Návod k použití CANON FAX-L290

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON FAX-L290. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON FAX-L290 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON FAX-L290.


CANON FAX-L290 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1928 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON FAX-L290 (3773 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON FAX-L290

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Jestlize jste si zakoupili model FAX-L290, pectte si nejdíve Dodatek B a potom zbytek této pírucky. Toto zaízení vyhovuje pozadavkm smrnice EC 1999/5/EC. Prohlasujeme, ze tento produkt vyhovuje pozadavkm EMC smrnice EC 1999/5/EC pro jmenovité sít'ové napájení 230 V, 50 Hz, i kdyz je na tomto zaízení uvedeno jmenovité napájení 200-240 V, 50/60 Hz. Pesthujete-li se do jiné zem EU a dojde k problémm, zavolejte na Canon Help Desk. (Pouze pro Evropu) Název modelu · H12251 (FAX-L240) · H12250 (FAX-L290) Autorská práva Copyright (c) 2002 Canon, Inc. [. . . ] · Po nkolika sekundách se zobrazení na LCD zmní na tento displej: P: REZIM POUZE FAX 15:00 JenFax Píjem fax Jestlize se po stisku tlacítka Rezim píjmu na LCD nezobrazí REZIM POUZE FAX, nastavte tento rezim níze uvedeným zpsobem: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Otevete panel volby na jeden dotek. ECM Pomocí w nebo v vyberte REZIM PR. . REZIM PR. P: Stisknte Nastavení. AUT. Stisknte Nastavení. REZIM POUZE FAX PRICHOZI VYZV. P: 10 Stiskem Stop se vrat'te do pohotovostního rezimu. 15:00 JenFax Kapitola 8 Píjem fax 8-3 11 Zkontrolujte, zda se na LCD zobrazuje JenFax. · Nezobrazuje-li se JenFax, vyberte stiskem Rezim píjmu REZIM POUZE FAX. Po nkolika sekundách se LCD vrátí do pohotovostního rezimu. P: 15:00 JenFax Fax pijímá veskerá píchozí volání jako faxová volání. Automaticky pijímá faxy a odpojuje veskeré hovory. Poznámka Fax pi píjmu faxového volání nevyzvání. Chcete-li být pi píjmu faxu upozornni, pipojte k faxu volitelné sluchátko nebo telefon a zapnte nastavení PRICHOZI VYZV. Lze také zvolit, kolikrát fax ped píjmem zazvoní (1 POCET ZVONENI, str. 14-7). 8-4 Píjem fax Kapitola 8 Automatický píjem fax a hovor: Rezim Fax/Tel Tento rezim nastavte, kdyz máte pouze jednu telefonní linku pro faxová volání i hovory, a chcete, aby fax automaticky mezi nimi pepínal. Tento rezim vyzaduje pipojení volitelného sluchátka nebo telefonu k faxu (1 str. 2-6). Poznámka Nastavení rezimu Fax/Tel Píjem fax 8-5 Níze uvedeným postupem nastavíte rezim píjmu na AUT. F/T (Rezim Fax/Tel. ): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Otevete panel volby na jeden dotek. F/T (Rezim Fax/Tel), viz následující stránky. P: REGISTRACE DAT UZIV. VYZVAN. 10 Stiskem Stop se vrat'te do pohotovostního rezimu. 15:00 15:00 FaxTel FaxTel 11 Zkontrolujte, zda je na LCD zobrazováno FaxTel. · Nezobrazuje-li se FaxTel, vyberte stiskem Rezim píjmu Rezim Fax/Tel. Po nkolika sekundách se LCD vrátí do pohotovostního rezimu. P: Kapitola 8 Píjem fax Nastavení voleb pro rezim Fax/Tel Jestlize nastavíte rezim Fax/Tel, mzete upesnit, jakým zpsobem bude fax nakládat z píchozími voláními úpravou následujících nastavení: ­ Nastavení CAS POC. VYZVAN. : Upravte dobu, po kterou fax ovuje, zda je volání od faxového stroje nebo zda se jedná o hovor (výchozí: 8 sekund). F/T: Upravte dobu, po kterou fax vyzvání, kdyz se jedná o hovor (výchozí: 22 sekund). ­ Nastavení VYCHOZI CINNOST: Nastavte, zda má fax pepnout na rezim píjmu nebo zda má hovor odpojit po uplynutí doby vyzvánní nastavené v DOBA VYZV. F/T (výchozí: pepne na rezim píjmu). s Co se stane, jestlize je vybrán rezim Fax/Tel Kdyz fax pijme volání, zareaguje podle typu volání takto: Typ volání Telefon Fax Rucní odeslání dokumentu Fax Automatické odeslání dokumentu Telefonní poplatky zacnou jít na úcet volajícího. Fax pijme volání bez vyzvánní. Fax ceká na faxový tón. (Výchozí nastavení = 8 s) Faxový tón je detekován. (Faxový tón je detekován a fax pepne na rezim píjmu. ) Zvednte sluchátko a hovote. Faxový tón není detekován. F/T (Výchozí nastavení = 22 s Nezvednete-li sluchátko (Po dobu 22 s). [. . . ] Viz také názvy jednotlivých seznam tisk 6-18 az 6-21 ukázky 6-19 az 6-21 Sériové císlo, fax 13-21 SIT. Viz SITOVY PREPINAC, nastavení SITOVY PREPINAC nastavení 14-7 popis 8-2 Skenování dokumentu do pamti pro odlozené odesílání 7-14, 7-15 kontrast, kopírování 7-3 kontrast, odesílání 7-3 oblast dokumentu 4-2 rozlisení, kopírování 10-2 rozlisení, odesílání 7-2 Skupinová volba 6-2, 7-4 odesílání prostednictvím 6-16 registrace 6-13 az 6-15 Sluchátko pipojení 2-6 rucní odesílání prostednictvím 7-6, 7-7 SMAZAT PO VYS. , nastavení 9-14, 14-9 SMAZAT SOUBOR, nastavení 9-16, 14-9 SOUBOR SETUP, nastavení 9-13, 14-9 Speciální funkce, tlacítka 2-12. Viz také názvy jednotlivých tlacítek Start/Kopie, tlacítko 2-12, 10-2, 10-3 Stop, tlacítko 2-12, 14-3 Symboly, zadávání 3-2, 3-4 SYST. NASTAVENI, nabídka 14-3, 14-10 Sra datového modemu 2-6, 2-7 napájecí 2-2, 2-8 telefonní linka 2-2, 2-6 telefonního záznamníku 2-6, 2-7 telefonu 2-6, 2-7 Stítek s místy urcení 2-2, 6-7, 6-15 varování pi ukládání papíru 2-2, 2-5 Stítky s místy urcení 2-2, 6-7, 6-15 T T(T), tlacítko 9-3 TEL. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON FAX-L290

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON FAX-L290 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag