Návod k použití CANON I-SENSYS MF4450

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON I-SENSYS MF4450. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON I-SENSYS MF4450 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON I-SENSYS MF4450.


CANON I-SENSYS MF4450 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9550 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON I-SENSYS MF4450 BROCHURE (734 ko)
   CANON I-SENSYS MF4450 (6027 ko)
   CANON I-SENSYS MF4450 BROCHURE (681 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON I-SENSYS MF4450

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento manuál odkazuje na Reverzní jednoduchý podavac jako nap "RSPF". Ukázky a postupu, vyskytující se v tomto manuálu jsou hlavn pro systém Windows® XP. U jiných verzí Windows®, mohou být nkterá zobrazení odlisná od tch, které vidíte v manuálu. Informace o pouzívání vaseho operacního systému naleznete v návodu k operacnímu systému nebo v elektronické Nápovd. Obrazovky, zprávy a názvy tlacítek uvedené v této pírucce se mohou od skutecného pístroje odlisovat vzhledem k vylepsování výrobku a úpravám. OBSAH 2 Jak pouzívat online manuál Tato cást vysvtluje, jak si mzete prohlízet tento elektronický návod k obsluze. [. . . ] Pokud nastavovaná kombinace není povolena, objeví se vedle okna nastavení informacní ikona ( ). Pokud chcete vysvtlení píslusného zákazu, kliknte na tuto ikonu. 4 5 6 7 8 9 10 Poznámka Nastavení a obrázek zaízení jsou rzné v závislosti na modelu. OBSAH 9 1 Poznámka TISK Oboustranný tisk Tato funkce Vám umozní tisk na ob strany papíru. Chcete-li pouzít tuto funkci, otevete nastavení ovladace tiskárny a vybertet "Oboustranný (Kniha)" nebo "Oboustranný (Kalendá)" v "Styl dokumentu" po polozkou "Hlavní". Základní tisknutí. Velikosti papíru, které mohou být pouzity pro oboustranný tisk: ledger, dopis, doporuc. dopis, dopis s dodejkou, kanceláské formáty A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R. Pro oboustranný tisk mohou být pouzity tyto druhy papíru: kanceláský, hlavickový*, recyklovaný a barevný. *Pouzití hlavickového papíru mze být zakázano v "NASTAVENÍZÁSOBNÍKU". "UZVATELSKÁ NASTAVENÍ" v návod k obsluze pro kopírku. ) Oboustranný tisk není mozný, jestlize je vyloucen operacním systémem (viz "ZABLOKOVÁNÍ DUPLEXU" v key operator's guide). Následující píklad zobrazuje výsledek tisku pi oboustranném tisku tzv. portrétu. Tisková data Výsledek tisku Oboustranný (Kniha) Oboustranný (Kalendá) Strany jsou tisknuty tak, aby mohly být svázány na stran. Strany jsou tisknuty tak, aby mohly být svázány na vrchu. OBSAH 10 1 Poznámka TISK Tisk více stránek na jeden list Nastavení "Tisk N:1" nelze vyuzít, jestlize je zvoleno "Pizpsobit na papír". Pizpsobení tiskového obrazu papíru N:1 Okraj Okraj Tato funkce vám umozuje zmensit a vytisknout dv nebo ctyi stránky dokumentu na jeden list papíru. Chcete-li pouzít tuto funkci, otvete ovladac tiskárny a vyberte "2:1" nebo "4:1" pro moznost "Tisk N:1" pod ikonou "Hlavní". Dvojklik na ikonu "Sít'" ( ). Poznámka Jestlize se objeví dotaz na restart pocítace, zvolte "Ano" a pocítac se restartuje. Poté opt otevete okno tiskárna a pokracujte v nastavení krokem 6. 6 Jestlize se ikona "Sít' " ve Windows Me neobjeví, kliknte na "Zobrazte vsechny moznosti Ovládacích panel". Kliknte na "Tiskárny a jiný hardware" na kontrolním panelu a zvolte "Tiskárny a faxy". V prostedí jiných operacních systém nez je Windows XP musíte na ikonku tiskárny poklepat (klepnout dvakrát). Poznámka 3 4 5 Kliknte na tlacítko "Sdílení soubor a tiskáren". 7 8 Kliknte na ovladac tiskárny "CANON AR-XXXX" a vyberte "Sdílení" z menu "Soubor". Zvolte nastavení pro sdílení a kliknte na tlacítko "OK". Pro informace ohledn nastavení kliknte na v pravé horní cásti dialogového okna a pak zvolte nastavení zobrazení nápovdy. Zvolte "Umoznit ostatním tisknout na mé tiskárn). " a pak kliknte na "OK". Kliknte na "OK" v dialogovém okn "Sít' ". Poznámka Nastavení klienta OBSAH 20 2 Poznámka SDÍLENÁ TISKÁRNA Nastavení klienta (Cást 1) Instalaci ovladace tiskárny na klientovi provedete následovn. Pokud máte operacní systém Windows NT 4. 0, proctte si "Nastavení v prostedí operacního systému Windows NT 4. 0". 1 2 3 Kliknte na ikonu "start", a zvolte "Ovládací panely". V prostedí Windows 98/Me/2000, kliknte na "Start" a zvolte "Nastavení". 4 5 Kliknte na "Dalsí". Kliknte na "Tiskárny a jiný hardware", a dále "Tiskárny a faxy". V pípad Windows 98/Me/2000, zvolte "Tiskárny". Vyberte "Sít' ová tiskárna nebo tiskárna pipojená k jinému pocítaci", a kliknte na "Dalsí". V systému Windows 98/Me/2000, zvolte "Sít' ová tiskárna" a kliknte na "Dalsí". Kliknte na "Pidat tiskárnu" pod "Práce s tiskárnou". V pípad Wndows 98/Me/2000, kliknte dvakrát (dvojklik) na "Pidat tiskárnu". Objeví se "Prvodce pidáním tiskárny". OBSAH 21 2 6 SDÍLENÁ TISKÁRNA Nastavení klienta Zvolte "Vyhledat tiskárnu", a kliknte na "Dalsí". V pípad Windows 98/Me, kliknte na "Procházet". V systému Windows 2000, zvolte "Zadat název tiskárny nebo klepnutí na talcítko Dalsí tiskárnu vyhledat. ", a kliknte na "Dalsí". (Cást 2) 7 Vyberte tiskárnu, která má být sdílená v síti a kliknte na "Dalsí". V systému Windows 98/Me, vyberte tiskárnu, která má být sdílená v síti, klikinte na "OK" a poté na "Dalsí". Obsah tohoto okénka se mze lisit v závislosti na vasem sít' ovém prostedí 8 9 Vyberte nastavení v dialogu "Výchozí tiskárna", a kliknte na "Dalsí". Kliknte na "Dokoncit". OBSAH 22 2 1 2 3 SDÍLENÁ TISKÁRNA Nastavení klienta 4 (Cást 3) Nastavení v prostedí operacního systému Windows NT 4. 0 Pokud máte operacní systém Windows NT 4. 0, zadejte nastavení následovn ve vlastnostech tiskárny po instalaci ovladace tiskárny. Pro postup pi instalaci ovladace tiskárny, viz "INSTALACE SOFTWARE" v instalace software. Kliknte na "Start", zvolte "Nastavení", a poté "Tiskárny". Kliknte na ovladac tiskárny "CANON AR-XXXX" a vyberte "Vlastnosti" z menu "Soubor". Objeví se vlastnosti tiskárny. Zvolte "Local Port" v "Dostupné porty tiskáren", a kliknte na "Nový port". Objeví se dialogové okno "Název portu". Kliknte na "Porty", a poté "Pidat port" tlacítko. Objeví se dialogové okno "Porty tiskáren". 5 Napiste "\\(jméno serveru pipojeného k zaízení)\(jméno sdílené tiskárny)", a kliknte na "OK". jméno servru pipojeného k zaízení jméno sdílené tiskárny 6 7 OBSAH Kliknte na tlacítko "Zavít" v okn "Porty tiskáren". [. . . ] Viz "ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD" v instalace software. Jestlize ovladac tiskárny z njakého dvodu nefunguje správn, odstrate jej a znovu nainstalujte tak, jak je vysvtleno v instalace software. Jestlize se ikona správn nezobrazuje, ovladac tiskárny je nesprávn nainstalován. Postupujte podle instrukcí v instalace software a nainstalujte správn ovladac tiskárny. Odinstalování ovladaèe tisku OBSAH 28 3 ESENÍ PROBLÉM Nesprávná tisková akce (Cást 1) Tisk je pomalý Pouzíváte soucasn pouzívání dv a více softwarové aplikace? Ukoncete vsechny nepouzívané programy a zacnte tisknout. Nelze sesívat (pokud je nainstalován finiser nebo sedlový sesívací finiser) Je sesívání deaktivováno v programech obsluhy? Aktivujte sesívání v programech obsluhy (viz cást "ZABLOKOVANÍ SESÍVACKY" v pírucce klícového operátora). Je v ovladaci nastavená vhodná kvalita tisku? Jestlize je "Kvalita tisku" v nabídce "Rozsíené" nastavena jako "Normální", nebo "Fotografie", mze to mít za následek pomalý tisk. Ujistte se, ze jste vhodn nastavili kvalitu tisku pro dokument se kterým pracujete. Je finiser deaktivován v programech obsluhy? Aktivujte finiser v programech obsluhy. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON I-SENSYS MF4450

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON I-SENSYS MF4450 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag