Návod k použití CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6065I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6065I. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6065I bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6065I.


CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6065I : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (268929 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6065I BROCHURE (562 ko)
   CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6065I (256467 ko)
   CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6065I BROCHURE (401 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6065I

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-3 Pipojení k paralelnímu portu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3 Pipojení k portu USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3 Pipojení k paralelnímu portu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 Jak pipojit stroj k paralelnímu portu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ­ ­ ­ Kdyz se objeví dialogový rámecek pro urcení slozky, vlozte CD-ROM a pokracujte v instalaci. Ve Windows 98 SE klepnte na [OK], kdyz se objeví dialogový rámecek "Vlozte disketu" a pokracujte v instalaci. Ve Windows 2000 spuste instalaci. bizhub160/160f 4-11 4 4. 3 Instalace tiskového ovladace Instalace ovladace tiskárny pomocí "Prvodce pidáním tiskárny" Instalace ovladace tiskárny pomocí "Prvodce pidáním tiskárny" ve Windows XP/Server 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 Se spustným Windows vlozte CD-ROM do jednotky CD-ROM ve vasem pocítaci. Ve Windows klepnte na tlacítko [Start] a poté klepnte na [Tiskárny a faxy]. Zvolte [Pidat tiskárnu] v nabídce [Práce s tiskárnou]. Spustí se "Prvodce pidáním tiskárny". Zvolte Místní tiskárna pipojená k tomuto pocítaci a klepnte na [Dalsí]. Zvolte Pouzít tento port a zvolte "LPT1: (doporucený port tiskárny)". Klepnte na [Procházet], zvolte "Driver\(jazyk)\2k_XP" na CD-ROM a poté klepnte na [Otevít]. Jestlize dáváte napíklad pednost anglictin, pejdte do: Driver\English\2k_XP 9 10 11 12 Klepnte opt na [Otevít] a poté klepnte na [OK]. Pokracujte volbou vhodného nastavení podle nastavení tiskárny s klepnutím na [Dalsí], dokud se neobjeví [Dokoncit]. Vsechna nastavení provedená v tomto dialogovém rámecku budou aplikována na tiskárnu ve vsech aplikacích. 5. 1 Zobrazení vlastností ovladace tiskárny pro vytváení jednotných nastavení Zobrazení nastavení ve Windows XP/Server 2003 1 2 3 Ve Windows klepnte na tlacítko [Start] a poté klepnte na [Tiskárny a faxy]. V okn "Tiskárny a faxy" zvolte ikonu "CANON 160" nebo "CANON 160f". Nastavení ovladace tiskárny se zobrazí po klepnutí na [Pedvolby tisku. . . ] v nabídce [Soubor]. ­ Zobrazte zálozku "Volitelné" klepnutím na [Vlastnosti] v nabídce [Soubor]. Zobrazení nastavení ve Windows 2000/NT 4. 0/Me/98 SE/98 1 2 3 Ve Windows klepnte na tlacítko [Start], pesute ukazatel mysi na [Nastavení] a poté klepnte na [Tiskárny]. Zobrazení nastavení ovladace tiskárny: ­ ­ ­ ­ Windows 2000 -- Zvolte [Pedvolby tisku. . . ] v nabídce [Soubor]. Windows NT 4. 0 -- Zvolte [Výchozí nastavení dokumentu. . . ] v nabídce [Soubor]. Objeví se dialogový rámecek pro nastavení tiskárny. Pro zobrazení zálozky "Volitelné" ve Windows 2000 nebo Windows NT 4. 0 klepnte na [Vlastnosti] v nabídce [Soubor]. bizhub160/160f 5-3 5 2 Nastavení ovladace tiskárny Poznámka Pomocí cty zálozek ("Nastavení", "Papír", "Kvalita" a "Volitelné") provete nastavení tiskového ovladace. Verzi ovladace tiskárny mzete zkontrolovat pod zálozkou "O aplikaci". 5-4 bizhub160/160f Nastavení ovladace tiskárny 5 5. 2 Spolecná nastavení V této cásti jsou popsána tlacítka obecn pouzívaná v dialogových rámeccích a obecná nastavení pro vsechny ctyi zálozky ("Nastavení", "Papír", "Kvalita" a "Volitelné"). Skutecné zobrazení tlacítek se mze lisit v závislosti na operacním systému. OK Klepnutím na toto tlacítko se zave dialogový rámecek a budou pouzita zmnná nastavení. Storno Klepnutím na toto tlacítko se zave dialogový rámecek bez ulození zmn. [. . . ] ­ 6-6 bizhub160/160f Práce s ovládacím panelem 6 2 Poznámka Postupem uvedeným v krocích 2 a 3 mzete zrusit tiskovou úlohu, kdyz je na displeji zobrazeno nkteré z tchto hlásení: DOSEL PAPIR, NESPR. FORMAT PAPIRU, NENI VHODNY PAPIR, CHYBA FORMATU PAPIRU, VLOZ. PAPIR, ZASEK PAPIRU, OTEVRENY PREDNI KRYT, OTEVRENY KRYT FIXACE, DOSEL TONER, CHYBA TYPU MEDIA, VYJMETE PAPIR Z RUCNIHO PODAVACE, PRIJEM. bizhub160/160f 6-7 6 Pouzití rucního podavace Práce s ovládacím panelem Níze uvedený postup pouzívejte pro tisk na papír automaticky podávaný z rucního podavace. 1 2 3 Na obrazovce pocítace pejdte v tiskovém ovladaci na zálozku "Nastavení" a zvolte "RUCNIHO PODAVACE" pro nastavení Zdroj papíru (strana 5-13). Kdyz se na displeji stroje objeví hlásení VLOZ. PAPIR, vlozte do rucního podavace papír. ­ Po tomto nastavení probhne tisk s papírem z rucního podavace. 4 Krok 3 opakujte tak dlouho, dokud nebudou vytisknuty vsechny dokumenty. 2 Poznámka Nejprve musíte na pocítaci spustit tisk a az poté vlozit papír do pihrádky rucního podavace. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6065I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6065I bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag