Návod k použití CANON HG20

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON HG20. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON HG20 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON HG20.


CANON HG20 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (10515 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON HG20 (5381 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON HG20

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Cesky Videokamera HD Návod k pouzívání CEL-SJ6BA2M0 Dbejte tchto upozornní Úvod VAROVÁNÍ!NEODSTRAUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNIT PÍSTROJE NEJSOU ZÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UZIVATEL OPRAVOVAT. K TOMU JE OPRÁVNN POUZE KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PRACOVNÍK. [. . . ] Vyberte ( ) fotografii, kterou chcete oznacit pro objednávku tisku. 2 Tisk fotografií oznacených objednávkou tisku 1 Videokameru pipojte na tiskárnu pomocí dodaného kabelu USB. Viz Schémata pipojení ( 77). 74 2 Otevete nabídku tisku. [ NABÍDKA] [ TISK] · Zobrazí se nabídka tisku. · Nejsou-li do objednávky tisku zahrnuty zádné fotografie, zobrazí se [ZÁDNÉ TISK OBJ. ]. · Mozná budete moci zmnit nkterá nastavení tisku; závisí to na pipojené tiskárn ( 71). · Obnovení tisku: Otevete nabídku tisku podle kroku 2 výse. V nabídce pro nastavení tisku vyberte [TISK]* nebo [OBNOVIT] a stisknte tlacítko . Tisk nelze znovu spustit, pokud bylo zmnno nastavení objednávky tisku nebo byla smazána fotografie obsazená v objednávce. * V pípad, ze dojde k perusení tisku objednávky po první fotografii. 75 Externí pipojení V této kapitole naleznete vysvtlení, jak pipojit videokameru k externímu zaízení, nap. televizoru, videorekordéru nebo pocítaci. Zdíky na videokamee Konektor HDMI OUT* Pístup: Otevete zadní kryt konektor. Konektor HDMI OUT umozuje v jednom praktickém kabelu odebírat vysoce kvalitní kombinovaný signál audia i videa. Zdíka COMPONENT OUT* Pístup: Otevete pední kryt konektor. Pokud pouzíváte pipojení , nezapomete zapojit zvuk pes zdíku AV OUT/ . Zdíka AV OUT/ Pístup: Otevete pední kryt konektor. Pi zapojeném stereofonním videokabelu STV250N do videokamery nebude z vestavného reproduktoru slyset zádný zvuk. Zdíka USB Pístup: Otevete LCD panel. * Pi zapojování kabelu do videokamery dbejte na to, aby byly trojúhelníkové znacky na konektoru kabelu a zdíce videokamery ( ) srovnané. 76 Schémata pipojení Pipojení pouzitelná pro pipojení videokamery k televizoru jsou uvedena v poadí od nejvyssí kvality obrazu. Pipojení Typ: Digitální Kvalita: HD Pouze výstup Pipojit na televizor HD (HDTV) se vstupní zdíkou HDMI. HDMI IN CS Kabel HTC-100 HDMI (volitelný) (Minikonektor HDMI) (Standardní konektor HDMI) Pipojení Typ: Analogový Kvalita: Závisí na nastavení Pouze výstup Pipojit na televizor HD (HDTV) nebo standardní televizor se vstupními zdíkami pro komponentní video. Zmnit následující nastavení na videokamee: [VÝST. KOMP. ] podle televizoru (standardní nebo vysoké rozlisení) ( 94) [AV/SLUCH. ] na [ AV] ( 94) Cervený Modrý Komponentní kabel CTC-100/S (dodaný) Zelený Y Pr/Cr Pb/Cb Bílý Stereofonní videokabel STV-250N (dodaný) Cervený AUDIO L R 77 Externí pipojení Pipojení Typ: Analogový Kvalita: SD Pouze výstup Pipojit na standardní televizor nebo videorekordér se vstupní zdíkami audio/video. Zmnit následující nastavení na videokamee: [AV/SLUCH. ] na [ AV] ( 94). [TYP TV] podle televizoru (sirokoúhlý nebo 4:3), pokud televizor nedokáze automaticky detekovat a zmnit pomr stran ( 94) Zlutý Stereofonní videokabel STV-250N (dodaný) Bílý Cervený VIDEO AUDIO L R Pipojení Ve vsech smrech pesn stejné pipojení, jako je výse . Pipojit na standardní televizor nebo videorekordér se vstupním konektorem SCART. Vyzaduje adaptér SCART (komercn dostupný). Cervený Stereofonní videokabel STV-250N (dodaný) Bílý Zlutý Adaptér SCART (komercn dostupný) Pipojení Typ: Digitální datové pipojení Pipojit k pocítaci za úcelem penosu a zálohování záznam, volitelné DVD vypalovacce DW-100 za úcelem vytvoení DVD disk nebo k tiskárn za úcelem vytistní fotografií. Kabel USB (v dodávce) 78 Pehrávání na televizoru Po pipojení videokamery k televizoru se mzete s rodinou a páteli spolecn tsit z vasich videonahrávek. Nejvyssí kvality dosáhnete, kdyz budete pehrávat záznamy na televizoru HDTV pipojeném pes nkteré z HD pipojení. POZNÁMKY · Doporucujeme videokameru napájet pomocí kompaktního napájecího adaptéru. · Pipojení nebo : Pehráváte-li filmy formátu 16 : 9 na standardních televizorech s pomrem stran 4 : 3, pepne televizor automaticky do sirokoúhlého rezimu, pokud je kompatibilní se systémem WSS. [. . . ] Nasazuje se do zdokonalené minipatice videokamery a nevyzaduje zádné kabely. 122 Smrový stereofonní mikrofon DM-100 Tento vysoce citlivý supersmrový mikrofon se nasazuje do zdokonalené minipatice videokamery. Mze být pouzíván jako smrový mikrofon (monofonní) nebo jako stereofonní mikrofon. Ramenní emen Pro vtsí bezpecnost a snazsí nosení mzete k pístroji pipevnit ramenní emen. CS Mkká transportní brasna SC-2000 Tato brasna chrání videokameru pi penásení a poskytuje spoustu prostoru a kapes pro videokameru i její píslusenství. Pouze píslusenství, které je opateno touto znackou, je originálním videopíslusenstvím Canon. Doporucujeme pouzívat výhradn videopíslusenství Canon nebo výrobky, které nesou tuto znacku. 123 Doplkové informace Specifikace HG21/HG20 Systém AVCHD Komprese videa: MPEG-4 AVC/H. 264; Komprese audia: Dolby Digital 2kan. Fotografie: DCF (Design rule for camera system), kompatibilní s Exif1 Ver. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON HG20

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON HG20 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag