Návod k použití CANON I-SENSYS MF8030CN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON I-SENSYS MF8030CN. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON I-SENSYS MF8030CN bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON I-SENSYS MF8030CN.


CANON I-SENSYS MF8030CN : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6508 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON I-SENSYS MF8030CN BROCHURE (439 ko)
   CANON I-SENSYS MF8030CN (5889 ko)
   CANON I-SENSYS MF8030CN BROCHURE (436 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON I-SENSYS MF8030CN

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento produkt byl vyroben, otestován a schválen tak, aby pi pouzití specifických soucástí výrobce vyhovoval písným globálním bezpecnostním normám. Bezpecnostní funkce nkterých cástí nemusí být vzdy zjevné. Výrobce neodpovídá za pouzití jiných náhradních díl. VÝSTRAHA--NEBEZPECÍ ÚRAZU: V oblasti za krytem jednotky pro oboustranný tisk vycnívají v dráze papíru zebra. [. . . ] Na kart Sdílení zvolte polozku Sdílet tuto tiskárnu nebo Sdílet jako a piate tiskárn rozlisující název. Klepnte na tlacítko OK. 3 Vyhledejte tiskárnu ze vzdáleného pocítace: Poznámka: Vzdálené pocítace jsou pocítace, které nemají pipojenou tuto tiskárnu. a Postupujte jedním z následujících zpsob: 1 Klepnte na tlacítko , nebo klepnte na tlacítko Start a potom na píkaz Spustit. 3 Stisknte klávesu Enter nebo klepnte na tlacítko OK. Oteve se slozka tiskáren. b c d e f Klepnte pravým tlacítkem mysi na název tiskárny. Vyberte moznost Místní port a klepnte na tlacítko Nový port. Zadejte název portu UNC (Universal Naming Convention) sestávající z názvu serveru a rozlisujícího názvu tiskárny zadaného v kroku krok 2 na str. Název musí být zadán ve tvaru \\server\tiskárna. g Klepnte na tlacítko OK. h V dialogovém okn Porty tiskárny klepnte na tlacítko Zavít. i Zkontrolujte, zda je nový port vybrán na kart Porty, a klepnte na tlacítko Pouzít. Nový port bude uveden v seznamu spolu s názvem tiskárny. j Klepnte na tlacítko OK. Sdílení tiskárny v prostedí Macintosh 1 V nabídce Apple zvolte polozku Systémové pedvolby. 2 V panelu nabídek klepnte na Nápovda Systémové pedvolby ­ nápovda. 3 Do pole Hledat zadejte text sdílení tiskárny v síti a stisknte klávesu return. Práce v síti 73 4 Chcete-li umoznit ostatním pocítacm Macintosh v síti, s verzí operacního systému Mac OS X verze 10. 3 nebo vyssí, pouzívat libovolnou tiskárnu pipojenou k pocítaci Macintosh, poklepejte na tlacítko Sdílení tiskárny s uzivateli operacního systému Mac OS X. nebo Chcete-li umoznit ostatním pocítacm se systémem Windows v síti pouzívat libovolnou tiskárnu pipojenou k pocítaci Macintosh, poklepejte na tlacítko Sdílení tiskárny s uzivateli operacního systému Windows. 5 Postupujte podle pokyn na obrazovce pocítace. Poznámka: Uzivatelé systému Windows naleznou informace o pidání síové tiskárny pipojené k pocítaci Macintosh v dokumentaci systému Windows. Nejcastjsí dotazy k práci v síti Co je to WiFi Protected Setup? Wi-Fi Protected Setup (WPS) je jednoduchý a bezpecný zpsob konfigurace, který pomáhá zakládat bezdrátové domácí sít a provádt zabezpecení sít bez pedchozích znalostí bezdrátové technologie Wi-Fi. Zaízení v bezdrátové síti pouzívají ke vzájemné komunikaci místo kabel rádiové vlny. Aby zaízení mohlo komunikovat bezdrátov, musí mít pipojen nebo nainstalován bezdrátový síový adaptér, který umozuje pijímat a vysílat rádiové vlny. Jak zjistím, jaký typ zabezpecení sí pouzívá? Musíte znát klíc WEP nebo heslo WPA a typ zabezpecení (WEP, WPA nebo WPA2) pouzité v bezdrátové síti. Tyto informace naleznete v dokumentaci dodané s bezdrátovým pístupovým bodem (bezdrátovým smrovacem) nebo na webové stránce bezdrátového pístupového bodu, nebo se obrate na správce systému. Poznámka: Klíc WEP a heslo WPA nejsou shodné s heslem bezdrátového pístupového bodu. Heslo umozuje pístup k nastavení bezdrátového pístupového bodu. Klíc WEP nebo heslo WPA umozují tiskárnám a pocítacm pipojit se k bezdrátové síti. Práce v síti 75 Jak jsou konfigurovány domácí sít? Aby spolu mohly komunikovat stolní pocítace, penosné pocítace a tiskárny v síti, musí být propojeny kabely nebo musí mít vestavny nebo nainstalovány adaptéry bezdrátové sít. Poznámka: Tiskárny v následujících schématech pedstavují tiskárny s integrovanými interními tiskovými servery, které jim umozují komunikovat prostednictvím sít. Píklady bezdrátových sítí Scéná 1: Kombinace pevných a bezdrátových pipojení v síti s pístupem k Internetu · Vsechny pocítace a tiskárny se pipojují k síti prostednictvím smrovace umozujícího pipojení k síti Ethernet a k bezdrátové síti. · Nkteré pocítace a tiskárny jsou pipojeny ke smrovaci bezdrátov. Jiné jsou pipojeny pevným pipojením. · Sí je pipojena k Internetu prostednictvím DSL nebo kabelového modemu. Internet Práce v síti 76 Scéná 2: Bezdrátová sí s pístupem k Internetu · Vsechny pocítace a tiskárny se pipojují k síti pomocí bezdrátového pístupového bodu nebo bezdrátového smrovace. · Bezdrátový pístupový bod pipojuje sí k Internetu prostednictvím DSL nebo kabelového modemu. Internet Scéná 3: Bezdrátová sí bez pístupu k Internetu · Pocítace a tiskárny se pipojují k síti pomocí bezdrátového pístupového bodu. · Sí není pipojena k Internetu. Scéná 4: Pocítac pipojený bezdrátov k tiskárn bez pístupu k Internetu · Pocítac je pímo pipojen pímo k tiskárn bez vyuzití bezdrátového smrovace. · Sí není pipojena k Internetu. Poznámka: Vtsina pocítac se mze v jedné chvíli pipojit pouze k jedné bezdrátové síti. [. . . ] Tato Licencní smlouva je platná, dokud není ukoncena nebo zamítnuta. Smlouvu mzete zamítnout nebo ukoncit kdykoli tím, ze znicíte vsechny kopie Softwarové aplikace spolu se vsemi jejími úpravami, dokumentací a vnoenými cástmi v libovolné podob, nebo jak jinak je zde uvedeno. Nedodrzíte-li kteroukoli z podmínek této Licencní smlouvy, mze Vám spolecnost Lexmark oznámit ukoncení platnosti licence. Bude-li smlouva takto ukoncena, souhlasíte se znicením vsech kopií Softwarové aplikace spolecn se vsemi jejími úpravami, dokumentací a vnoenými cástmi v libovolné podob. 11 DAN. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON I-SENSYS MF8030CN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON I-SENSYS MF8030CN bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag