Návod k použití CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6055I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6055I. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6055I bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6055I.


CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6055I : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (268929 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6055I BROCHURE (782 ko)
   CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6055I (256467 ko)
   CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6055I BROCHURE (2099 ko)
   CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6055I BROCHURE (401 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6055I

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-5 Pokyny pro bzné uzívání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Rzné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7 Znacky a výrazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7 Pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8 Pokyny k instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8 Napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8 Prostorové pozadavky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Formáty papíru zobrazené v roletové nabídce jsou omezeny nastavením "Zdroj papíru" a "Spojování". Pokud v seznamu nenaleznete hledaný formát, zmte nastavení zdroje papíru. 2 Poznámka Blizsí údaje o formátech papíru podporovaných strojem viz "Pouzitelné formáty papíru" na stran 4-10. Orientace Pi orientaci na výsku se tiskne svisle. Pi orientaci na síku se tiskne vodorovn. Upravit vlastní % Na toto tlacítko klepnte v pípad, kdy chcete pidat, zmnit nebo smazat své vlastní nastavení formátu papíru. Mzete pidat az 50 vlastních formát papíru. 2 Poznámka Toto tlacítko je dostupné, kdyz je zvolen "Rucní podavac" jako zdroj papíru a není zapnuto "Spojování". bizhub 131f/190f 6-7 6 Pidání vlastního formátu papíru: Tisk z PC 1 2 3 4 5 Klepnte na [Upravit vlastní]. Urcete síku a délku vlastního formátu papíru. Klepnte na [OK]. Smazání vlastního formátu papíru: 1 2 Zvolte název papíru, který chcete smazat. Klepnte na [Smazat]. Rozlisení Zvolte rozlisení tisku. Zdroj papíru Toto nastavení urcuje zásobník papíru nebo rucní podavac, odkud bude podáván papír pro tisk. Typ papíru Volba umozující zvolit typ papíru. Úspora toneru Zvolte v pípad, ze chcete setit toner, snízí se tím vsak kvalita tisku. Nast. sytosti % Po klepnutí se oteve okno pro nastavení úrovn sytosti tisku. 6-8 bizhub 131f/190f Tisk z PC Zálozka Rozvrzení stránky 6 Duplex 2 Poznámka Funkci oboustranného kopírování lze pouzít pouze s bizhub 190f. Tisknout na ob strany Mzete tisknout po obou stranách papíru. Pozice vazby musí být zadána pro oboustranný tisk. Aby se sjednotila orientace obou stran (kniha), zvolte "Vazba vlevo" nebo "Vazba vpravo". Telefonní seznam setídí tyto názvy abecedn. Pomocí volby z telefonního seznamu mzete tato císla vidt podle jejich názv, jako byste pouzívali tistný telefonní seznam. Viz "Volba z telefonního seznamu [CD]" na stran 8-16. bizhub 131f/190f 8-3 8 8. 1. 4 Speciální znaky volby Automatická volba Pi registraci do automatické volby stroj umozuje zadat speciální znaky pro volbu. Je zde také uvedeno, která tlacítka na stroji stisknout, chcete-li tyto znaky ulozit do automatické volby. Oprava /P Jeho funkce Kazdá prodleva trvá dv sekundy. Musíte-li cekat na dalsí oznamovací tón nebo signál v nkterém míst sekvence volby císla, vlozte do tohoto místa v císle prodlevu. Viz "Uzivatelské nastavení [CD]" na stran 14-3. ) Usnaduje ctení dlouhých císel. Tlacítko Stisknte opakovan [Pokrocilé funkce], az se objeví "Mozn. prodl. / volby", poté stisknte [Enter] nebo Stisknte jednou softwarové tlacítko, kterému bylo piazeno "Mozn. prodl. /volby" Stisknte opakovan [Pokrocilé funkce], az se objeví "Mozn. Postup opakujte, az se na LCD objeví znak "­". ­ nebo Stisknte dvakrát softwarové tlacítko, kterému bylo piazeno "Mozn. /N Zadává "kód pedcíslí" pro pístup k jiné telefonní síti. [. . . ] Pokud tomu tak není, platí super jemné rozlisení 8 bod/mm e 15, 4 car/mm. ) Faktor zmensení pi píjmu Automaticky (50% az 100%) nebo pevný (100%) 17. 1. 3 Kopie Technické údaje Rozlisení snímání Síe snímání První kopie Rychlost tisku Reprofaktor Pednastavené faktory 600 bod/palec e 300 car/palec 210 mm Za piblizn 12 sekund (s papírem formátu A4 z 1. zásobníku) 13 kopií/min pro bizhub 131f, 19 kopií/min pro bizhub 190f (na papír formátu A4 z 1. zásobníku papíru) · ADF: 25% az 100% · Osvitové sklo: 25% az 400% · ADF: 100%, 86%, 81%, 70%, 50% · Osvitové sklo: 200%, 141%, 122%, 115%, 100%, 86%, 81%, 70%, 50% bizhub 131f/190f 17-5 17 17. 1. 4 Tiskárna Technické údaje Rozlisení tisku Rychlost tisku Barva/monochrom Operacní systém Tiskový ovladac Rozhraní 600 dpi Dodatek 13 kopií/min pro bizhub 131f, 19 kopií/min pro bizhub 190f (na papír formátu A4 z 1. GDI, PCL (voliteln) Port USB Paralelní port IEEE-1284 (voliteln) Ethernetový port (voliteln) 17. 1. 5 Skener Technické údaje Slucitelnost Barva/monochrom Rozlisení snímání Síe snímání Stupn sedi Snímací schránky Operacní systém TWAIN (verze 1. 9) Barevn nebo monochromaticky 600 dpi, 300 dpi, 200 dpi 208 mm 256 úrovní 20 schránek Viz strana 3-24. 17. 1. 6 Spotební materiál Technické údaje Zivotnost jednotky válce Zivotnost zásobníku toneru Zivotnost pocátecního zásobníku toneru Piblizn 30 000 stránek* Piblizn 16 000 stránek* Piblizn 3 000 stránek* * Vztazeno k 6% pokrytí dokumentu a dvoustránkovému tisku na formát A4. 2 Poznámka Technické údaje podléhají zmnám bez pedchozího upozornní. 17-6 bizhub 131f/190f 18 Rejstík Rejstík 18 18 Rejstík C Chybov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6055I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON IMAGERUNNER ADVANCE 6055I bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag