Návod k použití CANON I-SENSYS MF4550D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON I-SENSYS MF4550D. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON I-SENSYS MF4550D bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON I-SENSYS MF4550D.


CANON I-SENSYS MF4550D : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9550 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON I-SENSYS MF4550D BROCHURE (744 ko)
   CANON I-SENSYS MF4550D (6027 ko)
   CANON I-SENSYS MF4550D BROCHURE (691 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON I-SENSYS MF4550D

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Název modelu naleznete v provozní pírucce ke kopírce v tématu "NÁZVY CÁSTÍ A FUNKCÍ". Jednoprchodový obracecí podavac je v této pírucce oznacován zkratkou "RSPF". Popisy obrazovek a postup v této pírucce se vztahují pedevsím k operacnímu systému Windows® XP v pocítacích se systémem Windows®. V jiných verzích operacních systém se mohou obrazovky lisit. [. . . ] Chcete-li, mzete zmnit nastavení, aby se okno zobrazovalo rozbalené. Zmna nastavení Printer Status Monitor Obsah 30 4 1 OBSLUHA ZAZEN Nastavení priority tiskové úlohy, zrusení tiskové úlohy (cást 1) Nastavení priority tiskové úlohy Pokud tisková úloha ceká, protoze zaízení kopíruje nebo tiskne pijatý fax, mzete následujícím postupem aktuální úlohu perusit a vytisknout tiskovou úlohu okamzit. Prioritu tiskové úlohy mzete nastavit na stavové obrazovce tiskové úlohy. Dalsí informace týkající se pouzití stavové obrazovky úlohy naleznete v provozní pírucce ke kopírce. Stisknte tlacítko [STAV ÚLOHY]. 4 Stisknte tlacítko [PRIORITA]. ITING ITING DETAIL PRIORITA ZAST/SMAZAT ÚLOHA TISKU Zobrazí se zádost o potvrzení priority tiskové úlohy. Stisknutím tlacítka [OK] perusíte aktuální úlohu a zahájíte tisk úlohy vybrané v kroku 3. 2 Zkontrolujte, zda je zvýraznno tlacítko [ÚLOHA TISKU]. CANON001 010 / 00 Poznámka ÚLOHA TISKU Stavová obrazovka tiskové úlohy se zobrazí, je-li tlacítko [ÚLOHA TISKU] zvýraznno. Není-li tlacítko [ÚLOHA TISKU] zvýraznno, stisknte toto tlacítko. Chcete-li zobrazit informace o tiskové úloze, vyberte ji a stisknte tlacítko [DETAIL]. 3 V seznamu tlacítek úloh, které cekají na vytistní, stisknte tlacítko úlohy, kterou chcete vytisknout okamzit. Stisknuté tlacítko se zvýrazní. Obsah 31 4 1 OBSLUHA ZAZEN Nastavení priority tiskové úlohy, zrusení tiskové úlohy Stisknte tlacítko [STAV ÚLOHY]. (cást 2) Zrusení tiskové úlohy Probíhající nebo cekající tiskovou úlohu mzete zrusit. Tiskovou úlohu mzete zrusit pomocí stavové obrazovky tiskové úlohy. 3 4 Zobrazí se probíhající úloha a úlohy cekající na vytistní. Stisknte tlacítko úlohy, kterou chcete zrusit. Stisknuté tlacítko se zvýrazní. Stisknte tlacítko [ZAST/SMAZAT]. CEKÁNÍ ITING DETAIL PRIORITA ZAST/SMAZAT ÚLOHA TISKU 2 Zkontrolujte, zda je zvýraznno tlacítko [ÚLOHA TISKU]. CANON001 010 / 00 Zobrazí se zádost o potvrzení zrusení. Stisknutím tlacítka [ANO] úlohu smazete. Jestlize úlohu nechcete zrusit, stisknte tlacítko [NE]. ÚLOHA TISKU Stavová obrazovka tiskové úlohy se zobrazí, je-li tlacítko [ÚLOHA TISKU] zvýraznno. Není-li tlacítko [ÚLOHA TISKU] zvýraznno, stisknte toto tlacítko. Poznámka Chcete-li pozastavit tiskovou úlohu bhem tisku, stisknte tlacítko [TISK] na ovládacím panelu a potom stisknte tlacítko [OFFLINE]. (Tlacítko [OFFLINE] bude zvýraznno. ) Chcete-li tiskovou úlohu zrusit, stisknte tlacítko [VYMAZAT] ( ). *Dostupné moznosti závisí na nainstalovaných zásobnících. ZÁSOBNÍK 1, ZÁSOBNÍK 2, ZÁSOBNÍK 3*, ZÁSOBNÍK 4* AUTO, OBYCEJNÝ, Umozuje vybrat výchozí typ papíru. Je-li nastavena moznost "AUTO", bude RECYKLOVANÝ, automaticky vybrán zásobník papíru obsahující papír o velikosti nastavené v HLAVICKOVÝ, BAREVNÝ polozce "STANDARDNÍ VELIKOST PAPÍRU". (pokracování) Moznosti Povoleno, zakázáno (bez zaskrtnutí) 1 - 999 NA VÝSKU, NA SÍKU STANDARDNÍ VELIKOST PAPÍRU VÝCHOZÍ ZDROJ PAPÍRU STANDARDNÍ TYP PAPÍRU Obsah 36 4 OBSLUHA ZAZEN Konfigurace nastavení podmínek tiskárny Moznosti Povoleno, zakázáno (bez zaskrtnutí) (cást 5) Polozka VYHLAZOVÁNÍ ROZLISENÍ REZIM SPEC. TISKU 300dpi, 600dpi Povoleno, zakázáno (bez zaskrtnutí) Popis Povolí nebo zakáze vyhlazování. Tato funkce zlepsuje kvalitu obrazu vyhlazením roh a kivek v obrazu. Je-li povoleno vyhlazování pi rozlisení 600 dpi, lze dosáhnout kvality obrazu odpovídající rozlisení 1200 dpi. Zakázáním vyhlazování pi tisku rastrového obrázku mzete za urcitých okolností dosáhnout lepsího výsledku. Jestlize tisknete pevázn jednostránkové úlohy, mzete pomocí této funkce zvýsit efektivitu tisku zkrácením doby cekání mezi tiskovými úlohami. Za normálních okolností tato funkce není povolena. Je-li tato funkce povolena (zobrazí se zaskrtnutí), bude více tiskových úloh, které mají stejný tiskový formát, zpracováno jako jedna úloha. [. . . ] Obvykle není nutné typ souboru zadávat. Obsah 59 6 1 WEBOVÁ STRÁNKA V ZAÍZENÍ Nastavení stavových a výstrazných zpráv elektronické posty Nastavení protokolu SMTP (cást 1) Tyto funkce odesílají správci zaízení nebo prodejci elektronickou postu s informacemi o pouzívání zaízení (pocet výtisk, pocet kopií atd. ) a chybových stavech (chybné podávání papíru, dosel papír, dosel toner atd. ). Nastavení informací Konfigurace identifikacních informací o zaízení pro funkci stavových a výstrazných zpráv elektronické posty se provádí na obrazovce "Nastavení informací". Zadané informace budou vlozeny do stavových a výstrazných zpráv elektronické posty. Funkce stavových a výstrazných zpráv elektronické posty pouzívá k odesílání zpráv protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Prostedí elektronické posty lze nastavit následujícím postupem. Tuto operaci musí provést správce systému nebo jiná osoba seznámená se sítí. V nabídce klepnte na píkaz [Informace]. Zobrazí se obrazovka "Nastavení informací". 1 2 V nabídce klepnte na píkaz [Sluzby]. Zobrazí se obrazovka "Nastavení sluzeb". Klepnte na píkaz [SMTP]. 2 3 Zadejte informace o zaízení. Dalsí informace získáte klepnutím na píkaz [Nápovda] ve sloupci nabídky. Ulozte zadané informace klepnutím na tlacítko [Odeslat]. 3 4 Zadejte informace pozadované k nastavení prostedí elektronické posty. Dalsí informace získáte klepnutím na píkaz [Nápovda] ve sloupci nabídky. Ulozte zadané informace klepnutím na tlacítko [Odeslat]. Obsah 60 6 1 2 WEBOVÁ STRÁNKA V ZAÍZENÍ Nastavení stavových a výstrazných zpráv elektronické posty (cást 2) Nastavení stavové zprávy Pomocí funkce stavové zprávy mzete odesílat aktuální informace pocitadla, napíklad pocet kopií, pocet výtisk a celkový pocet výstup, podle zadaného casového rozvrhu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON I-SENSYS MF4550D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON I-SENSYS MF4550D bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag