Návod k použití CANON I-SENSYS MF4570DN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON I-SENSYS MF4570DN. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON I-SENSYS MF4570DN bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON I-SENSYS MF4570DN.


CANON I-SENSYS MF4570DN : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9550 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON I-SENSYS MF4570DN BROCHURE (774 ko)
   CANON I-SENSYS MF4570DN (6027 ko)
   CANON I-SENSYS MF4570DN BROCHURE (691 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON I-SENSYS MF4570DN

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Je zde také vysvtlena procedura prohlízení Online manuál. Poznámka · Dialogy a tabulky a prostedí popsané v tomto manuálu jsou pizpsobeny pro Windows® XP. V ostatních verzích Windows® mohou být nkterá zobrazení odlisná od tch v manuálu. · Tam, kde se v manuálu objeví "AR-XXXX", zamte prosím za "XXXX" oznacení Vaseho modelu. Pro zjistní názvu modelu prostudujte "NÁZVY CÁSTÍ A FUNKCÍ" v návod k obsluze pro kopírku. [. . . ] Kliknte na tlacítko "start", kliknte na "Tento pocítac" ( ) a poté dvakrát kliknte na ikonu CD-ROM ( ). Dvakrát kliknte na ikonu "Setup" ( ). 8 Klepnte na tlacítko "Ovladac tiskárny". Chcete-li zobrazit informace o softwaru, klepnte na tlacítko "Zobrazit README". Poznámka Pokud se poté, co dvakrát kliknete na ikonu "Setup", objeví obrazovka s nabídkou jazyk, zvolte jazyk, který chcete pouzívat, a kliknte na tlacítko "Dalsí". (Bzn se správný jazyk vybere automaticky. ) 5 6 Objeví se okno "Licencní souhlas". Ujistte se, ze rozumíte obsahu licencního souhlasu, a pak klepnte na tlacítko "Ano". Jakmile se seznámíte se zprávou v okn "Vítejte", kliknte na tlacítko "Dalsí". 9 Klepnte na tlacítko "Dalsí". 5 !!install_ar230270_Cze. book 6 INSTALACE SOFTWARU 10 Pokud jste tázáni, jak je tiskárna pipojena, zvolte "Pipojeno k tomuto pocítaci" a kliknte na tlacítko "Dalsí". 15 Pipojte propojovací kabel k zaízení a k pocítaci. 11) · Pokud pouzíváte kabel USB, ujistte se, ze je zaízení zapnuto a poté pipojte kabel. · Pokud pouzíváte paralelní kabel, vypnte zaízení a vás pocítac, pipojte kabel, zapnte zaízení a poté zapnte pocítac. Systém Windows detekuje zaízení a objeví se okénko pro zaízení Plug and Play. 11 12 16 Zobrazí se zádost o potvrzení. Zkontrolujte obsah a potom klepnte na tlacítko "Dalsí". Spust'te instalaci ovladace tiskárny. Pokud se následující obrazovka objeví v prbhu kopírování soubor (mze se objevit i vícekrát), kliknte na tlacítko "Pokracovat". Zacnte s instalací ovladace tiskárny. Klepnte na tlacítko "OK". Poznámka Po instalaci se mze zobrazit zpráva pozadující restartování pocítace. V takovém pípad kliknte na tlacítko "Ano" pro restartování pocítace. 8 !!install_ar230270_Cze. book 9 INSTALACE SOFTWARU Instalace ve Windows 95/98/Me/NT 4. 0/2000 (paralelní kabel) 1 Paralelní kabel nesmí být pipojený k zaízení. V takovém pípad pokracujte v instalaci a po ukoncení instalace zmte nastavení portu tak, ze pístroj bude pouzívat LPT1. Tato procedura je vysvtlena v "Paralelní port pouzívá jiná tiskárna (pi pouzití paralelního kabelu)" na stran 14. 13 Jakmile se zobrazí okno výbru modelu, zvolte název modelu Vaseho pístroje a kliknte na tlacítko "Dalsí". Pro zjistní názvu modelu, který pouzíváte, prostudujte "NÁZVY CÁSTÍ A FUNKCÍ" v návod k obsluze pro kopírku. Spust'te instalaci ovladace tiskárny. 14 10 !!install_ar230270_Cze. book 11 PIPOJENÍ K POCÍTACI Pipojení zaízení k pocítaci provedete následujícím postupem. Propojovací kabely k pipojení zaízení k pocítaci nejsou soucástí dodávky zaízení. Prosíme, kupte si vhodný kabel pro vás pocítac. Propojovací kabel Kabel USB Odstínný kroucený párový kabel pro vysokorychlostní penos (3 metry max. ) Pokud bude pístroj pipojen pes USB 2. 0 interface, zakupte prosím USB kabel, který podporuje USB 2. 0. Paralelní kabel Odstínný obousmrný paralelní kabel standardu IEEE-1284 (3 metry max. ) Výstraha · USB pipojení je dostupné u pocítac typu PC/AT, které byly jiz pvodn opatené portem USB a byl na nich pedinstalován nkterý z operacních systém Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional nebo Windows XP Home Edition. · Nezapojujte interface kabel ped instalováním ovladace tiskárny. Interface kabel by ml být zapojen v prbhu instalace ovladace tiskárny. PIPOJENÍ KABELU USB 1 Pipojte kabel do konektoru USB na zaízení. 2 Pipojte druhý konec kabelu do konektoru USB na vasem pocítaci. Poznámka Kabel lze zasunout i do konektoru USB 1. 1. PIPOJENÍ PARALELNÍHO KABELU 1 2 Ujistte se, ze jsou pocítac i zaízení vypnuté. Pipojte kabel do paralelního konektoru na zaízení a upevnte jej pomocí spon. 3 Pipojte druhý konec kabelu do paralelního konektoru na vasem pocítaci. 11 !!install_ar230270_Cze. book 12 NASTAVENÍ OVLADACE PRO TISKÁRNU Po instalaci ovladace tiskárny musíte zkonfigurovat nastavení ovladace tiskárny pesn na pocet zásobník papíru v tiskárn a na formát papíru v kazdém z nich. 1 Kliknte na tlacítko "start", kliknte na "Ovládací panely", kliknte na "Tiskárny a jiný hardware" a poté kliknte na "Tiskárny a faxy". [. . . ] Ve Windows95/98/Me/NT4. 0/2000 dvakrát kliknte na "Tento pocítac" a poté dvakrát kliknte na ikonu CD-ROM. Dvakrát kliknte na slozku "Acrobat" a poté dvakrát kliknte na ikonu "arce505cze. exe". Pi instalaci Acrobat Readeru postupujte podle pokyn na obrazovce. 3 13 !!install_ar230270_Cze. book 14 ESENÍ PROBLÉM Pokud se software nenainstalovat správn, zkontrolujte následující polozky na vasem pocítaci. Pro odebrání softwaru prostudujte "Odinstalování ovladace tisku" v Online manuál. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON I-SENSYS MF4570DN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON I-SENSYS MF4570DN bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag