Návod k použití CANON EOS 5D MARK III BROCHURE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON EOS 5D MARK III. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON EOS 5D MARK III bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON EOS 5D MARK III.


CANON EOS 5D MARK III BROCHURE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (15300 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON EOS 5D MARK III (13922 ko)
   CANON EOS 5D MARK III INSTRUCTION MANUAL (8 ko)
   CANON EOS 5D MARK III SPRING/SUMMER 2013 DIGITAL CAMERA & CAMCORDER FULL LINE PRODUCT GUIDE (9240 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON EOS 5D MARK IIIBROCHURE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Power to evolve Znovu definovaná kreativita Nový spickový standard Unikátní full-framový snímac CMOS s rozlisením 22, 3 megapixel a obrazový procesor DIGIC 5+ tvoí tandem, který je zárukou fantastických snímk. Snímky mají pirozené tóny, vynikají vysokou cistotou a jasem a úzasnou kvalitou pi snímání za slabého svtla. 2 Cross-type focusing at f/2. 8 Nový koncept videoprodukce Nadále cerpáme z odkazu fotoaparátu EOS 5D Mark II a stavíme na jeho schopnosti poizovat HD video, jíz v oboru zpsobil skutecnou revoluci. Díky rucnímu ovládání zvuku a obrazu a moznosti pouzití objektiv s vysokou svtelností nyní dokázete dokonale realizovat svou tvrcí vizi. Výkon, naVertical-line focusing at f/4 který se mzete Vertical-line focusing at f/5. 6 spolehnout Horizontal-line focusing at f/5. 6 S fotoaparátem EOS 5D Mark III se systémem 61bodového automatického ostení, kontinuálním snímáním rychlostí az 6 sn. /s a vestavnými HDR funkcemi poídíte prvotídní snímky za jakýchkoliv podmínek. Fotografie brozury: Brent Stirton z agentury Getty Images. Ambasador Canon s modelem EOS 5D Mark III 3 V srdci fotoaparátu EOS 5D Mark III se nachází snímac, který dokáze zachytit detaily, tóny a barvy v díve nevídané kvalit. [. . . ] Jejich ovládání vsak nezpsobí zádné problémy ani uzivatelm, kteí s fotoaparátem Canon dosud nikdy nefotografovali. Volic rezim se zámkem zamezuje nechtným zmnám nastavení snímání a je umístn vedle spínace napájení fotoaparátu. Nastavení fotoaparátu lze pizpsobit podle vasich poteb a stylu práce. Ti vlastní rezimy snímání umozují okamzité vyvolání nastavení fotoaparátu a díky moznosti vlastního nastavení celé ady funkcí lze kontrolovat takka kazdý aspekt fungování fotoaparátu. Píslusenství Vertikální grip BG-E11 pro snímání s fotoaparátem na výsku nabízí alternativu ke klasickému drzení fotoaparátu nalezato. Je vybaven ovládacími prvky, které budete pouzívat zcela instinktivn, i kdyz budete mít fotoaparát pilozený k ocím. EOS 5D Mark III je kompatibilní s GPS pijímacem GP-E2, který pesn urcí místo fotografování a vlozí píslusné geografické údaje do metadat obrázku. Tyto , , geotagy" lze vyvolat pi procházení snímk ve fotoaparátu nebo pi pouzití mapové aplikace Canon. WiFi adaptér WFT-E7 dovoluje bezdrátové snímání prostednictvím bezdrátových sítí 802. 11a/b/g/n a také ovládání fotoaparátu. Software EOS Utility dodávaný s fotoaparátem umozuje ovládání fotoaparátu na dálku a komponování s zivým náhledem. 1 2 3 4 6 5 7 1 Volic rezim se zámkem ­ poskytuje pístup k rzným fotografickým rezimm 2 Tlacítko kreativního fotografování ­ poskytuje pístup k integrovanému rezimu HDR, vícenásobné expozice a stylm Picture Styles 3 Tlacítko hodnocení ­ slouzí k hodnocení snímk pomocí hvzdicek 4 Tlacítko zvtsení/ zmensení ­ pro kontrolu obrázk na displeji, samostatn nebo vedle sebe 5 Tlacítko rychlého ovládání ­ slouzí k okamzité úprav bzných nastavení fotoaparátu prostednictvím obrazovky rychlého ovládání s pístupem do hlavního menu 6 Funkce tichého ovládání ­ doteková oblast na okraji volice rychlého ovládání dovoluje pi snímání videa tiché ovládání bez prvodních vibrací 7 Multifunkcní spínac zámku ­ slouzí k uzamknutí hlavního volice, volice rychlého ovládání nebo víceúcelového volice a také k uzamknutí vsech tchto tí volic ­ zamezuje nechtným zmnám nastavení 15 EOS 5D Mark III je navrzen tak, aby fungoval jako prodlouzení vaseho oka. Jasný hledácek dovoluje pohodlné komponování zábr a workflow a editacní funkce fotoaparátu vám znacn ulehcí zivot. Kompozice, zábr, kontrola Clear View LCD Antireflexní povrchová úprava Ochranný sklenný kryt Panel z tekutých krystal Antireflexní vrstva Ochranný sklenný kryt Vrstva z optického elastického materiálu Panel z tekutých krystal Clear View LCD II Inteligentní hledácek Inteligentní hledácek fotoaparátu EOS 5D Mark III nabízí piblizn 100% pokrytí a 0, 73x zvtsení. Informace o zaostení jsou pekryty s pomocí transparentní LCD obrazovky, která za sera svítí. Aktivní AF bod (nebo skupina AF bod) se zobrazuje v hledácku a pi dosazení zaostení se pouzité AF body rozsvítí. Údaje zobrazené ve spodní cásti obrazovky zahrnují informace o expozici, rezimu snímání, citlivosti ISO a úrovni nabití baterie. Technologie Clear View II Na zadní cásti fotoaparátu se nachází LCD displej Clear View II s úhlopíckou 8, 11 cm a rozlisením 1 040 000 obrazových bod, jenz slouzí k pístupu k volbám nabídky, prohlízení snímk a komponování zábr s vyuzitím zivého náhledu. Díky pozorovacímu úhlu cca 170° máte záruku pesného zobrazení barev, a se budete na displej dívat z jakéhokoliv úhlu. Pípadné odlesky potlacuje optický polymer, jímz je vyplnn prostor mezi vlastní obrazovkou a ochranným krytem z tvrzeného skla. Dvouosá elektronická vodováha Elektronická vodováha, kterou lze zobrazit jak v hledácku, tak na LCD displeji Clear View II pi snímání s zivým náhledem a filmování, pomáhá zachovat horizontální linie vodorovné. Nabízí pesnost pes ±360° horizontáln a ±10° vertikáln s nastavením po 1°. 16 Integrovaný digitální workflow Hodnocení snímk S postprodukcním zpracováním snímk mzete zacít uz v terénu. LCD displej Clear View II LCD s úhlopíckou 8, 11 cm a rozlisením 1 040 000 obrazových bod umozuje pohodlné prohlízení zábr a funkce hodnocení a porovnávání snímk dovolují kontrolu a roztídní obrázk, jest nez dorazíte do studia. S pomocí speciálního tlacítka RATE na zadní cásti fotoaparátu mzete pi procházení obsahu pamové karty piadit jednotlivým fotografiím hodnocení. Tato data, jez se vlozí do metadat soubor, lze zobrazit v bzn pouzívaných aplikacích pro editaci snímk vcetn softwaru Digital Photo Professional spolecnosti Canon. Komparativní pehrávání Na zadní cásti fotoaparátu EOS 5D Mark III nyní mzete zobrazit dva poízené obrázky vedle sebe a porovnávat je. Pi pehrávání snímk jen stisknete tlacítko kreativního fotografování a fotoaparát zobrazí dvojici zábr. Pepínat mezi nimi mzete s pomocí volice rychlého ovládání. Zpracování snímk RAW Soubory RAW, které poídíte s fotoaparátem EOS 5D Mark III, lze v tomto fotoaparátu také upravovat. Mzete vyladit jas, nastavit Picture Style, vyvázení bílé, ALO, barevný prostor, provést redukci sumu a na stejnou pamovou kartu pak ulozit výsledky do nových soubor JPEG. [. . . ] 23, 4 megapixel 3:2 Vestavný/pevný s fluórovou povrchovou vrstvou Integrovaný cisticí systém EOS Primární barvy Informace v hledácku Informace o automatickém zaostování: AF bod, indikátor správného zaostení, indikátor stavu automatického zaostení Informace o expozici: rychlost závrky, hodnota clony, citlivost ISO (vzdy zobrazena), blokování automatické expozice, úrove expozice, upozornní na nesprávnou expozici Informace o blesku: blesk pipraven, kompenzace zábleskové expozice, vysokorychlostní synchronizace, blokování zábleskové expozice, píblesk pro redukci jevu cervených ocí Informace o snímku: Priorita tón ve svtlech (D+), maximální pocet snímk v sérii (2místné zobrazení), informace o kart, kontrola stavu baterie Informace o kompozici Mízka, elektronická vodováha, varovný symbol Zobrazí se po výbru libovolného z následujících nastavení: cernobílý rezim, korekce vyvázení bílé, jednodotykový pepínac kvality záznamu, rozsíený rozsah citlivosti ISO nebo bodové mení Ano, pomocí tlacítka náhledu hloubky ostrosti Na emínku Clear View II TFT s úhlopíckou 8, 11 cm (3, 2"), pibl. 170° Antireflexní, typu Solid Structure Nastavitelný v sedmi úrovních Auto: Pomocí externího snímace svtla Prostedí Rucní: Nastavitelný v sedmi úrovních (1) Obrazovka rychlého ovládání ­ Quick Control (2) Nastavení fotoaparátu (3) Dvouosá elektronická vodováha Automatický blesk E-TTL II, rucní mení 1/200 s (pouze blesky Speedlite ady EX) +/-3 EV s krokem 1/2 nebo 1/3 Ano, s kompatibilním externím bleskem Ano Ano Ano / Ano E-TTL II s blesky EX Speedlite, podpora bezdrátového ovládání nkolika blesk Z obrazovky nabídek fotoaparátu Automatický+, Programová automatická expozice, Automatická expozice s prioritou casu, Automatická expozice s prioritou clony, Rucní (Fotografie a Video), Uzivatelský (3x) Automatický, Standardní, Portrét, Krajina, Neutrální, Vrný, Cernobílý, Uzivatelem definovaný (3x) sRGB a Adobe RGB Priorita tón ve svtlech Automatická optimalizace svtla (4 nastavení) Potlacení sumu dlouhé expozice Potlacení sumu pi vysoké citlivosti (4 nastavení) Automatická korekce periferního osvtlení objektivu Korekce chromatické aberace Korekce zkreslení Zmna velikosti na M1, M2 nebo S Zpracování snímk RAW ­ pouze pi pehrávání snímk Vícenásobná expozice 5 pedvoleb pro HDR snímky Jednotlivý snímek, Pomalé kontinuální, Rychlé kontinuální, Samospous (prodleva 2 s + dálk. snímk, Tiché kontinuální snímání Max. 6 sn. /s (rychlost zachována az pro 16 270 snímk (JPEG) (1) (6) nebo 18 snímk (RAW) (pi pouzití karty UDMA) (6) DALSÍ FUNKCE Uzivatelské funkce Znacka metadat LCD panel / osvtlení Zoom pi pehrávání Odolnost proti vod / prachu (5) Zvuková poznámka Inteligentní polohový senzor Formáty zobrazení 13 uzivatelských funkcí se 47 nastaveními Informace uzivatele o autorských právech (lze nastavit ve fotoaparátu) Hodnocení snímk (0­5 hvzdicek) Ano / Ano 1, 5­10x, nastavení v 15 krocích Ano (jako u modelu EOS-1N) Ne Ano (1) Jeden snímek s informacemi (2 úrovn) (2) Jeden snímek (3) Náhled 4 snímk (4) Náhled 9 snímk (5) Zvtsené zobrazení (6) Zobrazení 2 snímk pro porovnání (7) Úprava filmu Výbr snímk: vsechny snímky, podle data, podle slozky, videa, fotografie, hodnocení Doba zobrazení: 1/2/3/5/10 nebo 20 sekund Opakování: zap/vyp Jas: Ano RGB: Ano Ano Mazání: jeden snímek, vsechny snímky ve slozce, oznacené snímky, nechránné snímky Ochrana: Zrusení ochrany proti smazání po jednom snímku (1) Nabídka pro snímání (x4) (2) Nabídka pro automatické zaostování (x5) (3) Nabídka pro pehrávání (x3) (4) Nabídka pro nastavení (x4) (5) Nabídka uzivatelských funkcí (x4) (6) Nabídka Moje menu 25 jazyk anglictina, nmcina, francouzstina, holandstina, dánstina, portugalstina, finstina, italstina, norstina, svédstina, spanlstina, ectina, rustina, polstina, cestina, maarstina, rumunstina, ukrajinstina, turectina, arabstina, thajstina, zjednodusená cínstina, tradicní cínstina, korejstina a japonstina Aktualizaci mze provádt uzivatel. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON EOS 5D MARK III

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON EOS 5D MARK III bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag