Návod k použití CANON FAX-L280

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON FAX-L280. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON FAX-L280 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON FAX-L280.


CANON FAX-L280 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2120 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON FAX-L280 (1888 ko)
   CANON FAX-L280 (1729 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON FAX-L280

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] r Jestlize jste si zakoupili model FAX-L280, prectete si nejdríve Dodatek C a potom zbytek této prírucky. Toto zarízení vyhovuje pozadavkum smernice EC 1999/5/EC. ° Prohlasujeme, ze tento produkt vyhovuje pozadavkum EMC smernice EC ° 1999/5/EC pro jmenovité sítRové napájení 230 V, 50 Hz, i kdyz je na tomto zarízení uvedeno jmenovité napájení 200-240 V, 50/60 Hz. (Pouze pro Evropu) Název modelu · · H12203 (FAX-L200) H12204 (FAX-L280) Autorská práva Copyright r 2001 Canon, Inc. [. . . ] K faxu musí být pripojeno volitelné sluchátko nebo telefon. str. 8-8 REZIM ZÁZNAMNÍKU Fax/Tel Fax automaticky prijímá dokumenty, pricemz hlasová sdelení jsou zaznamenána na telefonní záznamník. K faxu musí být pripojen str. 8-10 SÍTOVÝ { PREPÍNAC* { { Fax/Tel Umoznuje mít jednu telefonní linku pro dve císla: jedno pro fax a druhé pro telefon. Tento rezim je vhodný pro sluzbu FaxStreamTM Duet od spolecnosti Telstra (Austrálie) nebo FaxAbility od spolecnosti Telecom (Nový Zéland). str. 8-14 Jakmile se rozhodnete, který rezim nejlépe odpovídá vasim potrebám, nastavte jej zpusobem popsaným v této kapitole. * Toto nastavení je dostupné pouze pro Austrálii a Nový Zéland. 8-2 Príjem faxu ° Kapitola 8 Automatický príjem faxu: REZIM POUZE FAX ° Jestlize máte pro fax vyhrazenu samostatnou telefonní linku, pripojte prístroj na tuto linku a nastavte REZIM POUZE FAX. Vás fax bude prijímat vsechna volání jako faxová volání. Nastavení REZIM POUZE FAX Prístroj je z výrobního závodu nastaven na REZIM POUZE FAX. Jestlize jste nezmenili rezim príjmu na Rezim Fax/Tel nebo na SÍTOVÝ { PREPÍNAC*, postupujte následovne: { { 1 Stisknutím tlacítka Rezim príjmu vyberte REZIM POUZE FAX. t Po nekolika sekundách se zobrazování na LCD zmení: Pr. : REZIM POUZE FAX 15:00 Jen Fax Jestlize se na LCD nezobrazí REZIM POUZE FAX, kdyz stisknete tlacítko Rezim príjmu, dále uvedeným postupem tento rezim nastavte: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Otevrete panel volby na jeden dotek. { Pr. : . vyberte Stisknete tlacítko Nastavení. { nebo vyberte . . Stisknete tlacítko Nastavení. * Nastavení SÍTOVÝ PREPÍNAC je dostupné pouze pro Austrálii a Nový Zéland. { { { Kapitola 8 Príjem faxu 8-3 ° Príjem faxu ° 10 11 Stisknutím tlacítka Stop vrátíte jednotku do pohotovostního rezimu. t Jestlize se Jen Fax nezobrazuje, stisknutím tlacítka Rezim príjmu vyberte REZIM POUZE FAX. Po nekolika sekundách se LCD vrátí do pohotovostního rezimu. Pr. : 15:00 Jen Fax Pr. : 15:00 Jen Fax Fax prijímá veskerá príchozí volání jako faxová volání. Automaticky prijímá faxy a odpojuje veskeré hovory. Fax pri príjmu faxového volání nevyzvání. Jestlize chcete být upozorneni, kdyz fax prijme volání, pripojte k faxu volitelné sluchátko nebo telefon a povolte nastavení PRÍCHOZÍ VYZVÁNENÍ ( str. Muzete rovnez { { ° zvolit pocet vyzvánení, nez fax volání prijme ( POC. { { 14-7). 8-4 Príjem faxu ° Kapitola 8 Automatický príjem faxu a hovoru: Rezim Fax/Tel ° ° Tento rezim nastavte, kdyz máte pouze jednu telefonní linku pro faxová volání i hovory, a chcete, aby fax automaticky mezi nimi prepínal. Tento rezim vyzaduje pripojení volitelného sluchátka nebo telefonu k faxu ( str. 2-6). Nastavení rezimu Fax/Tel Dále uvedeným postupem nastavíte rezim príjmu na AUT. [. . . ] Viz Odlozené odesílání pametR 7-5, 7-6 polling. Viz Odesílání pollingem pomocí alternativní telekomunikacní síte 7-20, 7-21 pozadavky na dokument 4-2 problémy 13-13 az 13-15 rucní pomocí sluchátka 7-6, 7-7 s kódovanou rychlovolbou 6-16 s rychlovolbou 6-16 s volbou na jeden dotek 6-16 se skupinovou volbou 6-16 stejný dokument na více faxových císel 7-12, 7-13 v prednastaveném case. Viz Odlozené odesílání zpusoby 7-5 az 7-7 ° zrusení 7-8 Odesílání pollingem nastavení schránky pollingu 9-12 az 9-14 odstranení nastavení schránky pollingu 9-15, 9-16 skenování dokumentu do schránky pollingu 9-15 Zmena nastavení schránky pollingu 9-15, 9-16 Odesílání pomocí casovace. Viz Odlozené odesílání Odesílání z pameti 7-5, 7-6 zrusení 7-8 Odlozené odesílání odstranení dokumentu nastaveného pro 7-17 skenování dokumentu do pameti pro 7-14, 7-15 tisk dokumentu nastaveného pro 7-16 Tlacítko Vysílání 2-10, 7-14, 7-16, 7-17 P PametR dokumenty v 9-5 az 9-9 odesílání. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON FAX-L280

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON FAX-L280 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag