Návod k použití CANON EOS 7D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON EOS 7D. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON EOS 7D bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON EOS 7D.


CANON EOS 7D : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (14120 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON EOS 7D BROCHURE (1962 ko)
   CANON EOS 7D (13877 ko)
   CANON EOS 7D EOS 7D INSTRUCTION MANUAL (6790 ko)
   CANON EOS 7D SPRING/SUMMER 2013 DIGITAL CAMERA & CAMCORDER FULL LINE PRODUCT GUIDE (9240 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON EOS 7D

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] NÁVOD K POUZITÍ CESKY NÁVOD K POUZITÍ Dkujeme za zakoupení výrobku spolecnosti Canon. Model EOS 7D je vysoce výkonná digitální jednooká zrcadlovka vybavená snímacem CMOS s rozlisením piblizn 18, 0 efektivních megapixel umozujícím zachytit jemné detaily, duálním procesorem DIGIC 4, 100% pokrytím hledácku, vysoce pesným a rychlým 19bodovým automatickým zaostováním (kízovým, podporovaným vsemi AF body), kontinuálním snímáním rychlostí piblizn 8 snímk/s, snímáním s zivým náhledem a snímáním film v kvalit Full HD (Full High-Definition). Fotoaparát se pi fotografování vyznacuje velmi rychlou odezvou v jakékoli situaci a okamziku, nabízí mnoho funkcí pro nárocné fotografování a rozsiuje moznosti fotografování pomocí systémového píslusenství. Pi pouzití digitálního fotoaparátu si lze vytvoený snímek hned prohlédnout. Bhem ctení tohoto návodu udlejte nkolik zkusebních snímk a prohlédnte si výsledek. Umozní vám to lépe porozumt funkcím fotoaparátu. [. . . ] Rámecek zaostení <p> mze pokrývat pouze cást obliceje. Pokud stisknete multiovladac <9> pímo dol, pepnete do Zivého rezimu (str. Optovným stisknutím multiovladace <9> pímo dol pepnete zpt do u Zivého rezimu (detekce tváe). Vzhledem k tomu, ze automatické zaostení není mozné u tváe detekované v blízkosti okraje zábru, zobrazí se rámecek <p> sed. Jestlize pak stisknete tlacítko spoust do poloviny, pouzije se k zaostení stedový AF bod < >. 140 Pouzití automatického zaostování Poznámky k Zivému rezimu a u Zivému rezimu (detekce tváe) Automatické zaostování Zaostení bude trvat o nco déle. Po stisknutí tlacítka spoust do poloviny se provede optovné zaostení, i kdyz fotoaparát jiz zaostil. Jas obrazu se mze bhem automatického zaostování i po nm zmnit. Pokud bhem zobrazení obrazu zivého náhledu dojde ke zmn zdroje svtla, mze obrazovka zacít blikat a mze být obtízné zaostit. Jestlize k tomu dojde, ukoncete snímání s zivým náhledem a nejprve provete automatické zaostení pod soucasným zdrojem svtla. Stisknete-li tlacítko <u> v Zivém rezimu, bude oblast AF bodu zvtsena. Pokud je obtízné ve zvtseném zobrazení zaostit, vrate se do normálního zobrazení a pouzijte automatické zaostení. Nezapomete, ze rychlost automatického zaostení se mze v normálním a ve zvtseném zobrazení lisit. Jestlize pouzijete automatické zaostování v normálním zobrazení Zivého rezimu, a pak obraz zvtsíte, mze dojít k rozostení. V u Zivém rezimu se obraz po stisknutí tlacítka <u> nezvtsí. Jestlize v Zivém rezimu nebo v u Zivém rezimu (detekce tváe) fotografujete objekt u okraje zábru a cílový objekt je jemn rozosten, zamte stedový AF bod na objekt, aby se zaostil, a poté poite snímek. Nebude emitováno pomocné svtlo AF. 141 Pouzití automatického zaostování Podmínky fotografování, které mohou ztízit zaostení: Objekty s nízkým kontrastem, jako napíklad modrá obloha a jednobarevné ploché povrchy. Pruhy a dalsí vzory s kontrastem pouze ve vodorovném smru. Fotografování se svtelným zdrojem, jehoz jas, barva nebo zpsob osvtlení se neustále mní. Fotografování pi záivkovém osvtlení nebo v pípad blikání obrazu. AF bod pokrývá blízké i vzdálené objekty (napíklad zvíe v kleci). Objekty, které se neustále pohybují v rámci AF bodu a nemohou být statické z dvodu rozhýbání fotoaparátu nebo rozmazání objektu. Objekt, který se k fotoaparátu piblizuje nebo od nj vzdaluje. Automatické zaostování v situaci, kdy je objekt mimo dosah zaostení. [. . . ] 82 Programová automatická expozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Pehrávání Snímek Pepínac rezimu zaostování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 92, 145 Peskakování snímk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Pidání informace o pomru stran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON EOS 7D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON EOS 7D bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag