Návod k použití CANON FAX-L2000IP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON FAX-L2000IP. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON FAX-L2000IP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON FAX-L2000IP.


CANON FAX-L2000IP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8728 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON FAX-L2000IP (15684 ko)
   CANON FAX-L2000IP BROCHURE (160 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON FAX-L2000IP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zádná cást této publikace nesmí být reprodukována, penásena, pepsána, ulozena do jakéhokoli vyhledávacího systému nebo pevádna do libovolného jazyka vcetn pocítacového jazyka v jakékoli form a jakýmikoli prostedky - elektronickými, mechanickými, magnetickými, optickými, chemickými, rucními nebo jinými bez písemného souhlasu Canon, Inc. ii Pedmluva Ochranné známky CanonE je registrovaná ochranná známka a UHQ TM je ochranná známka spolecnosti Canon, Inc. MicrosoftH a WindowsH jsou registrované ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation. Ostatní znacky a názvy produkt mohou být ochranné známky nebo registrované ochranné známky píslusných firem. [. . . ] Jestlize nastane tato situace, nemzete odeslat dokument v nastavenou dobu. Informace o tom, jak odebrat vás dokument z automatického podavace dokument (ADF) naleznete na str. Mzete registrovat pouze jedno odesílání v pedem nastavenou dobu. V nastavenou dobu pístroj FAX-L2000IP provede volbu císla a odesle dokument. 6-36 Odesílání fax Kapitola 6 Odesílání jiných dokument v dob, kdy je FAX-L2000IP nastaven na odlozené odesílání Protoze pístroj FAX-L2000IP je multitasková jednotka, mzete odesílat, pijímat, tisknout a kopírovat dalsí dokumenty i v dob, kdy je pístroj FAX-L2000IP nastaven na odlozené vysílání. Chcete-li vytisknout, kopírovat nebo odeslat jiné dokumenty po nastavení pístroje FAX-L2000IP na odlozené odesílání, jednoduse postupujte podle instrukcí popsaných v této pírucce. Kapitola 6 Odesílání fax 6-37 Odesílání fax 6-38 Odesílání fax Kapitola 6 Tato kapitola popisuje, jak pijímat faxy pomocí pístroje FAX-L2000IP. Rzné zpsoby píjmu fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F/T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REZIM POUZE FAX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · Nastavení rezimu píjmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · Automatický píjem fax a hovor: rezim Fax/Tel Rezim Fax/Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nastavení rezimu Fax/Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Co se stane, jestlize je vybrán rezim Fax/Tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jestlize vyberete REZIM POUZE FAX, stisknte Nastavení, a pak stisknte Stop pro návrat do pohotovostního rezimu. 7-4 Píjem fax Kapitola 7 Nastavení rezimu píjmu Nastavte rezim píjmu pístroje FAX-L2000IP následovn: 1. Stisknte tlacítko Rezim píjmu Rezim píjmu Displej zobrazí soucasné nastavení rezimu píjmu. 2. Jestlize chcete zmnit rezim píjmu, stisknte Rezim píjmu, dokud se neobjeví pozadovaný rezim. Rezim píjmu Automatický píjem fax a hovor: rezim Fax/Tel Rezim Fax/Tel Nastavte tento rezim, jestlize chcete, aby pístroj FAX-L2000IP automaticky pepínal mezi hlasovým a faxovým voláním. Zpsob, jakým pístroj FAX-L2000IP zpracovává píchozí volání, mzete pesn ovládat pomocí níze uvedených nastavení. Nastavení rezimu Fax/Tel Jestlize vyberete rezim Fax/Tel z nabídky Registrace dat, mzete také nastavit následující volby. CAS POC. Kdyz jednotka pijme volání, oví si, zda se jedná o volání osoby nebo jiného faxového pístroje pokousejícího se poslat dokument. Jestlize nemá vase jednotka dostatek casu k rozpoznání faxového tónu, pedpokládá, ze se jedná o volání telefonu. prodluzte casový interval, po který bude jednotka kontrolovat, zda se jedná o volání faxového pístroje nebo telefonu. Mzete vybrat interval od 0 do 30 sekund; výchozí hodnota je 8 sekund. Kapitola 7 Píjem fax 7-5 Píjem fax DOBA VYZV. F/T Jestlize je vás fax nastaven na automatický píjem faxových i telefonních volání, zacne vyzvánt pouze v pípad, ze se jedná o volání osoby. Jestlize nezvednete sluchátko po uplynutí urcité doby, fax pestane vyzvánt. Pomocí této volby mzete zmnit interval vyzvánní jednotky v rozmezí 10 az 60 sekund. VYCHOZI CINNOST Ne vsechny faxové pístroje jsou schopné vysílat faxový tón (CNG signál, podle kterého pijímající faxový pístroj pozná, ze se jedná o fax). [. . . ] 12-6 o chybném vysílání (VYS. ) 12-4 o cinnosti 12-2 o prijmu (PR. ) 12-7 o vymazání z pamti 12-8 o vysílání (VYS. ) 12-4 Hlásení 7-13, 13-38 Hmotnost dokumentu 6-3 papíru 4-2 R-2 Rejstík I Identifikace vysílacího terminálu 3-8 Impulzní linka nastavení 3-12 pouzívání tónové volby na 10-5 INTERVAL OPAKOV. , nastavení 15-8 KONTR. KRYT/KAZ, hlásení 2-18, 13-39 Kontrast nastavení 6-14 STANDARDNI 6-14 SVETLEJSI 6-14 TMAVSI 6-14 KONTRAST SKENOV. , nastavení 15-4 Kontrolka Alarm vysvtlení 2-25 Konvence typ 1-9 Kopírování 11-2 funkce 1-5 problémy 13-32 píjem pi 7-14 rozlisení 11-2 Kódovaná rychlovolba popis 5-2 pouzívání 5-21 ukládání císel 5-12 zmna císel/jmen 5-17 Kryt pední 2-21, 2-22 Kurzorové tlacítko vysvtlení 2-28 Kvalita tisku problémy 13-35 J JAZYK DISPLEJE, nastavení 15-16 Jednotka díly 2-5, 2-21 dráha papíru 4-6 cistní 14-2 hlavní funkce 1-3 personalizace 3-8 pohled dovnit 2-22 pohled dovnit 2-23 pohled zepedu 2-21 peprava 14-9 rozmry 2-4 sestavení 2-10 testování 2-44 uzivatelská pírucka 1-8, 2-5 údrzba 14-1 vybalení 2-5 výrobní císlo 13-2 zvedání 2-6 JenFax viz REZIM POUZE FAX Jméno registrovaní vaseho 3-10 zmna 5-7, 5-17 L LCD displej vysvtlení 2-25 LETNI CAS, nastavení 15-17 K KONTR. HSL/PODAD, hlásení 13-41 Rejstík R-3 Rejstík M Místo rozmry 2-4 volba 2-3 Multitasking 1-3, 7-14 NAST. PRODL. , nastavení 15-8 Nastavení kontrast 6-13, 6-14 rozlisení kopírování 11-2 rozlisení skenování 6-13 typ telefonní linky 3-12 Natavení tlacítka R 10-2, 15-4 Nástavec pihrádky 2-5, 2-21 pipojení 2-11 nelze vyesit 13-2 NENI K DISPOZICI, hlásení 13-43 N Nabídka NASTAV. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON FAX-L2000IP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON FAX-L2000IP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag