Návod k použití CANON FAX-L120

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON FAX-L120. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON FAX-L120 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON FAX-L120.


CANON FAX-L120 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4164 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON FAX-L120 (3736 ko)
   CANON FAX-L120 BROCHURE (166 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON FAX-L120

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zádná cást této publikace nesmí být reprodukována, prenásena, prepisována, ukládána ve vyhledávacím systému nebo prekládána do jakéhokoli jazyka nebo pocítacového jazyka, v jakékoliv forme nebo jakýmikoliv prostredky, elektronicky, mechanicky, magneticky, opticky, chemicky, manuálne ci jinak bez predchozího písemného souhlasu spolecnosti Canon. Ochranné známky Canon je registrovaná ochranná známka a UHQ je ochranná známka spolecnosti Canon, Inc. Vsechna dalsí jména produktu a znacky jsou registrovanými ochrannými známkami, ° ochrannými známkami nebo servisními znackami príslusných vlastníku. ° Spolecnost Canon, jakozto partner ENERGY STARt, urcila, ze produkt FAX-L120/L200 splnuje pokyny ENERGY STARt z pohledu energetické úcinnosti. [. . . ] 8-12 · Nastavení faxu pro sítRové prepínání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-12 · Cinnost systému sítRového prepínání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-13 { t Telecom FaxAbility (pouze Nový Zéland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-14 · Nastavení faxu pro sítRové prepínání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-14 · Cinnost systému sítRového prepínání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-15 { Kapitola 8 Príjem faxu 8-1 ° Príjem faxu ° Zpusoby príjmu ° Fax nabízí nekolik zpusobu príjmu faxových zpráv. Podle níze uvedené ° ° tabulky muzete zvolit pro vás nejvhodnejsí zpusob: ° ° Rezim príjmu Hlavní pouzití Fax Provoz Pozadavky Detaily REZIM POUZE FAX Fax prijme vsechna volání jako faxová volání. Automaticky prijímá faxy a odpojuje hovory. Pro pouzití faxu je nutno str. 8-3 vyhradit samostatnou telefonní linku. Rezim Fax/Tel Fax/Tel Fax automaticky prepíná hovory. Automaticky prijímá faxy a vyzvání u hovoru. ° K faxu musí být sluchátko nebo telefon. str. Tento rezim vyzaduje pripojení volitelného sluchátka nebo telefonu k faxu ( str. 2-6). Nastavení rezimu Fax/Tel Dále uvedeným postupem nastavíte rezim príjmu na AUT. F/T { (Rezim Fax/Tel): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Otevrete panel volby na jeden dotek. { Pr. : . vyberte Stisknete tlacítko Nastavení. { nebo vyberte . . Stisknete tlacítko Nastavení. F/T (Rezim Fax/Tel), viz { následující strany. Pr. : 10 11 Stisknutím tlacítka Stop vrátíte jednotku do pohotovostního rezimu. t Jestlize není FaxTel zobrazováno, stisknutím tlacítka Rezim príjmu vyberte rezim Fax/Tel. Po nekolika sekundách se LCD vrátí do pohotovostního rezimu. 15:00 15:00 FaxTel FaxTel Pr. : Kapitola 8 Príjem faxu 8-5 ° Príjem faxu ° Nastavení voleb pro rezim Fax/Tel Jestlize nastavíte rezim Fax/Tel, muzete upresnit, jakým zpusobem bude ° ° fax nakládat z príchozími voláními úpravou následujících nastavení: t CAS POC. VYZVÁN. : Upravte dobu, po kterou fax overuje, zda je { { volání od faxového stroje nebo zda se jedná o hovor (výchozí: 8 sekund). F/T: Upravte dobu, po kterou fax vyzvání, kdyz se jedná o hovor (výchozí: 22 sekund). t VÝCHOZÍ CINNOST: Nastavte, zda má fax prepnout na rezim príjmu { nebo zda má hovor odpojit po uplynutí doby vyzvánení nastavené v DOBA VYZV. [. . . ] 5-2, 5-8 Nastavení ÚROVEN PR. VOLÁNÍ 14-4 {{ Rejstrík R-3 Rejstrík Nastavení Nastavení Nastavení Nastavení Nastavení Nastavení Nastavení Nastavení Nastavení Nastavení Nastavení Nastavení Nastavení úspory toneru 5-9 VEL. PAPÍRU 5-7, 14-8 VNE OBRAZU 14-4 { voleb pro 7-10, 7-11 VÝCHOZÍ CINNOST 8-6, 8-7 { VÝSTUP ANO 14-5 VÝSTUP NE 14-5 ZAVESENÍ 3-9, 3-10 { ZÁMEK TEL. 14-4 { { Odstranení dokumentu nastaveného pro odlozené odesílání 7-17 dokumentu v pameti 9-9 nastavení schránky pro polling 9-15, 9-16 Omezení pouzívání faxu 9-17 az 9-19 príjem 9-20 Opakování volby 7-9 az 7-11 Operka, papír 2-2, 2-5, 2-9 Oprava chyb 3-4 Ovládací panel 2-9, 2-10 Oznamovací tón, potvrzení 9-4 O Oblast skenovaného dokumentu 4-2 tisková 5-3 Odesílání casovac. Viz Odlozené odesílání dokument v pameti 9-7, 9-8 odlozené. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON FAX-L120

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON FAX-L120 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag