Návod k použití CANON I-SENSYS MF9220CDN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON I-SENSYS MF9220CDN. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON I-SENSYS MF9220CDN bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON I-SENSYS MF9220CDN.


CANON I-SENSYS MF9220CDN : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (11804 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON I-SENSYS MF9220CDN (10689 ko)
   CANON I-SENSYS MF9220CDN BROCHURE (509 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON I-SENSYS MF9220CDN

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento produkt byl vyroben, otestován a schválen tak, aby pi pouzití specifických soucástí výrobce vyhovoval písným globálním bezpecnostním normám. Bezpecnostní funkce nkterých cástí nemusí být vzdy zjevné. Výrobce neodpovídá za pouzití jiných náhradních díl. VÝSTRAHA--NEBEZPECÍ ÚRAZU: V oblasti za krytem jednotky pro oboustranný tisk vycnívají v dráze papíru zebra. [. . . ] Takto nastavená sí se nazývá sí typu infrastruktura. Pokud máte sí typu infrastruktura, mli byste nakonfigurovat tiskárnu pro práci v této síti. Poznámka: Tiskárna mze v jedné chvíli komunikovat pouze s jednou bezdrátovou sítí. Pokud nakonfigurujete tiskárnu pro bezdrátovou sí typu ad hoc, nebude jiz moci pracovat v zádné jiné bezdrátové síti, a typu ad hoc, nebo infrastruktura. Sí typu a hoc nastavte v následujících pípadech: · Nemáte pístupový bod nebo bezdrátový smrovac. · Zatím nemáte bezdrátovou sí (ale v pocítaci máte bezdrátový adaptér). · Chcete nastavit samostatnou sí mezi tiskárnou a pocítacem vybaveným bezdrátovým síovým adaptérem. V systému Windows Vista nebo novjsím: 1 Klepnte na tlacítko . 2 Klepnte na polozku Ovládací panely. 4 Otevete Centrum pro sít a sdílení. Práce v síti 95 5 Po zobrazení výzvy ke zvolení sít, ke které se chcete pipojit, klepnte na moznost Nastavit pipojení nebo sí. 6 Po zobrazení výzvy ke zvolení moznosti pipojení klepnte na moznost Nastavit bezdrátovou sí ad-hoc (pocítac-pocítac) a potom klepnte na tlacítko Dalsí. 7 Postupujte podle pokyn k nastavení bezdrátové sít typu ad hoc. V rámci nastavení provete následující kroky: a Vytvote název sít nebo SSID pro sí spojující pocítac a tiskárnu. Dejte pozor na správný pravopis a pouzití malých a velkých písmen. c V seznamu Typ zabezpecení vyberte polozku WPA2-osobní nebo WEP a vytvote heslo WPA nebo klíc WEP. Délka hesla WPA musí být: · 8 az 63 ASCII znak. 21 Zaskrtnte polícko Toto je sí pocítac-pocítac (ad hoc); bezdrátové pístupové body nejsou pouzity. 22 Dvakrát klepnte na tlacítko OK a zavete dv otevená okna. 23 Mze trvat nkolik minut, nez pocítac rozpozná nové nastavení. Kontrola stavu sít: a Klepnte pravým tlacítkem mysi na ikonu Pipojení k bezdrátové síti. b Zvolte polozku Zobrazit dostupné bezdrátové sít. · Pokud je sí uvedena, ale pocítac není pipojen, zvolte sí ad hoc a klepnte na tlacítko Pipojit. · Pokud se sí nezobrazí, pockejte chvilku a klepnte na tlacítko Aktualizovat seznam sítí. 24 Vlozte instalacní disk CD-ROM a postupujte podle pokyn k instalaci bezdrátové sít. Poznámka: Nepipojujte instalacní nebo síové kabely, dokud vám k tomu nedá pokyn instalacní software. 25 Po zobrazení dostupných sítí zadejte název sít a informace o zabezpecení, které jste vytvoili pocínaje krokem 13. Instalacní program nakonfiguruje tiskárnu pro pouzití s pocítacem. 26 Ulozte si kopii názvu sít a informací o zabezpecení na bezpecném míst pro budoucí pouzití. V systému Windows 2000 · Dalsí informace o konfiguraci sít typu ad hoc v systému Windows 2000 naleznete v dokumentaci k bezdrátovému síovému adaptéru. Uzivatelé se systémem Macintosh 1 Zobrazení nastavení Airport: Práce v síti 97 V systému Mac OS X verze 10. 5 a V nabídce Apple zvolte polozku Systémové pedvolby. V systému Mac OS X verze 10. 4 a nizsí a Na plose Finder zvolte Jít na > Aplikace. b Ve slozce Aplikace poklepejte na polozku Pipojení k Internetu. [. . . ] Vztahuje se vsak na náhradní kazety prodané na základ tchto smluvních podmínek. Náhradní kazety prodávané bez tchto podmínek lze zakoupit prostednictvím www. lexmark. com. MICROSOFT CORPORATION NOTICES 1 This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at http://go. microsoft. com/fwlink/?LinkId=52369. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at http://go. microsoft. com/fwlink/?LinkId=83288. Poznámky 165 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED NOTICE Contains Flash®, Flash® LiteTM and/or Reader® technology by Adobe Systems Incorporated This Product contains Adobe® Flash® player software under license from Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON I-SENSYS MF9220CDN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON I-SENSYS MF9220CDN bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag