Návod k použití CANON FAX-L220

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON FAX-L220. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON FAX-L220 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON FAX-L220.


CANON FAX-L220 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2750 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON FAX-L220 (2902 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON FAX-L220

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Jestlize jste si zakoupili model FAX-L295, pectte si nejdíve Dodatek B a potom zbytek této pírucky. Toto zaízení vyhovuje pozadavkm smrnice EC 1999/5/EC. Prohlasujeme, ze tento produkt vyhovuje pozadavkm EMC smrnice EC 1999/5/EC pro jmenovité sít'ové napájení 230 V, 50 Hz, i kdyz je na tomto zaízení uvedeno jmenovité napájení 200-240 V, 50/60 Hz. Pesthujete-li se do jiné zem EU a dojde k problémm, zavolejte na Canon Help Desk. (Pouze pro Evropu) Název modelu · H12251 (FAX-L220) · H12250 (FAX-L295) Autorská práva Copyright © 2003 Canon, Inc. [. . . ] ANO=( ) NE=(#) 7 Stiskem vytisknete pouze první stránku, stiskem # vytisknete vsechny stránky dokumentu. Chcete-li tisknout dalsí dokumenty nastavené pro odlozené odesílání, zopakujte postup od kroku 5. -neboStiskem Stop se vrátíte do pohotovostního rezimu. 8 P: 15:00 JenFax 7-16 Odesílání fax Kapitola 7 Níze uvedeným postupem smazete dokument ulozený v pamti pro odlozené odesílání: 1 2 3 4 5 Stisknte Funkce. VYS. /PR. ) znamená, ze dokument je práv odesílán. Jestlize chcete odesílaný dokument odstranit, postupujte podle pokyn zobrazovaných na LCD. · Pomocí nebo zobrazíte podrobnosti transakce (tj. · Zmníte-li názor a rozhodnete se dokument ponechat v pamti pro odlozené odesílání, stisknte #. Chcete-li odstranit dalsí dokumenty nastavené pro odlozené odesílání, zopakujte postup od kroku 5. -neboStiskem Stop se vrátíte do pohotovostního rezimu. KONEC MAZANI 8 P: 15:00 JenFax Kapitola 7 Odesílání fax 7-17 Odesílání fax Odstranní dokumentu nastaveného pro odlozené odesílání 7-18 Odesílání fax Kapitola 7 Kapitola 8 Píjem fax Zpsoby píjmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · Automatický píjem fax: REZIM POUZE FAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nastavení REZIM POUZE FAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · Automatický píjem fax a hovor: Rezim Fax/Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nastavení rezimu Fax/Tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nastavení voleb pro rezim Fax/Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · Rucní píjem fax: RUCNÍ REZIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nastavení RUCNÍ REZIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rucní píjem fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · Píjem s telefonním záznamníkem: REZIM ZÁZNAMNÍKU . . . . . . . . . . . . . . Nastavení REZIM ZÁZNAMNÍKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pouzití faxu s telefonním záznamníkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Píjem v dob provádní jiných úkol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Píjem fax do pamti v pípad výskytu problém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Viz Odlozené odesílání pamt' 7-5, 7-6 pozadavky na dokument 4-2 polling. Viz Odesílání pollingem problémy 13-13 az 13-15 rucní pes sluchátko 7-6, 7-7 s kódovanou rychlovolbou 6-14 s rychlovolbou 6-14 s volbou na jeden dotek 6-14 se skupinovou volbou 6-14 v pednastaveném case. Viz Odlozené odesílání zpsoby 7-5 az 7-7 zrusení 7-8 Odesílání pollingem nastavení schránky pro polling 9-11 to 9-13 odstranní nastavení schránky pro polling 9-14, 9-15 skenování dokumentu do schránky pro polling 9-14 zmna nastavení schránky pro polling 9-14, 9-15 Odesílání s casovacem. Viz Odlozené odesílání Odesílání z pamti 7-5, 7-6 zrusení 7-8 Odlozené odesílání odstranní dokumentu nastaveného pro 7-17 skenování dokumentu do pamti pro 7-14, 7-15 tisk dokumentu nastaveného pro 7-16 Tlacítko Vysílání 2-11, 7-14, 7-16, 7-17 Odstranní dokumentu nastaveného pro odlozené odesílání 7-17 dokumentu v pamti 9-8 schránky pro polling 9-14, 9-15 Omezení píjem 9-19, 9-20 pouzití faxu 9-16 az 9-18 Opakování volby 7-9 az 7-11 Oprava chyb 3-4 Ovládací panel 2-10, 2-11 P Pácka, uvolovací pácka papíru 2-10, 13-4 Pamt' dokumenty v 9-4 az 9-8 odesílání dokumentu v 9-6, 9-7 odesílání. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON FAX-L220

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON FAX-L220 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag