Návod k použití CANON IPF 5100 BROCHURE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON IPF 5100. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON IPF 5100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON IPF 5100.


CANON IPF 5100 BROCHURE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5581 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON IMAGEPROGRAF IPF5100 (15281 ko)
   CANON IMAGEPROGRAF IPF5100 (2644 ko)
   CANON IPF 5100 BROCHURE (296 ko)
   CANON IMAGEPROGRAF IPF5100 PROFESSIONAL SERVICE & SUPPORT (3927 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON IPF 5100BROCHURE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento objev se stal základem pro dnesní inkoustové tiskárny Canon, mezi nz patí i nase ada velkoformátových tiskáren. Mezi nasimi inovacemi najdete napíklad pigmentové inkoustové systémy LUCIA / LUCIA EX nebo KYUANOS, coz je systém správy barev Canon pístí generace, a systémová architektura L-COA, která vasemu produkcnímu prostedí zajistí bezkonkurencní produktivitu. Produktová ada Pro zajistní opravdové flexibility tisku nabízí spolecnost Canon rozsáhlou adu 10 zaízení, ve které si mzete zvolit mezi formáty 17", 24", 44" nebo 60". Kazdé zaízení nabízí vse, co potebujete pro mimoádnou produktivitu v aplikacích, jako je tisk plakát a signmaking ­ i pesnost potebnou pro digitální nátisky. [. . . ] Díky tomu, ze se inkoust dopravuje do tiskové hlavy ze sub-zásobníku ­ a ne z kazety ­, je mozné prázdné kazety vymnit bez perusení tisku a vyuzít inkoust do poslední kapky. Na modelech iPF6000S, iPF8000S, iPF9000S, iPF815 a iPF825 je mozné zvolit ekonomický rezim tisku. Tím se snízí spoteba inkoustu a provozní náklady ­ coz je ideální pro minimalizaci náklad a maximalizaci zisk. * Úplné podmínky záruky na tiskové hlavy Canon najdete na webových stránkách spolecnosti Canon: www. canon-europe. com ada inovativních esení zajisuje mimoádn psobivé výtisky. Roky dkladného výzkumu a vývoje vedly k ad inovací, které bylo mozné vyuzít v nasich velkoformátových tiskárnách. Vse je vyvíjeno tak, abyste svým zákazníkm mohli nabízet co nejsirsí adu aplikací. Technologie FINE spolecnosti Canon vyuzívá bublinky, které se tvoí u ústí trysky, k oddlení a vystelení inkoustové kapky. L-COA pro mimoádnou produktivitu Architektura L-COA (Large format printer Common Architecture) velkoformátových tiskáren Canon se stará o optimální vyvázenost mezi vysokou produktivitou a vysokou kvalitou. L-COA pomáhá vasim velkoformátovým tiskárnám imagePROGRAF provádt velkoobjemovou produkcní práci rychlostí pesahující hodnoty, jez jste povazovali za dosazitelné. Nejnovjsí inkoustový systém LUCIA EX s 12 barvami* Díky rozsáhlému výzkumu a neustálému zdokonalování vznikl nás nejnovjsí systém 12 barevných pigmentových inkoust LUCIA EX, který je zárukou kvality a rychlosti, bez kterých se neobejde produkce, a pesnosti, která je nutností u barevných nátisk. Nové slození pigment nabízí vynikající barevnou reprodukci a zvtsuje barevný prostor piblizn o 20 % ve srovnání s dívjsími inkousty LUCIA. Díky inkoustovému systému LUCIA EX mají výtisky také sytjsí, ostejsí cernou a hladsí barevné pechody. Reprodukovány jsou tak i nejjemnjsí detaily tmavsích oblastí fotografií. Nové pigmenty mají také inovativní strukturu krytou polymerem pispívající k vyssí odolnosti vci poskrábání a ochran ped blednutím barev. Zajisuje také nizsí míru bronzingu a metamerie, takze výsledkem je odolný, stabilní výtisk. Tisk pomocí technologie FINE Pro dosazení vrného vyjádení obrazu musí být kapky inkoustu extrémn malé a pesn umístné. Kdyz vsak kapky mají mikroskopickou velikost, mohou na kvalitu obrazu mít vliv okolnosti, jako je nestejná velikost kapek a nepesné umístní na papíru. Bzné tiskové systémy tyto problémy kompenzují pedevsímChemical reactionse kazdý diffusion tím, ze Colour Ink Matte black ink Minimal ádek tiskne více prchody tiskové hlavy, ale tím se také výrazn zvysuje doba tisku. Technologie FINE (Full photolithograph Inkjet Nozzle Engineering) spolecnosti Canon tento problém pekonává tím, ze vyuzívá obousmrný tisk disponující neuvitelnou rychlostí. Výsledkem inovativní metody výroby inkoustových trysek jsou naprosto identické inkoustové kapky a vynikající fotografická kvalita tiskového výstupu. Pokrocilá kalibrace barev Tiskárna A Kalibrace (Mírn nazloutlý tón) Standardní obraz (cíl) Tiskárna B Kalibrace (Mírn nacervenalý tón) Pokrocilá kalibrace barev* Úcinný systém pro kalibraci barev zajisuje nejstabilnjsí dosazitelnou reprodukci barev. [. . . ] Tento prospekt se specifikacemi produktu byl vytvoen ped datem uvedení produktu do prodeje. Oznacení TM a ®: veskeré názvy spolecností nebo výrobk jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky píslusných výrobc na jejich trzích nebo v jejich zemích. K dosazení nejlepsích výsledk doporucuje spolecnost Canon pouzívat média znacky Canon. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON IPF 5100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON IPF 5100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag