Návod k použití CANON IMAGEPRESS C7010 VP BROCHURE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON IMAGEPRESS C7010 VP. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON IMAGEPRESS C7010 VP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON IMAGEPRESS C7010 VP.


CANON IMAGEPRESS C7010 VP BROCHURE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1322 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON IMAGEPRESS C7010 VP BROCHURE (1321 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON IMAGEPRESS C7010 VPBROCHURE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pomohla jim nejen rozsíením digitálních mozností, ale také nalezením cesty z nepíznivých trzních podmínek a vytvoením nových zdroj píjm. Ocekává se, ze píjmy z digitálního tisku budou hybnou silou trhu profesionálních tiskových sluzeb az do roku 2020, a proto má spolecnost Canon jedinecnou pozici, aby vám pomohla ucinit malé krcky ­ anebo rovnou velké skoky ­ vedoucí k rstu dle poteb vasich zákazník. Kvalita a jednotnost ada imagePRESS C7010VP od spolecnosti Canon obsahuje ti zaízení, která pedstavují nový standard v oblasti digitálního tisku. imagePRESS C7010VP, imagePRESS C6010VP a imagePRESS C6010 úspsn spojují konzistentnost a vysokou kvalitu obrazu s rychlostí, které jednoduse nemají obdoby. "Nemzeme si dovolit stagnovat, coz je dvod, proc jsme chtli pracovat s partnerem, který by nám ukázal cestu k budoucímu rstu. Tohoto partnera jsme nasli ve spolecnosti Canon. " Dirk van der Heyden, zakladatel spolecnosti PX, Belgie 70% tiskáren ocekává nejvyssí rst zisku v oblasti digitálního barevného tisku. Zpráva Insight 2009 Rozsite své výrobní moznosti S tak úzasnou kvalitou je dlezité mít rychlé a spolehlivé tiskové zaízení nabízející konzistentní výsledky: kazdý den a pi jakékoli práci. [. . . ] Technologie optimalizace lesku se stará o optimální výsledek tisku na vsechna média ­ vysoký lesk na kídových médiích a matnou úpravu na bzných médiích / médiích s nízkým leskem. Reprodukovaný text, obrázky a grafika ostré jako bitva Advanced Smoothing Technology (AST) zvysuje výslednou kvalitu tisku, nebo eliminuje tvorbu prouzk, které by mohly ve spojení s textem narusit grafiku. Celá ada imagePRESS Server navíc vyuzívá Effective Resolution System, jenz inteligentn upravuje obraz na základ zpsobu vnímání výtisk lidských okem a zajisuje optimální kvalitu a vysokou rychlost. Správa barev i1 Process Control System spolecnosti Canon vyvinutý spolecností X-Rite umozuje pesnou a konzistentní kontrolu celého barevného tisku. Díky tomu budou barvy vzdy pesné a výsledek spolehlivý. Kontrola proces vám umozuje: Precizní registrace Intelligent Registration Technology (IRT) zajisuje velmi pesnou registraci zepedu dozadu i ze strany na stranu. imagePRESS C7010VP Series mí obraz na pední stran média a pesn jej zarovnává se zadní stranou. Dokonce inteligentn nastavuje velikost obrazu pípadnému zmensení papíru vzniklému bhem zapékání pední strany, a upravuje ji ve vztahu k pouzitému médiu. Dokonce inteligentn pizpsobuje velikost obrazu pípadnému zmensení papíru vzniklému bhem zapékání pední strany. · Pesn simulovat pímé barvy · Porovnávat digitální nátisk s tiskovými standardy · Pouzívat ICC profily pi vytváení nátisku · Vytváet ICC profily monitor a CMYK tiskáren · Vytvoit knihovnu barev, které zaízení bezpecn vytiskne a pouzít ji v barevném tisku Jednotnost a pesnost Technologie Canon zajisují pedvídatelné a jednotné barvy prakticky po celou dobu pouzívání. Nás Advanced Image Control System (ARCDAT) automaticky provádí detailní nastavení obrazu po kazdé zpracované stránce. Nový systém kontroly sytosti barevného toneru se pitom stará o zajistní optimální denzity toneru. Sluzby s pidanou hodnotou jsou zpsobem, jak zvýsit zisk. materiál v rzných verzích zajistilo ziskovost bhem propadu. 81% Zdroj: Zpráva Insight, Digital Printing Directions, profesor Frank Romano Vsestranné moznosti práce s médii získávají nový rozmr imagePRESS C7010VP Series nabízí skutecn rozmanité moznosti vyuzití díky flexibilní manipulaci s médii, ad dokoncovacích operací a vysoké spolehlivosti. Flexibilní práce s médii 8 zásobník s celkovou kapacitou 10 000 list poskytuje moznost pracovat s papíry s gramází od 60 do 325 gsm. imagePRESS C7010VP Series proto nabízí neuvitelnou vsestrannost. Maximální produktivita je zarucena ­ bez ohledu na typ média a jeho gramáz získáte pístup k siroké skále nových aplikací. Kazdé tiskové zaízení si napíklad snadno poradí s kídovými, transparentními, embosovanými, pehnutými, pergamenovými nebo dokonce plastovými médii. Velká oblast tisku Mzete tisknout na stránky o velikosti az 330, 2 × 487, 7 mm (13 × 19, 2 "), picemz maximální oblast tisku ciní 323 × 482, 7 mm. Díky tomu lze bez problém zcela vyuzít formát A3 i s oezovými a ohybovými znackami. Knihovna médií je zárukou optimálních výsledk Integrovaná knihovna s 2 000 pednastavenými moznostmi vám dovolí zadat pesný typ média, které chcete pro konkrétní úlohu pouzít. Jakmile vyberete typ média, imagePRESS C7010VP Series automaticky nastaví parametry tisku ­ napíklad upravením teploty zapékání nebo sytosti toneru ­ címz zajistí optimální výsledek pi tisku na jakýkoliv podklad. Perfektní úprava i dokoncení Lepená vazba Sedlové sesívání K dispozici je spousta dokoncovacích funkcí, které vám usetí cas. Jedná se napíklad o drování, sedlové sesívání nebo vázání. Díky moznosti pracovat s velkoformátovými médii nyní mzete vytváet vzorníky a jest více tak rozsíit své výrobní moznosti. Dokoncování je nejen vsestranné, ale také extrémn pesné. Sedlový finiser obsahuje cást pro zplostní hbetu sité brozury. ezacka s 3 bity je zárukou cistého a stejnomrného okraje kazdé stránky vsech brozur. Profesionální drování* Drování Sesívání Vkládání dokument Ideální pro celou adu aplikací: · Brozury a marketingové materiály · Vzorníky · Katalogy · Pebaly · Pohlednice · Pánícka · Navstívenky · Prezentace · Noviny a casopisy · Financní zprávy · Pírucky a smrnice · Technická dokumentace "Nase nabídka klientm je vskutku vycerpávající ­ nové sluzby, nové výrobky, nové pílezitosti. [. . . ] Vyhodnocením výzev, kterým vase výroba celí, a jejich spojením s moznostmi zaízení imagePRESS C7010VP Series vám poskytneme doplkové esení pro práci s promnlivými údaji, správou barev a výrobním workflow. Essential Business Builder Program Tento bohatý program sestávající z ady workshop, konzultací a cenných informací je dalsím dkazem naseho zájmu na vasem neustálém úspchu. Uspoádáme semináe pro vase pracovníky, abychom jim pomohli efektivn prodávat a tzit z výhod digitálního tisku. Pípadn si mzete zvolit opakované nezávislé marketingové audity svého podniku, které zajistí, ze vás pístup bude odpovídat aktuálním pozadavkm trhu. Tento komplexní balícek nástroj od svého spustní v roce 2007 pomohl jiz více nez 1 000 evropských podnik. "Kdyz jsme bhem uplynulých deseti let investovali, vzdy jsme se vraceli ke znacce Canon. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON IMAGEPRESS C7010 VP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON IMAGEPRESS C7010 VP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag