Návod k použití CANON EOS 60D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON EOS 60D. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON EOS 60D bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON EOS 60D.


CANON EOS 60D : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (22910 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON EOS 60D BROCHURE (1623 ko)
   CANON EOS 60D (19543 ko)
   CANON EOS 60D BROCHURE (1794 ko)
   CANON EOS 60D SPRING/SUMMER 2013 DIGITAL CAMERA & CAMCORDER FULL LINE PRODUCT GUIDE (9240 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON EOS 60D

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] NÁVOD K POUZITÍ CESKY NÁVOD K POUZITÍ Úvod Model EOS 60D je vysoce výkonná digitální jednooká zrcadlovka vybavená snímacem CMOS s rozlisením piblizn 18 efektivních megapixel umozujícím zachytit jemné detaily, procesorem DIGIC 4, vysoce pesným a rychlým 9bodovým automatickým zaostováním, kontinuálním snímáním rychlostí piblizn 5, 3 snímku/s, snímáním s zivým náhledem a snímáním film v kvalit Full HD (Full HighDefinition). Fotoaparát se vyznacuje velmi rychlou odezvou pi fotografování v libovolném okamziku, poskytuje mnoho funkcí vhodných pro pokrocilé snímání a nabízí mnoho dalsích vlastností. Pi pouzití digitálního fotoaparátu si lze vytvoený snímek hned prohlédnout. Bhem ctení tohoto návodu udlejte nkolik zkusebních snímk a prohlédnte si výsledek. Umozní vám to lépe porozumt funkcím fotoaparátu. [. . . ] 152). u Zivý rezim (detekce tváe): c V tomto rezimu jsou detekovány a zaosteny lidské tváe stejnou metodou automatického zaostování jako v Zivém rezimu. Pozádejte fotografovanou osobu, aby se otocila tváí k fotoaparátu. 1 Zobrazte obraz zivého náhledu. Stisknte tlacítko <A>. Pokud je tvá detekována, zobrazí se kolem ní rámecek <p>, aby ji bylo mozné zaostit. Pi detekování více tváí se zobrazí rámecek <q>. Pouzitím multiovladace <9> pesute rámecek <q> na cílovou tvá. 161 Pouzití automatického zaostování 2 Zaostete na fotografovaný objekt. Stisknte tlacítko spoust do poloviny a fotoaparát zaostí na tvá, která se nachází v rámecku <p>. Po správném zaostení se barva AF bodu zmní na zelenou a uslysíte zvukovou signalizaci. Pokud nelze detekovat tvá, zobrazí se AF bod < > a fotoaparát automaticky zaostí na sted zábru. 3 Vyfotografujte snímek. expozici Zkontrolujte zaostení a a úplným stisknutím tlacítka spoust vyfotografujte snímek (str. 152). Pokud je fotoaparát výrazn rozosten, nebude detekce tváe mozná. Jestlize objektiv umozuje rucní zaostování i v pípad, ze je pepínac rezim zaostování na objektivu nastaven do polohy <AF>, zaostete zhruba otocením zaostovacího krouzku objektivu. Probhne detekce tváe a zobrazí se rámecek <p>. Jako tvá mze být rozpoznán jiný objekt nez lidský oblicej. Detekce tváe nebude funkcní, pokud je oblicej v zábru pílis malý nebo velký, pílis svtlý ci tmavý, otocený vodorovn nebo naklonný, pípadn pokud je cástecn skryt. Rámecek zaostení <p> mze pokrývat pouze cást obliceje. Po stisknutí tlacítka <L> se rezim AF pepne na Zivý rezim (str. Optovným stisknutím tlacítka <L> pejdete zpt do u Zivého rezimu (detekce tváe). Vzhledem k tomu, ze automatické zaostení není mozné u tváe detekované v blízkosti okraje zábru, zobrazí se rámecek <p> sed. Jestlize pak stisknete tlacítko spoust do poloviny, pouzije se k zaostení stedový AF bod < >. 162 Pouzití automatického zaostování Poznámky k Zivému rezimu a u Zivému rezimu (detekce tváe) Automatické zaostování Zaostení bude trvat o nco déle. Po stisknutí tlacítka spoust do poloviny se provede optovné zaostení, i kdyz fotoaparát jiz zaostil. Jas obrazu se mze bhem automatického zaostování i po nm zmnit. Pokud bhem zobrazení obrazu zivého náhledu dojde ke zmn zdroje svtla, mze obrazovka zacít blikat a mze být obtízné zaostit. Jestlize k tomu dojde, ukoncete snímání s zivým náhledem a nejprve provete automatické zaostení pod soucasným zdrojem svtla. [. . . ] 43, 78 J Jednobodové AF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Jednosnímkové automatické zaostování (One-Shot AF). . . . . . . . . . . . . 76 Jednotlivé snímky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 81 JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 N Nabídka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Uzivatelská nabídka Moje menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 24 Nabíjení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Napájení Automatické vypnutí napájení. . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON EOS 60D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON EOS 60D bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag