Návod k použití CANON I-SENSYS MF4410

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON I-SENSYS MF4410. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON I-SENSYS MF4410 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON I-SENSYS MF4410.


CANON I-SENSYS MF4410 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9550 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON I-SENSYS MF4410 BROCHURE (648 ko)
   CANON I-SENSYS MF4410 (6027 ko)
   CANON I-SENSYS MF4410 BROCHURE (569 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON I-SENSYS MF4410

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Je-li stroj provozován v domácnostech, mze zpsobovat rusení jiných zaízení a uzivatel proto musí provést odpovídající opatení. This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC. Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG. Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE. Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG. [. . . ] [Píklad] Kopírování pravé a levé strany knihy Kniha jako originál Kopie knihy · Pi pouzití funkce kopírování knihy je mozno pouzít zmensení, zvtsení není ale mozno pouzít. · Funkce kopírování knihy je mozno pouzít jen pi kopírování ze skla originál. · Je mozno pouzít papír velikosti B5 a A4 (8-1/2" x 11"). 1 Na obrazovce speciálních rezim stisknte tlacítko [KOPÍROVÁNÍ KNIHY]. Tlacítko [KOPÍROVÁNÍ KNIHY] se zvýrazní a indikuje, ze je funkce zapnuta a na obrazovce se zobrazí ikona kopírování knihy ( ). Pi kopírování knih: Pi kopírování silné knihy na ni lehce zatlacte, aby se pitlacila ke sklu originál. 3 4 Zkontrolujte, zda je zvolen papír velikosti B5 nebo A4 (8-1/2" x 11"). Pokud není papír velikosti B5 nebo A4 (8-1/2" x 11") zvolen, stisknte tlacítko [VOLBA PAPÍRU] a zvolte papír velikosti B5 nebo A4 (8-1/2" x 11"). 2 Na obrazovce speciálních rezim stisknte tlacítko [OK]. Tím se vrátíte na hlavní obrazovku rezimu kopírování. 3 Zalozte originál na sklo originál. 22) 5 Zvolte pocet kopií a dalsí pípadná nastavení a potom stisknte tlacítko [START] ( ). ACC. #-C · Pro zrusení funkce kopírování knihy stisknte na obrazovce speciálních rezim tlacítko [KOPÍROVÁNÍ KNIHY]. (Tlacítko jiz nebude zvýraznno. ) (Viz obrazovka kroku 1. ) · Pro vymazání stín vzniklých ve hbetu pouzijte funkci vymazat kraj (str. (Spolu s funkcí kopírování knihy nelze pouzít funkci Vymazat sted a Vymazat sted + kraj. ) 43 UZITECNÉ FUNKCE KOPÍROVÁNÍ ZHOTOVENÍ BROZURY Funkce zhotovení brozury slouzí pro uspoádání kopií tak, aby mohly být sesity uprosted a pehnuty do formátu brozury. Na kazdou stranu papíru se okopírují dva originály a tak na jednom listu papíru budou okopírovány celkem ctyi strany. Tato funkce je vhodná pro uspoádání kopií do atraktivního formátu brozury nebo letáku. [Píklad]: Kopírování 8 originál v rezimu zhotovení brozury · Originály skenujte v poadí od první strany po stranu poslední. Poadí uspoádání kopií si provede stroj automaticky sám. · Je mozno zvolit umístní hbetu vlevo (obracení list zprava doleva) nebo vpravo (obracení list zleva doprava). Píklad: kopírování cty originál na jeden list papíru (Pocet stran: 4v1 ( ), uspoádání: ( )) Jednostranná kopie z jednostranného originálu · Pi pouzití funkce vícenásobného tisku zalozte originály, zvolte pozadovanou velikost papíru a zvolte rezim kopírování a teprve potom zvolte z obrazovky speciálních funkcí funkci vícenásobného tisku. Kopie Jednostranná kopie z oboustranného originálu · Pi pouzití funkce vícenásobného tisku se zvolí odpovídající mítko automaticky podle velikosti originálu, velikosti papíru a poctu originál, které se kopírují na jeden list. (Minimální mítko je 50% pi nastavení expozice na SUPER FOTO nebo pi pouzití podavace RSPF. ) V závislosti na velikosti originálu, velikosti papíru a poctu originál, které se kopírují na jeden list mze zstat cást originálu neokopírována. 1 Na obrazovce speciálních rezim stisknte tlacítko [VÍCENÁSOBNÝ TISK]. Zobrazí se obrazovka nastavení vícenásobného tisku. Na obrazovce se téz zobrazí ikona vícenásobného tisku ( , a pod. ) indikující, ze je funkce zapnuta. 4 Zvolte typ ohranicující cáry. Zvolte mezi [ nebo [ ]. ], [ ], 5 6 7 Na obrazovce vícenásobného tisku stisknte tlacítko [OK]. Tím se vrátíte na obrazovku speciálních rezim. 2 Na obrazovce vícenásobného tisku zvolte pocet originál, které se budou kopírovat na jeden list. Na obrazovce speciálních rezim stisknte tlacítko [OK]. Tím se vrátíte na hlavní obrazovku rezimu kopírování. Zvolte pocet kopií a dalsí pípadná nastavení a potom stisknte tlacítko [START] ( ). [Pi pouzití podavace RSPF:] Kopírování se spustí po naskenování vsech originál. 3 Zvolte uspoádání. Zvolte uspoádání, ve kterém se zobrazí originály na kopii. 8 9 [Pi pouzití skla originál:] Zalozte dalsí originál a stisknte tlacítko [START] ( ). Tento krok opakujte az do naskenování posledního originálu a potom stisknte tlacítko [KONEC CTENÍ]. · Podle poctu originál a orientace originál a papíru mze dojít k otocení obrazu. · Pro zrusení funkce vícenásobného tisku stisknte na obrazovce vícenásobného tisku tlacítko [ZRUSIT] (Viz obrazovka kroku 2). 46 UZITECNÉ FUNKCE KOPÍROVÁNÍ VELIKOST ORIGINÁLU Pokud chcete pouzívat velikost originálu jinou nez zvolenou automaticky, ve speciálních rezimech je mozno zadat velikost originálu. Také se zde volí smísené podávání (str. 25). 1 Stisknte tlacítko a potom stisknte na obrazovce speciálních rezim tlacítko [VELIKOST ORIGINÁLU]. Zobrazí se obrazovka nastavení velikosti originálu. 5 Na obrazovce speciálních rezim stisknte tlacítko [OK]. Tím se vrátíte na hlavní obrazovku rezimu kopírování. Pro volbu smíseného podávání zaskrtnte okénko u "REZIM RZNÝCH VELIKOSTÍ ORIGINÁLU". Princip smíseného podávání je popsán na stran 25. 2 Stisknte tlacítko [MANUÁLNÍ]. 3 3 Zvolte velikost originálu. A5 A3 A4 B4 A4R A5 B4 Tlacítko [MANUÁLNÍ] se zvýrazní a zobrazí se zvolená velikost papíru. Pro volbu velikosti originálu v palcových jednotkách stisknte tlacítko [AB INCH]. Zobrazí se velikosti v palcích. 4 Stisknte vnitní tlacítko [OK]. Tím se vrátíte na obrazovku speciálních rezim. 47 UZITECNÉ FUNKCE KOPÍROVÁNÍ OBÁLKY Rezim obálek slouzí u vícestránkového dokumentu pro pidání obálky vpedu nebo vzadu, nebo jak vpedu tak i vzadu. [. . . ] 53 Klávesnice, zmna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Kontrast displeje, nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Nastavení data a casu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Pam zakázky, provedení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON I-SENSYS MF4410

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON I-SENSYS MF4410 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag