Návod k použití CANON EOS 350D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON EOS 350D. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON EOS 350D bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON EOS 350D.


CANON EOS 350D : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2269 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON EOS 350D (4462 ko)
   CANON EOS 350D (4347 ko)
   CANON EOS 350D Instruction Manual (4347 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON EOS 350D

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Digitální zrcadlovka Pírucka uzivatele (peklad návodu fy. Ped zapnutím a nastavováním pístroje se prosím podrobn seznamte s obsahem této pírucky a to i kdyz jste jiz obeznámeni s pouzíváním fotoaparát podobného typu. Minimáln po dobu záruky na pístroj pecliv uschovejte píslusenství fotoaparátu, pouzitý obalový materiál a pokladní doklad. Dlezitá upozornní Zkusební snímky Ped dlezitými záznamy doporucujeme provedením zkusebních snímk mén významných objekt resp. událostí kontrolu správné funkce pístroje. [. . . ] Poite záznam. Automatika hloubky ostrosti - rezim A-DEP Tento rezim záznamu je vhodný nap. Rezim je mozno pouzít pouze pokud je pepínac AF/MF na objektivu v poloze AF. Zkomponujte obrázek tak, aby byl snímaný objekt umístn na poli mení automatického zaostování - pro zaostení budou vyuzity vsechny vyuzité body. V pípad problém pejdte do vtsí vzdálenosti od snímaného objektu. Poite záznam. Nastavení korekce expozice Tuto funkci pouzijte pro celkové zesvtlení / ztmavnutí obrázku. Pepnte volic MODE do polohy oznacující libovolný kreativní program s výjimkou M. Lehkým stlacením spoust pekontrolujte nastavení expozice. V pípad poteby pidrzte stlaceno tlacítko Av a potom otácením hlavním volicem nastavte pozadovanou hodnotu expozice - viz obrázek (Decreased exposure = podexpozice (obrázky budou svtlejsí; Increased exposure = peexpozice (obrázky budou tmavsí)). Pro pepnutí na standardní hodnotu expozice pemístte ukazatel do stední polohy. Doplující informace · Nastavení zstává aktivní az do jeho dalsí zmny a to bez ohledu na vypnutí pístroje. · Pro kontrolu je prostednictvím funkce AEB mozné poízení záznamu série tí obrázk pouzívajících rzná nastavení expozice (standardní, podexponovaný a peexponovaný obrázek) ze kterých je potom mozný výbr. - 30 - Digitální zrcadlovka Canon - model EOS 350D Pírucka uzivatele Záznam v rezimu AEB 1. Ze zobrazené hlavní nabídky postupn vyberte registr 2 a funkci AEB, potvrte tlacítkem SET. Tlacítky / zvolte pozadovaný rozsah expozice a potom stlacte tlacítko SET. Zkomponujte obrázek - stlacením spoust bude poízena série tí obrázk pouzívajících rzná nastavení expozice. Pro záznam bude pouzito aktuáln pouzívané nastavení rezimu záznamu obrázk (pokud bude nastaven záznam jediného obrázku je spous nutno stlacit tikrát). Pro zrusení záznamu v rezimu AEB vypnte pístroj - rezim bude rovnz zrusen vyjmutím akumulátorového bloku nebo pamové karty z pístroje pop. nabitím blesku. Ulození nastavení expozice do pamti Pouzitím této funkce je pro záznam mozné pouzití expozice nastavené oddlen od expozice získané jejím vyhodnocením v prbhu automatického zaostování. Stlacte tlacítko - do pamti pístroje tak bude ulozena expozice získaná soucasn s automatickým zaostením. Zkomponujte záznam a stlacte spous - bude poízen za pouzití expozice ulozené v pamti pístroje. Pokud budete chtít expozici ulozenou v pamti pouzít rovnz i pro záznam dalsích obrázk ponechejte tlacítko stlaceno a znovu stlacte spous. Záznam za pouzití pomalých rychlostí uzávrky Tato funkce pístroje je vhodná pro záznamy v noci, záznam ohostroj apod. Uzávrka zstává pi tomto rezimu záznamu otevená po dobu stlacení spoust. Otácením hlavního volice zobrazte na displeji / v hledácku údaj buLb. [. . . ] 36 Výmaz obrázk z karty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Naformátování pamové karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Pímý tisk obrázk z pístroje pipojeného k tiskárn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Nastavení pístroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON EOS 350D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON EOS 350D bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag