Návod k použití CANON FAX-L100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON FAX-L100. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON FAX-L100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON FAX-L100.


CANON FAX-L100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4164 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON FAX-L100 (3736 ko)
   CANON FAX-L100 BROCHURE (166 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON FAX-L100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4 91 Pírucka online > Jak pouzívat tuto pírucku > Pouzití okna Vysvtlení Pouzití okna Vysvtlení (1) Klepnutím na zelené znaky pejdete na odpovídající stránku. (2) Kurzor bude umístn na zacátku této stránky. Zacátek stránky Vytistní této pírucky . 5 91 Pírucka online > Jak pouzívat tuto pírucku > Vytistní této pírucky Vytistní této pírucky Klepnutím na tlacítko zobrazíte v levé cásti pírucky online okno Tisk. Poznámka Klepnutím na tlacítko mzete okno Tisk zavít nebo zobrazit. Klepnutím na tlacítko a poté na polozku Nastavení mozností (Option Settings) zobrazíte dialogové okno Nastavení mozností (Option Settings). Tisknout název dokumentu a císlo stránky (Print document title and page number) Je-li toto polícko zaskrtnuto, bude v záhlaví (v horní cásti dokumentu) vytistn název pírucky a císlo stránky. Tisknout barvu pozadí a obrázky (Print background color and images) Je-li toto polícko zaskrtnuto, bude se tisknout barva pozadí a obrázky. [. . . ] Nastavte intenzitu Posunutím jezdce Intenzita (Intensity) smrem doprava docílíte sytjsích (tmavsích) barev. Posunutím jezdce doleva barvy zedíte (zesvtlíte). Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do 50. Po nastavení vsech barev klepnte na tlacítkoOK. Nastavení intenzity . Dokoncete nastavení Na kart Hlavní (Main) klepnte na tlacítko OK. Po spustní tisku budou obrazová data vytistna s nastavenou intenzitou. Dlezité Tento produkt podporuje pouze jednobarevný tisk a proto je polozka vyvázení barev (Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta) a Zlutá (Yellow)) zobrazena sed a není dostupná. Píbuzná témata Výbr kombinace úrovn kvality tisku a metody tisku polotón Nastavení jasu Nastavení kontrastu Zacátek stránky Nastavení kontrastu . 49 91 Pírucka online > Zmna kvality tisku a úprava obrazových dat > Nastavení kontrastu Nastavení kontrastu Je mozné upravit kontrast obrázku bhem tisku. Chcete-li zvýraznit rozdíly mezi svtlými a tmavými cástmi obrázku, zvyste kontrast. Chcete-li naopak rozdíly mezi svtlými a tmavými cástmi obrázku snízit, kontrast snizte. Bez úprav Nastavte kontrast Chcete-li upravit nastavení kontrastu, postupujte takto: 1. Zvolte rucní nastavení barev Na kart Hlavní (Main) vyberte pro polozku Barva/Intenzita (Color/Intensity) moznost Rucn (Manual) a klepnte na tlacítko Nastavit. . . (Set. . . ). Oteve se dialogové okno Rucní nastavení barev (Manual Color Adjustment). 3. Nastavte kontrast Posunutím jezdce Kontrast (Contrast) doprava se kontrast zvýsí, posunutím jezdce doleva se kontrast snízí. (Define Stamp. . . ) a je nakonfigurováno bitmapové razítko. Tento produkt podporuje pouze jednobarevný tisk, a proto je polozka Monochromatické efekty (Monochrome Effects) zobrazena sed a je nedostupná. . 55 91 Poznámka V závislosti na obrázcích nemusí být výsledný efekt funkce Photo Optimizer PRO rozeznatelný. Zacátek stránky Snízení fotografického sumu . 56 91 Pírucka online > Zmna kvality tisku a úprava obrazových dat > Snízení fotografického sumu Snízení fotografického sumu Pomocí funkce Snízení fotografického sumu (Photo Noise Reduction) lze snízit sum digitálního fotoaparátu a zlepsit kvalitu obrazu na digitálním výtisku. Chcete-li pouzít funkci Snízení fotografického sumu (Photo Noise Reduction), postupujte takto: 1. Nastavte funkci Snízení fotografického sumu (Photo Noise Reduction) Na kart Efekty (Effects) zaskrtnte polícko Snízení fotografického sumu (Photo Noise Reduction) a vyberte úrove Normální (Normal) nebo Silné (Strong). 3. Po spustní tisku bude u vytistného obrázku snízen fotografický sum zpsobený fotoaparátem. Dlezité Tento produkt podporuje pouze jednobarevný tisk a proto je polozka Monochromatické efekty (Monochrome Effects) zobrazena sed a je nedostupná. Snízení fotografického sumu Poznámka Ve vtsin pípad se doporucuje zvolit úrove Normální (Normal). Pokud ovsem pi úrovni Normální (Normal) zstává sum výrazný, vyberte úrove Silné (Strong). V závislosti na aplikaci a rozlisení obrázku nemusí být úcinky snízení fotografického sumu znatelné. Pi pouzití této funkce na obrázky jiné nez poízené digitálním fotoaparátem mze dojít k deformaci obrázk. Zacátek stránky . 58 91 Pírucka online > Pehled ovladace tiskárny Pehled ovladace tiskárny Ovladac tiskárny Canon IJ Otevení okna nastavení ovladace tiskárny Karta Údrzba Monitor stavu Canon IJ Náhled tiskárny Canon IJ Zacátek stránky Ovladac tiskárny Canon IJ . 59 91 Pírucka online > Pehled ovladace tiskárny > Ovladac tiskárny Canon IJ Ovladac tiskárny Canon IJ Ovladac tiskárny Canon IJ je software, který je nainstalovaný do pocítace a umozuje tisk dat pomocí tohoto pístroje. Ovladac tiskárny Canon IJ pevádí tisková data vytvoená aplikací v systému Windows na data, která umí tiskárna zpracovat, a odesílá takto pevedená data do tiskárny. [. . . ] Chcete-li nastavit systémy klient, postupujte takto: V systému Windows Vista 1. Nainstalujte ovladac tiskárny do systém klient Chcete-li nainstalovat ovladac, vlozte instalacní disk CD-ROM do jednotky v pocítaci a vyberte moznost Uzivatelská instalace (Custom Install). Podrobné instrukce týkající se instalace naleznete v Pokynech pro snadnou instalaci. Poznámka Bhem instalace se zobrazí výzva, abyste zapnuli tiskárnu. Klepnte na moznost Rucní výbr (Manual Selection) a poté dokoncete instalaci výbrem píslusného portu. 2. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON FAX-L100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON FAX-L100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag