál v nkterém míst sekvence volby císla, vlozte do tohoto místa v císle prodlevu. Viz "13 Uzivatelské nastavení [CD]". ) Usnaduje ctení dlouhých císel. Tlacítko Stisknte opakovan [Pokrocilé funkce], az se objeví "Mozn. prodl. /volby", poté stisknte [OK] nebo Stisknte jednou softwarové tlacítko, kterému bylo piazeno "Mozn. [. . . ] 1-8 Právní omezení kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10 Penos bez pamti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9 Penos v reálném case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3, 8-9 17-2 130f Rejstík 17 Penos z pamti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5 Odeslání z osvitového skla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7 Pomocí ADF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5 Píjem, kdyz dojde papír . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5 Píkazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-10 R Reprofaktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Rezim píjmu faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-1 Rezim snímání Do schránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2 Rezim snímání v reálném case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2 Rozlisení snímání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2 Rychlý penos z pamti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3 Rzná nastavení rozlisení a kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2 S Seznamy Seznam blokování nevyzádaných volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1 Seznam dokument F kódu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1 Seznam dávkových dokument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1 Seznam funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1 Seznam jednotlacítkových voleb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1 Seznam kód oddlení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1 Seznam maker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1 Seznam nastavení faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1 Seznam nastavení kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1 Seznam nastavení skeneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1 Seznam nastavení stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1 Seznam pedávání fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1 Seznam píkaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1 Seznam rychlých vo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1 Seznam rychlých voleb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1 Seznam schráne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1 Seznam schránek F kódu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1 Seznam schránky dávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1 Seznam skupin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1 Seznam ulozených dokument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1, 14-6 Skupinová volba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-12 Snímání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1 Speciální znaky pro provádní volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2 130f 17-3 17 Rejstík Spojování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6075I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6075I bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag