Návod k použití CANON EOS 550D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON EOS 550D. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON EOS 550D bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON EOS 550D.


CANON EOS 550D : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (10522 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON EOS 550D BROCHURE (1339 ko)
   CANON EOS 550D (11443 ko)
   CANON EOS 550D BROCHURE (1328 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON EOS 550D

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] NÁVOD K POUZITÍ Na konci tohoto návodu se nacházejí , , Strucná referencní pírucka" a , , Úvodní pírucka k softwaru". CESKY NÁVOD K POUZITÍ Úvod Model EOS 550D je vysoce výkonná digitální jednooká zrcadlovka vybavená snímacem CMOS s rozlisením 18 efektivních megapixel umozujícím zachytit jemné detaily, procesorem DIGIC 4, vysoce pesným a rychlým 9bodovým automatickým zaostováním, kontinuálním snímáním rychlostí piblizn 3, 7 snímku/s, snímáním s zivým náhledem a snímáním film v kvalit Full HD (Full High-Definition). Fotoaparát se vyznacuje velmi rychlou odezvou pi fotografování v libovolném okamziku, poskytuje mnoho funkcí vhodných pro pokrocilé snímání a nabízí mnoho dalsích vlastností. Vyfotografujte zkusební snímky, abyste se s fotoaparátem seznámili Pi pouzití digitálního fotoaparátu si lze vyfotografovaný snímek ihned prohlédnout. Bhem ctení tohoto návodu vyfotografujte nkolik zkusebních snímk a prohlédnte si výsledek. Umozní vám to lépe porozumt funkcím fotoaparátu. [. . . ] Informace o rychlosti ctení a zápisu karty naleznete na webu píslusného výrobce. Full HD 1080 Oznacení Full HD 1080 znamená kompatibilitu se standardem High-Definition vyznacujícím se 1 080 vertikálními pixely (obrazovými ádky). 123 k Snímání film Pro pehrávání film je doporuceno pipojit fotoaparát k televizoru (str. 167, 169). Snímání v rezimu automatické expozice 1 Pesute volic rezim do polohy <k>. Zrcadlo vydá zvukový signál a na displeji LCD se zobrazí obraz. 2 Zaostete na fotografovaný objekt. Ped zahájením snímání filmu zaostete pomocí funkce automatického nebo rucního zaostení (str. Po stisknutí tlacítka spoust do poloviny fotoaparát zaostí pomocí aktuálního rezimu automatického zaostování. 3 Snímání filmu. <A> spuste Stisknutím tlacítka snímání filmu. Snímání filmu zastavíte optovným stisknutím tlacítka <A>. V prbhu snímání filmu se bude v pravém horním rohu obrazovky zobrazovat znacka , , o". Pi snímání filmu nezamujte objektiv na slunce. Slunecní zár by mohl poskodit vnitní soucásti fotoaparátu. Upozornní týkající se snímání film naleznete na stranách 135 a 136. V pípad poteby si pectte také upozornní týkající se snímání s zivým náhledem na stranách 121 a 122. 124 k Snímání film Jeden souvislý film bude zaznamenán jako jeden soubor. Bhem záznamu filmu se bude v horní, dolní, levé a pravé cásti obrazovky zobrazovat poloprhledná maska. Oblast ohranicená poloprhlednou maskou pedstavuje obraz filmu, který se zaznamená. Velikost poloprhledné masky se zmní podle nastavení polozky [n Velik. film. zázn. ] (str. Pokud pouzijete funkci Oíznutí filmu, nezaznamenané oblasti budou oznaceny cernou maskou. Stisknutím tlacítka <A> je mozné blokovat automatickou expozici (str. Blokování automatické expozice bhem snímání filmu zrusíte stisknutím tlacítka <S>. Citlivost ISO, rychlost závrky a clona se nastaví automaticky. Podrzením tlacítka <O> a otácením volice <6> mzete nastavit kompenzaci expozice. Po stisknutí tlacítka spoust do poloviny se v levé dolní cásti obrazovky zobrazí rychlost závrky a clona (str. Jedná se o nastavení expozice pro poizování fotografií. Integrovaný mikrofon fotoaparátu zaznamenává monofonní zvuk (str. Stereofonní záznam zvuku lze zajistit pipojením externího mikrofonu se stereofonním minikonektorem (prmr 3, 5 mm) k píslusnému vstupnímu konektoru fotoaparátu (str. Úrove hlasitosti záznamu zvuku se nastaví automaticky. [. . . ] Doporucujeme jej pedevsím uzivatelm, kteí pouzívají pi fotografování pevázn typ snímk RAW. Software na prohlízení a úpravy snímk c ZoomBrowser EX (Windows) / ImageBrowser (Macintosh) Umozuje zobrazit, upravit a vytisknout vyfotografované snímky typu JPEG v pocítaci. Umozuje uspoádat a roztídit snímky podle data fotografování nebo témat. Umozuje pehrávat a upravovat filmy typu MOV a získávat z film fotografie. Je vhodný pro zacátecníky, kteí dosud s digitálním fotoaparátem nepracovali, a amatéry. Software pro vytváení soubor stylu Picture Style d Picture Style Editor Umozuje úpravy Picture Style na jedinecných vlastnostech snímk a tvorbu/ukládání originálních soubor Picture Style. 256 Instalace softwaru Kompatibilní operacní systémy Windows 7 Windows Vista SP1/SP2/SP3 1 Zkontrolujte, zda k pocítaci není pipojen fotoaparát. Nikdy nepipojujte fotoaparát k pocítaci díve, nez nainstalujete software. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON EOS 550D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON EOS 550D bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag