Návod k použití CANON EOS 600D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON EOS 600D. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON EOS 600D bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON EOS 600D.


CANON EOS 600D : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (19727 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON EOS 600D BROCHURE (1982 ko)
   CANON EOS 600D (17340 ko)
   CANON EOS 600D BROCHURE (2502 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON EOS 600D

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Chcete-li se vyhnout vzniku nepovedených ci neúmysln vytvoených snímk, pectte si cást Bezpecnostní upozornní (str. 219, 220) a Pokyny k zacházení s fotoaparátem (str. 12, 13). Zkouska fotoaparátu ped pouzitím a záruka Po vyfotografování si snímek prohlédnte a zkontrolujte, zda byl správn zaznamenán. Spolecnost Canon nenese odpovdnost za jakoukoli zpsobenou ztrátu ci skodu, pokud doslo k poskození fotoaparátu nebo pamové karty a snímky nelze zaznamenat ani stáhnout do pocítace. Autorská práva Autorská práva ve vasí zemi mohou omezovat pouzití zaznamenaných snímk osob a urcitých objekt pouze na soukromé úcely. [. . . ] Stisknutím tlacítka <U> pesute rámecek <q> k cílové tvái. 112 Pouzití automatického zaostování (AF)N fotografovaný objekt. 2 Zaostete natlacítka <A> zaostíte na Stisknutím tvá v rámecku <p>. Po správném zaostení se barva AF bodu zmní na zelenou a uslysíte zvukovou signalizaci. Pokud nebyla detekována zádná tvá, zobrazí se AF bod < > a pro zaostení se pouzije stedový AF bod. 3 Vyfotografujte snímek. expozici Zkontrolujte zaostení a a stisknutím tlacítka spoust vyfotografujte snímek (str. 106). Pokud je fotoaparát výrazn rozosten, nebude detekce tváe mozná. Jestlize objektiv umozuje rucní zaostování i v pípad, ze je pepínac zaostování na objektivu nastaven do polohy <f>, zaostete zhruba otocením zaostovacího krouzku objektivu. Probhne detekce tváe a zobrazí se rámecek <p>. Jako tvá mze být rozpoznán jiný objekt nez lidský oblicej. Detekce tváe nebude funkcní, pokud je oblicej v zábru pílis malý nebo velký, pílis svtlý ci tmavý, otocený vodorovn nebo naklonný, pípadn pokud je cástecn skryt. Rámecek zaostení <p> mze pokrývat pouze cást obliceje. Pi stisknutí tlacítka <L> se rezim AF pepne do zivého rezimu (str. Je pouzit filtr zvlástního efektu. 115 Pouzití automatického zaostování (AF)N Rychlý rezim: f Vyhrazený snímac AF slouzí k zaostování v rezimu jednosnímkového automatického zaostování One-Shot AF (str. 64) stejným zpsobem jako pi fotografování pomocí hledácku. Pestoze je mozné zaostit cílovou oblast rychle, dojde bhem automatického zaostování k docasnému perusení zobrazení obrazu zivého náhledu. AF bod 1 Zobrazte obraz zivého náhledu. Stisknte tlacítko <A>. Malá polícka na obrazovce pedstavují AF body a vtsí polícko je rámecek zvtsení. Rámecek zvtsení 2 Vyberte pozadovaný AF bod. Po stisknutí tlacítka <0> se zobrazí obrazovka rychloovladace. Stisknutím tlacítka <U> aktivujte AF bod pro výbr. Otácením volice <6> vyberte AF bod. 116 Pouzití automatického zaostování (AF)N na 3 Zaostete bodfotografovaný objekt. Namite AF na fotografovaný objekt a podrzte stisknuté tlacítko <A>. Obraz zivého náhledu se vypne, zrcadlo se vrátí zpt do dolní polohy a dojde k aktivaci automatického zaostování. Po zaostení zazní zvukový signál a znovu se zobrazí obraz zivého náhledu. AF bod pouzitý k zaostení se zobrazí cerven. 4 Vyfotografujte snímek. expozici Zkontrolujte zaostení a a stisknutím tlacítka spoust vyfotografujte snímek (str. [. . . ] 81 Dlouhé expozice Bulb Doba prohlídky snímku . . . . . . . . . . . . . . . . 173 222 Rejstík E Efekt filtru (Cernobílý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Efekt tónování (Cernobílý) . . . . . . . . . . . . . . 90 Expozicní pam (Blok. AE). . . . 94, 124 Externí blesk Speedlite . . . . . . . . . 139, 196 J JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Upozornní na fotografování bez karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON EOS 600D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON EOS 600D bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag