Návod k použití CANON FAX-L360

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON FAX-L360. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON FAX-L360 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON FAX-L360.


CANON FAX-L360 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4452 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON FAX-L360 (3616 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON FAX-L360

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] FAX L360 Uzivatelská pírucka Toto zaízení vyhovuje pozadavkm smrnice EC 1999/5/EC. Prohlasujeme, ze tento produkt vyhovuje pozadavkm EMC smrnice EC 1999/5/EC pro jmenovité sít'ové napájení 230 V, 50 Hz, i kdyz je na tomto zaízení uvedeno jmenovité napájení 200 V-240 V, 50/60 Hz. Pesthujete-li se do jiné zem EU a dojde k problémm, zavolejte na Canon Help Desk. (Pouze pro Evropu) Název modelu H12249 (FAX-L360) Autorská práva Copyright (c) 2002 by Canon, Inc. [. . . ] · Automatický píjem fax a hovor: rezim Fax/Tel Rezim Fax/Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nastavení rezimu Fax/Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Co se stane, jestlize je vybrán rezim Fax/Tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · Rucní píjem fax: RUCNI REZIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · Automatický píjem fax: REZIM POUZE FAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · Pouzití telefonního záznamníku: REZIM ZAZNAMNIKU . . . . . . . . . . . . . Pouzití pístroje FAX-L360 s telefonním záznamníkem. . . . . . . . . . . . . . . . Dokumenty pijaté do pamti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · Hlásení na displeji pi pijetí dokument do pamti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · Píjem v prbhu registrace, kopírování nebo tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zrusení píchozího faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2 7-2 7-2 7-4 7-5 7-5 7-5 7-7 7-10 7-11 7-12 7-12 7-13 7-13 7-14 7-15 Kapitola 7 Píjem fax 7-1 Píjem fax Kapitola 7 Píjem fax Rzné zpsoby píjmu fax Pístroj FAX-L360 nabízí nkolik zpsob píjmu faxových zpráv. Chcete-li se rozhodnout, který zpsob vyhovuje nejlépe vasim pozadavkm, vezmte v úvahu, jak chcete pouzívat pístroj FAX-L360: AUT. F/T Mzete vybrat rezim Fax/Tel, RUCNI REZIM nebo REZIM ZAZNAMNIKU v rezimu Automatické pepínání Fax/Tel. REZIM POUZE FAX Mzete vybrat REZIM POUZE FAX, RUCNI REZIM nebo REZIM ZAZNAMNIKU v rezimu Pouze fax. Rezim Fax/Tel Tento rezim pouzijte, jestlize budete pílezitostn pouzívat pístroj FAX-L360 jako telefon V tomto rezimu pracuje pístroj FAX-L360 tak, ze automaticky bez vyzvánní pijímá faxy, jestlize se jedná o faxová volání, a v pípad telefonního volání zacne pístroj FAX-L360 vyzvánt a upozorní vás tak, abyste zvedli volitelné sluchátko nebo telefon. Tento rezim je ekonomický, nebot' umozuje pouzívat jednu linku pro telefonní i faxový provoz bez nutnosti instalovat dalsí telefonní linku. Tento rezim také zahrnuje nastavení, která vám umozují pesn ovládat zpsob práce s píchozím voláním. Chcete-li provést toto nastavení pes ovládací panel, postupujte podle instrukcí na str. RUCNI REZIM Tento rezim pouzijte, jestlize budete casto pouzívat pístroj FAX-L360 jako telefon a chcete odpovídat sami na veskerá píchozí volání, vcetn faxových. Pístroj FAX-L360 pak vyzvání pi kazdém volání, telefonním nebo faxovém, a vy musíte stisknout tlacítko Start/Kopie k zahájení píjmu faxu. REZIM POUZE FAX Tento rezim pouzijte, jestlize pístroj FAX-L360 bude pipojen k samostatné telefonní lince slouzící pouze k faxové komunikaci. Pístroj FAX-L360 pak odpoví na kazdé volání a pijme automaticky vsechny faxy. 7-2 Píjem fax Kapitola 7 Kdyz se rozhodnete pro nkterý z rezim, nastavte tento rezim zpsobem popsaným v cásti , , Nastavení rezimu píjmu" na str. Nastavený rezim mzete kdykoli zmnit. Kapitola 7 Píjem fax 7-3 Píjem fax REZIM ZAZNAMNIKU Tento rezim pouzijte, jestlize chcete pipojit k pístroji FAX-L360 záznamník a zajistit tak píjem fax i telefonních vzkaz. Pístroj FAX-L360 pak bude pijímat normálním zpsobem píchozí faxy a pesmrovávat píchozí volání na telefonní záznamník. Nastavení REZIM PR. Nastavte REZIM PR. [. . . ] HLASENI nastavení 15-6 popis 3-6 pístup 15-5 Nabídka NASTAVENI PR. nastavení 15-10 popis 3-6 pístup 15-9 Nabídka NASTAVENI VYS. nastavení 15-8 popis 3-6 pístup 15-7 Nabídka REGISTRACE TEL. NASTAVENÍ nastavení 15-16 popis 3-6 pístup 15-15 Nabídka UZIV. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON FAX-L360

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON FAX-L360 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag